Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Henriksen, Ida Marie; Levang, Lisbeth Elvira; Skaar, Marianne; Tjora, Aksel. (2017) Vår sosiale virkelighet. En introduksjon til hverdagslivets sosiologi. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 9788245022896.
  • Tjora, Aksel; Henriksen, Ida Marie; Fjærli, Torbjørn; Grønning, Ingeborg. (2012) Sammen i byen. En sosiologisk analyse av urbane naboskap, nærmiljø og boligens betydning. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2738-3.

Part of book/report

  • Henriksen, Ida Marie; Skjølsvold, Tomas Moe; Grønning, Ingeborg. (2013) The Cafè Community. Cafè Society.

Report/dissertation

  • Henriksen, Ida Marie; Hirrich, Anne; Kvanli, Anders; Hauge, Øivind Rikardsen; Aksel, Tjora. (2016) Brattørkaia som åpent og levende byrom: innspill til strategisk planlegging av næringsvirksomhet. 2016.
  • Grønning, Ingeborg Mikalsen; Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel. (2015) Møteplasser i Trondheim bycampus. 2015.