Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2020

2019

 • Andenæs, Ellen; Halvorsen, Kristin. (2019) Utvikling av veiledningssamtalen i Nav. Lederforum, Arbeids- og velferdsdirektoratet . Arbeids- og velferdsdirektoratet; Oslo. 2019-03-20 - 2019-03-20.
 • Halvorsen, Kristin. (2019) Brukermøter med forbedringspotensial. MEMU [Fagblad]. 2019-01-02.
 • Halvorsen, Kristin. (2019) Veiledningssamtalens dynamikk: Å legge til rette for deltakelse. Nettverkssamling for gruppeveiledere, NAV Møre og Romsdal ; 2019-09-10 - 2019-09-11.
 • Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril. (2019) Samtaler og samtaleledelse i NAV: Resultater fra UTVEI-prosjektet. Fagdag, Arbeids- og velferdsdirektoratet ; 2019-01-22 - 2019-01-22.
 • Halvorsen, Kristin; Thomassen, Gøril; Andenæs, Ellen. (2019) Brukermedvirkning i forskning. Kurs i samarbeid med FFO og Studieforbundet FUNKIS ; 2019-04-27 - 2019-04-27.

2018

2017

 • Gjøsund, Gudveig; Almklov, Petter; Halvorsen, Kristin; Storesund, Karolina. (2017) Vulnerability and prevention of fatal fires. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016).
 • Halvorsen, Kristin. (2017) Utvikling av veiledningssamtalen i NAV – Hvordan skape gode vilkår for deltakelse og medvirkning i brukermøter?. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders fag- og erfaringskonferanse for fagfeltet psykisk helse/rus og NAV sosial ; 2017-12-05 - 2017-12-05.
 • Halvorsen, Kristin; Almklov, Petter Grytten; Gjøsund, Gudveig. (2017) Fire safety for vulnerable groups: The challenges of cross-sector collaboration in Norwegian municipalities. Fire safety journal. vol. 92.
 • Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril. (2017) Brukermøtet i NAV: Hvordan legge til rette for brukerens deltakelse?. Workshop i prosjektet "Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere" ; 2017-12-06 - 2017-12-06.
 • Jaatun, Ellen Anna Andreassen; Fallon, Marie; Kofod-Petersen, Anders; Halvorsen, Kristin; Haugen, Dagny Faksvåg. (2017) Users' perceptions on digital visualization of neuropathic cancer-related pain. Health Informatics Journal. vol. 25 (3).
 • Riis-Johansen, Marit Olave; Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril. (2017) Inviting and supporting service user involvement in labour/welfare counselling interviews. 7th international and interdisciplinary conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP) . Ghent University, Research Centre for Multilingual Practice; Ghent. 2017-11-21 - 2017-11-23.

2016

2015

2014

 • Gjøsund, Gudveig; Halvorsen, Kristin; Osmundsen, Tonje; Kongsvik, Trond. (2014) Indikatorer. Skylapper – eller verktøy for læring?. Dagens medisin. vol. 20.

2013

 • Ramstad, Lone Sletbakk; Halvorsen, Kristin; Holte, Even Ambros. (2013) Implementing integrated planning: Organizational enablers and capabilities. Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development.

2012

 • Halvorsen, Kristin. (2012) Silence as discourse strategy in cross-professional decision making. NORDISCO, 2nd Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction . Linköping Universitet; Linköping. 2012-11-21 - 2012-11-23.

2011

 • Halvorsen, Kristin. (2011) Challenges of team decision-making. Achieving Collaborative Talk in Mediated Team Meetings. First Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice . Health Communication Research Centre, Cardiff University; Cardiff. 2011-06-23 - 2011-06-24.
 • Halvorsen, Kristin. (2011) Facilitating multimodal meeting interaction. Establishing interactional legitimacy. Sixth International Conference on Discourse, Communciation and the Enterprise . The Hong Kong Polytechnic University; Hong Kong. 2011-09-08 - 2011-09-10.

2010

 • Halvorsen, Kristin. (2010) Integrated planning: Decision-making in cross-functional team interaction. IO Science and Practice ; Trondheim. 2010-09-28 - 2010-09-29.
 • Halvorsen, Kristin. (2010) Team decision-making in the workplace: A systematic review of discourse analytic studies. Journal of Applied Linguistics and Professional Practice. vol. 7 (3).

2009

 • Amundsen, Oscar; Halvorsen, Kristin; Solem, Anniken; Aasen, Tone Merethe Berg. (2009) The Ocean Space Centre. Samarbeid, ledelse og utvikling. 2009. ISBN 978-82-7570-205-8.
 • Halvorsen, Kristin. (2009) Decision making in multiprofessional team interactions. A case study of integrated planning in the petroleum industry. IO Science and Practice, The 5th Intenational Conference on Integrated Operations in the Petroleum Industry . Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry; Trondheim. 2009-09-29 - 2009-09-30.

2001

 • Halvorsen, Kristin. (2001) CA og diskursanalyse. Samtalestruktur og diskurser om kjønn i et norsk talkshow. Samhällets diskurser ; Stockholm. 2001-10-18 - 2001-10-21.

2000