Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Skjerve, Kjetil Mangset. (2013) Lovformåls betydning for den språklige tolkingen av lovtekster. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.
  • Skjerve, Kjetil Mangset. (2010) Ronald Dworkin - rett og rettferdighet. Moderne politisk teori.

Report/dissertation