Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Others

  • Alsli, Lise Mariann B.; Rosvold, Jørgen. (2014) Reinsdyr, DNA og videre eksistens.
  • Alsli, Lise Mariann B.; Stamnes, Arne Anderson. (2014) Arkeologer uten spade. Forskning.no [Internett]. 2014-04-24.
  • Alsli, Lise M Bolstad. (2013) Steinalder - Spor i jord. Formidlingsopplegg rettet mot 3. trinn [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for formidling; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2013-09-10.
  • Alsli, Lise M Bolstad. (2013) Symboljakt – på sporet av fortidens streker. Formidlingsopplegg rettet mot 5. trinn [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for formidling; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2013-03-19.
  • Alsli, Lise M Bolstad; Rokne, Arnfinn Stendahl; Pedersen, Solbjørg; Neslein, Siri. (2013) SOMMERLARM 2013 - Sommerskole for forskerspirer ved NTNU Vitenskapsmuseet. Sommerskole for forskerspirer ved NTNU Vitenskapsmuseet. [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for formidling; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2013-06-24 - 2013-07-05.
  • Eivindsen, Tove; Pedersen, Solbjørg; Jørgensen, Guro; Alsli, Lise M Bolstad; Rosvold, Jørgen; Fretheim, Silje Elisabeth; Breivik, Heidi. (2010) Vitenwiki. Vitenwiki - pilotprosjekt [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-10-25 - 2010-11-15.