Knut Størdal

Assistant Professor

knut.stordal@bymisjon.no
Olavskvartalet, Trondheim