Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

  • Dyrlid, Linda Marie; Bjerkan, Lise. (2012) The courageous testimony.Trafficked women's motivations for and experiences from testifying against their traffickers. Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år - en utdanning til solidaritet.

Report/dissertation

  • Dyrlid, Linda Marie. (2017) Transnasjonalisme mellom stolthet og stigma. Polske migranters narrativer om arbeid, tilhørighet og posisjonering. 2017. ISBN 978-82-326-2296-2. Doktoravhandlinger ved NTNU (112).
  • Dalby, Lise; Dyrlid, Linda Marie; Viggen, Kristin. (2013) Det viktigste er å ha en jobb : om innvandreres erfaringer med arbeid og bosetting i Kyst-Norge. 2013. ISBN 978-82-7877-234-8.
  • Elvegård, Kurt Idar Løkke; Dyrlid, Linda Marie; Berg, Berit. (2010) Dagens KOM - framtidens KOM? Evaluering av den nasjonale koordineringsenheten for ofre for menneskehandel. 2010.
  • Dyrlid, Linda Marie; Berg, Berit. (2008) Menneskehandelens ofre - fra utnytting til myndiggjøring. 2008. ISBN 978-82-7570-193-8.
  • Flem, Aina Lian; Dyrlid, Linda. (2008) Rapport fra reise til Ghana. 2008.
  • Bjerkan, Lise; Dyrlid, Linda. (2005) A life of ones own : rehabilitation of trafficking for sexual exploitation. 2005. ISBN 8274224809.