Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Vikedalsvassdraget). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) Upstream migration of Atlantic salmon in three regulated rivers. Aquatic telemetry: advances and applications.
 • Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack; Hårsaker, Karstein; Kleiven, Einar; Kvellestad, Agnar; Lund, Roar. (2003) Fisk. Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002.

Report/dissertation

 • Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Davidsen, Jan Grimsrud; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge. (2020) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2019. 2020. ISBN 978-82-8322-236-4. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (4).
 • Jensen, Thomas Correll; Walseng, Bjørn; Schartau, Ann Kristin; Brekke, Erling; Hobæk, Anders; Hårsaker, Karstein; Skautvedt, Elisabeth; Stabell, Trond. (2020) Ringtest av krepsdyrundersøkelser i Norge. 2020. ISBN 978-82-426-4643-9. NINA rapport (1872).
 • Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Hårsaker, Karstein; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Karlsen, Charlotte Egdetveit. (2020) Fiskebiologiske undersøkelser i Bangsjøene. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2020. ISBN 978-82-8322-245-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (10).
 • Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge. (2019) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2018. 2019. ISBN 978-82-8322-218-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (16).
 • Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar; Hårsaker, Karstein. (2019) Forundersøkelse av zooplankton, bunndyr og amfibier i Sikavassdraget og Ålvatnet i Orkdal kommune i forbindelse med rotenonbehandling. 2019. ISBN 978-82-8322-189-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (5).
 • Øien, Dag-Inge; Aagaard, Kaare; Berggren, Kai; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Hårsaker, Karstein. (2019) Kulturlandskap i Storlia, Leksvik. Status for naturverdier i 2019 og revisjon av skjøtselsplan. 2019. ISBN 978-82-8322-216-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (15).
 • Aagaard, Kaare; Hårsaker, Karstein; Øien, Dag-Inge. (2018) Dvergblåvinge (Cupido minimus) i Grønlia på Lade, Trondheim. 2018. ISBN 978-82-8322-165-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (7).
 • Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Daverdin, Marc; Værnes, Einar; Hårsaker, Karstein; Arnekleiv, Jo Vegar. (2018) Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Samsjøen, Holtsjøen, Samaelva og Søavassdraget, SørTrøndelag, i 2017. 2018. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (1).
 • Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Davidsen, Jan Grimsrud. (2018) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2017. 2018. ISBN 978-82-8322-164-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (12).
 • Hårsaker, Karstein; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Davidsen, Jan Grimsrud. (2017) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2016. 2017.
 • Johansen, Torkel; Hårsaker, Karstein; Bakken, Solveig; Risvaag, Jon Anders. (2017) Revita-prosjektet 2006-2015. Sluttrapport. 2017. ISBN 978-82-8322-107-7.
 • Hårsaker, Karstein; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Davidsen, Jan Grimsrud. (2016) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet 2015. Oppsummering av resultater. 2016.
 • Hårsaker, Karstein; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge. (2015) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet 2014. Oppsummering av resultater. 2015.
 • Bjarghov, Steivor; Hårsaker, Karstein; Johansen, Torkel. (2014) Virksomhetsanalyse samlingsforvaltning. 2014.
 • Hårsaker, Karstein; Johansen, Torkel. (2012) Revita-prosjektet - Årsrapport 2011. 2012. ISBN 978-82-7126-947-0.
 • Hårsaker, Karstein. (2011) Revita-prosjektet - Årsrapport 2010. 2011. ISBN 978-82-7126-920-3.
 • Hårsaker, Karstein. (2010) Revita-prosjektet - Årsrapport 2009. 2010. ISBN 978-82-7126-837-4.
 • Hårsaker, Karstein; Sjursen, Aslak Darre; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jarl. (2010) Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Driva 2005-2009. Sportsfiskeutøvelse, voksen fisk og fangststatistikk. 2010. ISBN 978-82-7126-908-1. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie (6).
 • Hårsaker, Karstein. (2009) Revita-prosjektet - Revidert prosjektplan 2009. 2009. ISBN 978-82-7126-826-8.
 • Hårsaker, Karstein. (2009) Revita-prosjektet - Årsrapport 2008. 2009. ISBN 978-82-7126-815-2.
 • Wiig, Øystein; Bakken, Vidar; Ebeling, Jarle; Djursvoll, Per; Frafjord, Karl; Hårsaker, Karstein; Innselset, Sonja M.; Johansen, Torkel; Prestø, Tommy; Timdal, Einar; Tønsberg, Tor; Uleberg, Espen. (2009) Evaluering av samlingsforvaltningssystemet KE EMu for bruk ved universitetsmuseene i Norge. Rapport til styret. 2009.
 • Hårsaker, Karstein. (2008) Revita-prosjektet - Årsrapport 2007. 2008. ISBN 978-82-7126-794-0.
 • Hårsaker, Karstein; Ugedal, Ola; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Thorstad, Eva B.; Næsje, Tor F.; Saksgård, Laila; Forseth, Torbjørn. (2001) Biologiske undersøkelser i Altaelva, 2000. 2001. ISBN 82-554-0582-8. Altaelva-rapport (17).
 • Hårsaker, Karstein; Thorstad, Eva B.; Koksvik, Jan Ivar; Næsje, Tor F.; Reinertsen, Helge; Ugedal, Ola; Forseth, Torbjørn; Saksgård, Laila. (2000) Biologiske undersøkelser i Altaelva 1999. 2000. ISBN 82-554-0570-4. Statkraft Engineering Altaelva-Rapport (13).
 • Hårsaker, Karstein; Næsje, Tor F.; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Forseth, Torbjørn; Saksgård, Laila. (1999) Biologiske undersøkelser i Altaelva, 1998. 1999. ISBN 82-554-0567-4. Altaelva-rapport (11).

Others

 • Bakken, Torkild; Hårsaker, Karstein. (2019) Sneglebuss på forskningstur i Finnmark. NRK Nordnytt [TV]. 2019-05-09.
 • Bakken, Torkild; Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Martynov, Alexander. (2019) Nakensnegler i fjæra. Tur og omvisning i fjæra [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet og Nordkapp og omegn turlag; Honningsvåg. 2019-05-05 - 2019-05-05.
 • Ekrem, Torbjørn; Guidetti, Roberto; Jönsson, K. Ingemar; Kaczmarek, Łukasz; Meier, Terje; Stur, Elisabeth; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; Hårsaker, Karstein; Topstad, Lasse; Gjerde, Ivar. (2018) Tardigrades in Norwegian forests. 14th International Symposium on Tardigrada . University of Copenhagen; København. 2018-07-30 - 2018-08-03.
 • Hårsaker, Karstein; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2018) Månestein. Forskningsdagene i Trondheim 2018 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2018-09-20 - 2018-11-20.
 • Aspaas, Aina Mærk; Guidetti, Roberto; Jönsson, K. Ingemar; Kaczmarek, Łukasz; Meier, Terje; Stur, Elisabeth; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; Boström, Erik; Hårsaker, Karstein; Ekrem, Torbjørn. (2017) Barcoding Norwegian water bears (Tardigrada). 7th International Barcode of Life Conference . African Centre for DNA Barcoding; Skukuza Rest Camp, Kruger National Park. 2017-11-20 - 2017-11-24.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Thingstad, Per Gustav; Gätzschmann, Per; Dolmen, Dag; Prestø, Tommy; Hårsaker, Karstein; Hojem, Åge; Aagaard, Kaare; Pedersen, Solbjørg; Skjelbakken, Roger; Aagaard, Sunniva M.D.; Størkersen, Øystein; Airola, Leena Aulikki. (2017) Dødelig handel. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim. 2017-11-27.
 • Hårsaker, Karstein; Eivindsen, Tove; Andersen, Reidar. (2017) Månesteinen fra Apollo 11 - Pop-up utstilling - Starmus 2017. Starmus [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; Trondheim. 2017-06-21 - 2017-06-21.
 • Hårsaker, Karstein; Haugan, Idun. (2017) Jakten på månesteinen. Gemini.no [Internett]. 2017-06-15.
 • Hårsaker, Karstein; Haugan, Idun. (2017) Månesteinen på NTNU Vitenskapsmuseet - Video. Gemini.no [Internett]. 2017-06-15.
 • Hårsaker, Karstein; Torgersen, Eivind; Bjørnstad, Lasse. (2017) Disse små steinene har vært på månen. Forskning.no [Internett]. 2017-06-22.
 • Gätzschmann, Per; Hårsaker, Karstein; Johnsen, Geir; Leite, Stein Roar; Pedersen, Solbjørg; Sørumgård, Marit. (2016) Nye oppdagelser i polarnatta - video. Polarnatt [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2016-09-22.
