Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

 • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2017) Filmen Om psykisk utviklingshemming. Om psykisk utviklingshemming
 • Berge, Kim; aasan, synnøve; Ellingsen, Karl Elling. (2012) Tre filmer om psykisk helse og personer med utviklinghemning. Gratis tilgjengelig på nett: http://naku.no/node/572. Utviklingshemning og psykisk helse
 • Berge, Kim. (2010) Filmen viser en kort innføring i Rå Kuns, Art Raw, ved Alfred Vaagsvold, billedkunstner. Rå kunst

Part of book/report

 • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2015) Self-determination and the use of coercion and restraint - People With intellectual disability. Violence in Clinical Psychiatry : Proceedings of the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 22 – 24 October 2015 Crowne Plaza Copenhagen Towers.
 • Ellingsen, Karl Elling; Berge, Kim. (2014) Helsefagets rolle i den vernepleierfaglige kompetansen og utøvelsen av faglig skjønn. Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn.
 • Ellingsen, Karl Elling; Berge, Kim; Johnsen, Ditlev. (2005) Omstillinger innenfor miljøarbeid : fra instruks til samhandling. Selvbestemmelse for tjenestenytere.

Report/dissertation

 • Johansen, Laila Hoff; Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2017) Pasientopplæring for personer med utviklingshemming - En statusrapport. 2017. ISBN 978-82-93561-00-2.
 • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2015) Selvbestemmelse og bruk av tvang og makt. Oppdragsforskning for Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet. 2015. ISBN 978-82-998499-7-5.
 • Bromstad, Eldar; Berge, Kim. (2012) Vi vil, og vi får det til. Eksempelsamling utgitt på oppdrag fra Helsedir. 2012. ISBN 978-82-998499-1-3.
 • Berge, Kim. (2011) Å gjøre annet enn å bruke tvang og makt. 2011.
 • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2010) Modeller i miljøarbeid. 2010. ISBN 978-82-998499-0-6.
 • Slåtta, Knut; Berge, Kim. (2010) Deltagelses og opplevelsesplaner. Et verktøy for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring for voksne med multifunksjonshemming eller dyp utviklingshemming.Publisert som rapport. 2010.
 • Ellingsen, Karl Elling; Lungwitz, Dirk; Berge, Kim. (2009) Gjennomgang av meldinger og vedtak om bruk av tvang og makt. Tilrådning av to prosjekter. Oppdragsforskning fra Helsetilsynet. 2009.