Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Skjefstad, Nina Schiøll; Kiik, Riina; Sandoval, Hugo. (2018) The role of social workers under neoliberal ideology at the Norwegian Labour and Welfare Service (NAV). Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges.
  • Nygård, Kristin; Kiik, Riina. (2013) NAV-mottaket – en arena for fagutvikling?. Fagutvikling i velferdstjenester.
  • Tronvoll, Inger Marii; Wangberg, Roar; Kiik, Riina. (2012) Kan filosofikurs styrke grunnlaget for brukermedvirkning hos unge sosialhjelpsmottagere?. Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse.
  • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2011) Integrasjon mellom teori og praksis. Kritisk refleksjon i sosialt arbeid.

Report/dissertation

  • Juberg, Anne; Kiik, Riina; Johansen, Per Erling. (2012) "Alt henger på boligen- vi får ikke gjort noe uten den": Sosialfaglige utfordringer blant ungdom ( 16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. 2012. ISBN 978-82-7570-266-9.
  • Kiik, Riina; Moe, Anne. (2011) Inger Marii Tronvoll 60 år - et festskrift. 2011.
  • Kiik, Riina; Moe, Anne. (2008) Studentenes møte med praksis- kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.
  • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2008) Studentenes møte med praksis : kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.
  • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2008) Studentenes møte med praksis : kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.
  • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2008) Studentenes møte med praksis : kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.