Katrin Glatz Brubakk

Assistant Professor Department of Psychology
+47 73597477 +47 99569353
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 12 * 12306

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

  • Brubakk, Katrin Glatz. (2012) "Alt ble så anderledes - det var rart" Utvidelse av dyadisk bevissthet gjennom affektiv deling. Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge.