Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Løkken, Marita. (2014) Døve og sterkt tunghørte pasienter i somatiske sykehus. Likeverdige offentlige helsetjenester?. 2014.

Others

  • Løkken, Marita. (2022) Døve og sterkt tunghørte pasienter i somatiske sykehus. Likeverdige offentlige helsetjenester?. NOU Tegnspråkutvalget . Regjeringen; Oslo. 2022-02-14 - 2022-02-14.
  • Løkken, Marita. (2022) Døve og sterkt tunghørte pasienter i somatiske sykehus. Likeverdige offentlige helsetjenester?. Fagdag . St. Olavs Hospital; Trondheim. 2022-03-16 - 2022-03-16.
  • Løkken, Marita. (2022) Døves historie før og nå. Medlemskveld, "Gåten Agnes" med Tore Strømøy . Trondheim Døveforening; Trondheim. 2022-04-08 - 2022-04-08.
  • Løkken, Marita. (2014) Døve og sterkt tunghørte pasienter i somatiske sykehus. Likeverdige offentlige helsetjenester?. Fagdag . NAV; Trondheim. 2014-04-14 - 2014-04-14.
  • Løkken, Marita. (2014) Døve og sterkt tunghørte pasienter i somatiske sykehus. Likeverdige offentlige helsetjenester?. Fagdag . Oslo Universitetssykehus; Oslo. 2014-12-05 - 2014-12-05.