Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Rabben, Magne Brekke; Sanders, Andreas R. Dugstad; Sæther, Maria Antonie. (2021) Midtnorske Historier. Novus Forlag. 2021. ISBN 978-828390076-7.
  • Rabben, Magne Brekke. (2017) Sykkelens historie i Norge. Museumsforlaget AS. 2017. ISBN 9788283050493.
  • Rabben, Magne Brekke. (2012) Med hånd og ånd – Teknologiutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 2012. ISBN 9788278772140.
  • Rabben, Magne Brekke. (2011) Abstraksjon og anvendelser – Historien til Institutt for matematiske fag ved NTNU, 1910–2010. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251927789.

Part of book/report

  • Rabben, Magne Brekke. (2021) Der tiden stod stille? Reitgjerdet sykehus 1960–1978. Midtnorske Historier.

Report/dissertation

  • Rabben, Magne Brekke; Thomassen, Øyvind. (2020) Humanitet, kontroll og tvang : Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895 – 1978. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2020. ISBN 978-82-326-4978-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (315).
  • Rabben, Magne Brekke. (2012) Langsiktig forskning og innovasjon – Tre eksempler fra NTNUs historie på hvordan langsiktig forskning har bidratt til innovasjon. 2012.
  • Rabben, Magne Brekke. (2007) Fra vennskap til brudd – Forholdet mellom Norge og Kenya ca 1984–1990. 2007.