Background and activities

Research interests

 • Institutional communication
 • Health and risk communication
 • Interface between text and talk
 • Talk-in-interaction
 • Interdisciplinary communication
 • Politeness
 • Laughter and humour

Project

I currently work on my phd-thesis on written and oral risk communication in a large health survey in Norway (The Nord-Trøndelag Health Study - HUNT). Working title of ph.d.-project: "The interface between text and talk in medical documents".

Supervisors: Professor Lars S. Evensen and Professor Gøril Thomassen.

Publications

Publications (mostly in Norwegian).

Research group

Member of The Health Communication and Ethics Research Group at NTNU.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Rustad, Hanne. (2009) Helse- og risikoinformasjon forstått som kommunikative prosjekter. Tilbakemeldingstekster fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Skriving i kunnskapssamfunnet.
 • Rustad, Hanne; Vatn, Gunhild Åm. (2009) Tverrfaglighetens flerstemmige klangbunn. Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis.
 • Rustad, Hanne. (2005) Latter som høflighetsstrategi i gruppesamtale. Flyt-en nøkkel til kreativitet og innovasjon.

Report/dissertation

 • Rustad, Hanne. (2005) Latter som kommunikativt virkemiddel. Om latter og ansiktsbevaring i samtale. 2005.

Others

 • Rustad, Hanne. (2012) ”Testing the waters”: Dealing with patients’ worry for health risk through the use of Perspective Display Sequence. Communication, Medicine & Ethics (COMET) ; 2012-06-28 - 2012-06-30.
 • Rustad, Hanne. (2011) Risikokommunikasjon i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Forholdet mellom skriftlig og muntlig kommunikasjon. Skriving i yrkessammenheng . HiST, NTNU og Skrivesenteret; Rica Nidelven. 2011-03-03 - 2011-03-04.
 • Rustad, Hanne. (2010) Intensifiers as a strategy for communicating health risk and normality concerning cardiovascular diseases. Communication, Medicine & Ethics ; Boston. 2010-06-28 - 2010-06-30.
 • Rustad, Hanne; Vatn, Gunhild Åm. (2009) The polyphonic resonance of interdisciplinarity: An applied linguistics perspective on interdisciplinarity and interaction. The Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin . Stockholms universitet; Stockholm. 2009-06-03 - 2009-06-05.
 • Rustad, Hanne. (2008) "Risikable brev." Kommunikasjon om helse og risiko i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Skriveopplæring i "kunnskapssamfunnet". Nordisk konferanse om skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i utdanning og yrkesliv. . HiST; Trondheim. 2008-11-17 - 2008-11-18.
 • Rustad, Hanne. (2004) Latter som høflighetsstrategi i gruppesamtale. CLPG - International Conference on Language, Politeness and Gender: The pragmatic roots . Helsingfors Universitet; Helsinki. 2004-09-02 - 2004-09-05.