Background and activities

My research interests include language arts teaching, classroom assessment, literacy, and school development. I enjoy working in close collaboration with education practitioners, and have experience developing and implementing various professional development programs for individual teachers and whole schools.

I have been involved in research projects in Norway, Sweden, New Zealand, and Ethiopia.

I am PI of the Going gradeless project (2020-2025) , which is financed by the Norwegian Research Council. I am a member of the steering group for the PLAC research group at NTNU.

I serve as one of two main editors of the Nordic Journal of Education and Practice, and on the editorial advisory boards of the journals Teachers and Teaching: Theory and Practice, Educational Assessment, Evaluation and Accountability and Assessment in Education: Principles, Policy & Practice.

I am a member of various research networks such as AERA Division H: Research, Evaluation, and Assessment in schools, ICSEI, and AEA Europe. I also coordinate a cohort of PhD students in NAFOL, the Norwegian graduate school of teacher education research.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2022

2021

2020

2019

 • Morud, Elin Bø; Amdal, Arne Kristian; Fjørtoft, Henning; Utgaard, Sissel. (2019) Teachers’ assessment literacy and professional development in VET. Negotiating roles, knowledges, and the place of academic subjects. ICSEI 2019 . ICSEI/Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2019) Leveraging culturally specific practices in design-based research-practice partnerships: Participatory dialogue in Norwegian schools. AERA 2019 . American Educational Research Association; Toronto. 2019-04-05 - 2019-04-09.

2018

 • Amdal, Arne Kristian; Utgaard, Sissel; Fjørtoft, Henning; Morud, Elin Bø. (2018) Teachers’ assessment literacy and professional development in VET. Negotiating roles, knowledges, and the place of academic subjects. 2018 Earli Sig 1 . University of Helsinki; Helsinki. 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Fjørtoft, Henning. (2018) Assessment and Learning. Invitert foredrag og workshop . Université de Mons Faculté de traduction et d'interprétation; Mons. 2018-05-15.
 • Fjørtoft, Henning. (2018) Autentisitet i vurdering på yrkesfag. NORDYRK 2018 . NORDYRK; Lillestrøm. 2018-06-11 - 2018-06-13.
 • Fjørtoft, Henning. (2018) Vurdering og yrkesfag – hva er det, hvordan gjør vi det?. Yrkesfagkonferansen 2018 ; Trondheim. 2018-02-06.
 • Fjørtoft, Henning. (2018) Å tenke sammen om undervisning. Utvikling av en intervensjon for læreres læring. Acta Didactica Norge. vol. 12 (3).

2017

2016

 • Fjørtoft, Henning. (2016) Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. 2. utgave. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1836-3.
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Leseveiledere i grunnskolen. Vurderingens rolle i tverrfaglig samarbeid. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Vurdering av muntlighet i klasserommet. 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk.
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Vurdering i matematikk: samtalens betydning i klasserommet. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Vurdering som integrerende element i norskfaget. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Workshop om rammeverk for eksamensformer. Workshop om rammeverk for eksamensformer . Utdanningsdirektoratet; Asker. 2016-03-15.
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Å lese og (ikke) forstå. Närmare Norden . Uniwersytet SWPS; Warszawa. 2016-05-13.
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2016) Innledning. Vurdering og vurderingskompetanse. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2016) Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215025889.
 • Hafskjold, Bjørn; Fjørtoft, Henning; Gynnild, Vidar; Løkås, Marita; Sindre, Guttorm; Jenkins Slutås, Christina. (2016) Gode vurderingsformer ved NTNU - veien videre. 2016.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2016) Validity as threshold concept to develop assessment cultures in schools. 2016 AERA Annual Meeting . AERA; Washigton DC. 2016-04-08 - 2016-04-12.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2016) Å utvikle tolkningsfellesskap i skolen: et verktøy og et kart for vurdering. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..

2015

 • Amdal, Arne Kristian; Guldal, Tale Margrethe; Fjørtoft, Henning. (2015) Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-321-0405-5.
 • Brønd, Kirsten Frøhlich; Fjørtoft, Henning; Gustafson, Trine; Heckmann, Lene Skovbo; Pam, Hook; Iverssøn, Victoria Grønning; Jensen, Annette Hildebrand; Marzano, Robert J; Nielsen, Bodil; Nottingham, James; Petty, Geoff. (2015) Læringsmål og taksonomiske redskaber. Dafolo Forlag. 2015. ISBN 9788771600766. Undervisning og læring (7423).
 • Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Lyngsnes, Kitt; Myhre, Hege; Fjørtoft, Henning. (2015) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Trøndelag, pulje 2. 2015.
 • Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning. (2015) Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. 2015. ISBN 978-82-91100-10-4.

2014

 • Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Fjørtoft, Henning; Bysveen, Åslaug. (2014) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Sør-Trøndelag, pulje 1. 2014.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Grunnleggende ferdigheter i norsk. Innføring i grunnleggende ferdigheter : praktisk arbeid på fagenes premisser.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Hele skolen skriver. Skolebasert kompetansetutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet. 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Leserammeverk i norsk grunnopplæring. Om validitet i LUS, SOL og Leselos. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Norskdidaktikk. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788245014129. LNUs skriftserie (198).
 • Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2014) Hvordan utvikle vurderingskulturer?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).

2013

 • Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Fjørtoft, Henning; Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. (2013) Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232102891.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Vurderingspraksiser i matematikkfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Vurderinspraksiser i norskfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.

2012

2011

 • Fjørtoft, Henning; Helland, Frode. (2011) Jordsanger : Økokritiske analyser av Inger Christensens lange dikt. 2011. ISBN 978-82-471-3078-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (257).