Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Others

  • Liaaen, Janne Marita Alvestad; Søderstrøm, Sylvia. (2017) Young people, disability, transitions and technology – a review of current literature. Nordic Network on Disability Research . Nordic Network on Disability Research og Ørebro Universitet; Ørebro. 2017-05-03 - 2017-05-05.
  • Jakobsen, Fanny Alexandra; Liaaen, Janne Marita Alvestad; Magne, Trine A. (2016) Hverdagsrehabilitering -samarbeidsprosjekt for utvikling av kunnskap. Møte med rådmannens fagstab Tronheim kommune . Trondheim kommune, Rådmannens fagstab Helse og Velferd; Statens Hus, Trondheim. 2016-02-10 - 2016-02-10.
  • Liaaen, Janne Marita Alvestad; Jakobsen, Fanny Alexandra. (2016) Hverdagsrehabilitering. Kurs for ansatte i kommunehelsetjenesten . Fagakademiet; Steinkjer. 2016-04-21 - 2016-04-21.
  • Magne, Trine A; Liaaen, Janne Marita Alvestad. (2012) Praksis og veiledning. Medlemsmøte NETF avd. Sør Trøndelag . Norsk Ergoterapeutforbund avd. Sør Trøndelag; Trondheim. 2012-09-11 - 2012-09-11.