Background and activities

 

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Helberget, Lindis Kathrine; Molnes, Sven Inge; Frilund, Marianne Louise; Vasset, Frøydis Perny; Teige, Barbro Catharina. (2020) Modell for veiledning og refleksjon i praksis - evaluering av et pedagogisk prosjekt blant sykepleierstudenter. 2020.

Others

  • Helberget, Lindis Kathrine; Molnes, Sven Inge. (2021) Veiledning og refleksjon i praksisstudier i spesialisthelsetjenesten.
  • Helberget, Lindis Kathrine; Vestnes, Arnhild Hammerås. (2021) Simuleringsaktiveter i Midt-Norge: Simulering i kommunen. SimMidt 2021. Regionalt nettverkstreff for simulering i medisin og helsefag . SimMidt; Digitalt. 2021-11-30 - 2021-11-30.
  • Helberget, Lindis Kathrine; Molnes, Sven Inge. (2020) Modell for veiledning og refleksjon i praksisstudier for sykepleierstudenter. Webinarfestivalen . Læringssenteret, NTNU; 2020-11-25 - 2020-11-25.