Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Sigmundsson, Hermundur; Ingebrigtsen, Jan Erik. (2015) Idrettspedagogikk. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-02513-1.
  • Sigmundsson, Hermundur; Ingebrigtsen, Jan Erik. (2006) Idrettspedagogikk. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 8215008119.
  • Giske, Rune; Sigmundsson, Hermundur; Ingebrigtsen, Jan Erik. (2006) Læring i lagballspill. Universitetsforlaget. 2006.

Part of book/report

  • Ingebrigtsen, Jan Erik. (2009) Utvikling av barn og ungdoms idrettslige og fysiske aktivitetsnivå -hvorfor har det blitt så bra?. Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk.
  • Ingebrigtsen, Jan Erik; Mehus, Ingar. (2006) Kroppsøving og idrett for alle - hvordan nå målet?. Idrettspedagogikk.
  • Ingebrigtsen, Jan Erik. (2004) Motorikk som samfunnsfenomen. Motorikk og samfunn. En samfunnsvitenskapelig tilnærming til motorisk atferd.
  • Ingebrigtsen, Jan Erik. (2003) Den norske barne- og ungdomsidretten. Barne- og ungdomsidretten 2003.