 • Risvaag, Jon Anders; Hårsaker, Karstein; Johansen, Torkel. (2015) Revita-prosjektet 2006-2015. Bakgrunn, gjennomføring og resultater. REVITA – avslutningsseminar . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2015-11-26.
 • Bakken, Torkild; Hårsaker, Karstein. (2014) Samlingssøk - et studentprosjekt. MUSIT-seminar ; Gardermoen. 2014-04-02 - 2014-04-02.
 • Glenndal, Svein Gunnar; Kumar, Rituvesh; Olsen, Stein Alexander; Nilssen, Arne Claus; Søli, Geir Einar Ellefsen; Hårsaker, Karstein; Moe, Kirsti Sørgaard; Djursvoll, Per; Gusarov, Vladimir; Aarvik, Leif; Frafjord, Karl; Kjærandsen, Jostein. (2014) MusitEntomologi - entomologidatabasen, Universitetsmuseenes samlingsdatabaser - versjon 2.0.0. Universitetsmuseenes IT-organisasjon - MUSIT, Oslo. 2014.
 • Hårsaker, Karstein. (2014) Vouchers - etiketter og data - hva må med av info når vouchers skal overføres til museumssamlinger. NorBOL workshop on DNA barcoding . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2014-03-25 - 2014-03-27.
 • Hårsaker, Karstein. (2013) Vouchers - etiketter og data - hva må med av info når vouchers skal overføres til museumssamlinger. NorBOL workshop on DNA barcoding ; Trondheim. 2013-03-18 - 2013-03-20.
 • Hårsaker, Karstein; Hojem, Åge. (2013) NTNU Vitenskapsmuseets geologiske samling. Nettutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2013-12-20 - 2014-12-31.
 • Hårsaker, Karstein; Moe, Kirsti Sørgaard. (2013) Felles forvaltningsløsning - arbeidsprosesser, roller og behov. Presentasjon. MUSIT-seminar ; Gardermoen. 2013-02-06 - 2013-02-06.
 • Hårsaker, Karstein; Moe, Kirsti Sørgaard; Glenndal, Svein Gunnar. (2013) Utvikling av ny applikasjon for entomologi. Presentasjon. MUSIT-seminar ; Gardermoen. 2013-02-06 - 2013-02-06.
 • Sylvester, Morten; Jørgensen, Guro; Risvaag, Jon Anders; Sandbakk, Elin; Sørumgård, Marit; Hojem, Åge; Fastner, Jørgen; Bakken, Torkild; Cyvin, Øylov Emma; Thingstad, Britt Eli; Fremstad, Eli; Rosvold, Jørgen; Hårsaker, Karstein; Aagaard, Kaare. (2012) Fra sans og samling. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-10-11 - 2013-05-01.
 • Hårsaker, Karstein; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2010) Askeregn over Trondheim. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2010-05-12 - 2010-12-31.
 • Larsen, Bjørn Mejdell; Aspholm, Paul E.; Berger, Hans M.; Hårsaker, Karstein; Karlsen, Leif R.; Magerøy, Jon; Sandaas, Kjell; Simonsen, Jan Henrik. (2007) Monitoring the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera in Norway. Pearl mussels in Upper Franconia and Europe – 3rd workshop . Universität Bayreuth; Bayreuth. 2007-12-09 - 2007-12-11.
 • Thingstad, Per Gustav; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Overskaug, Kristian; Frengen, Otto; Hårsaker, Karstein; Pedersen, Solbjørg. (2006) Telemetribruk på dyr: Muligheter og etiske utfordringer. Stand på Forskerdagene [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2006-09-22 - 2006-09-23.
 • Thingstad, Per Gustav; Frengen, Otto; Hårsaker, Karstein; Guldahl, Ane Senstad; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Overskaug, Kristian. (2004) Fra dødlige dinosaurer til oljealderen. Stand på Forskningstorget [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU; Torget i Trondheim. 2004-09-17 - 2004-09-18.
 • Fiske, Peder; Thorstad, Eva B.; Aarestrup, Kim; Hvidsten, Nils Arne; Hårsaker, Karstein; Heggberget, Tor G; Økland, Finn. (2003) Upstream migration of Atlantic salmon in rivers regulated for hydropower purposes. The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe . [Mangler data]; Ustica, Palermo, Italy. 2003-06-13.