Background and activities

Engaged at the Department Teacher Education, NTNU from 1.1.2022

Research Groups: ALDES, Livet i skolen (see links)

Research interests: Development, coping and relationships in school and sports

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Haugan, Jan Arvid; Kvello, Øyvind. (2019) Selvinnsikt og profesjonalitet. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 9788245025194.
  • Haugan, Jan Arvid. (2007) Prestasjonsoptimalisering En studie av tre toppidrettsutøvere. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2265-4. Skriftserien Bedriftspedagogikk (7).

Part of book/report

  • Haugan, Jan Arvid; Kvello, Øyvind. (2019) Prolog: Historiske perspektiver på selvinnsikt. Selvinnsikt og profesjonalitet.
  • Kvello, Øyvind; Haugan, Jan Arvid. (2019) Epilog: Utviklingen og nytten av selvinnsikt. Selvinnsikt og profesjonalitet.
  • Haugan, Jan Arvid. (2017) Mentalisering, sosioemosjonell læring og psykisk helse i skolen. Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv..
  • Haugan, Jan Arvid. (2014) Allmennlærerstudenters læring og utvikling i praksis. FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
  • Haugan, Jan Arvid. (2013) Kulturhistorisk aktivitetsteori. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.

Report/dissertation

  • Haugan, Jan Arvid. (2014) Lærerstudenters praktiske handlekraft. En kvalitativ studie av fire allmennlærerstudenters verbaliserte refleksjoner i løpet av praksisopplæringen fra et aktivitetsteoretisk perspektiv. 2014. ISBN 978-82-326-0184-4.