Background and activities

Marit Solbjør is PhD in sociology from the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. Her research is in health sociology. Solbjør has published a number of articles on women’s experiences with mammography screening. She has also done research on user involvement in mental health care, welfare technology, voluntary work, and experiences of sick leave.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Others

  • Solbjør, Marit. (2020) Pasienterfaringer med brukermedvirkning i «Pakkeforløp for kreft». Temamøte Vardesenteret . Vardesenteret, St. Olavs hospital; Trondheim. 2020-10-02.
  • Solbjør, Marit; Bathen, Tone Frost; Brøgger, Helga Maria; Nydal, Rune. (2020) KUNSTIG INTELLIGENS I KREFTDIAGNOSTIKK - MELLOM HÅP, REALISME OG ETISKE UTFORDRINGER. KUNSTIG INTELLIGENS I KREFTDIAGNOSTIKK - MELLOM HÅP, REALISME OG ETISKE UTFORDRINGER . NTNU og Digitalt Liv Norge; Litteraturhuset Trondheim. 2020-11-26.
  • Solbjør, Marit; Gilstad, Heidi; Sand, Kari; Das, Anita; Melby, Line. (2020) Shared decision making in standardized cancer patient pathways in Norway – patient experiences. International Conference of Integrated Care ICIC2020 . International Foundation of Integrated Care; Digitalt. 2020-09-30.
  • Solbjør, Marit; Ljunggren, Birgitte; Kleiven, Hanne Hestvik. (2020) Health personnel's experiences with implementation of welfare technology in home care services. International Conference of Integrated Care ICIC2020 . International Foundation of Integrated Care; Digitalt. 2020-09-23.
  • Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Melby, Line; Lassemo, Eva; Solbjør, Marit. (2020) Pakkeforløp for psykisk helse og rus - bidrar det til et mer helhetlig og koordinert tilbud? Fagfolks erfaringer gjennom første året av reformen. Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 - Gode helsetjenester for alle . Folkehelseinstituttet; Oslo. 2020-03-10 - 2020-03-11.
  • Foldal, Vegard Stolsmo; Aasdahl, Lene; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit; Fimland, Marius Steiro; Fossen, Heidi; Jensen, Chris; Bagøien, Gunnhild; Halsteinli, Vidar; Fors, Egil Andreas. (2018) Effekten av motiverende intervju på tilbakeføring til arbeid: En randomisert studie. Seminar FoU-enheten Helse og arbeid ved Helse Midt-Norge RHF . FoU-enheten Helse og arbeid ved Helse Midt-Norge RHF; Trondheim. 2018-03-14 - 2018-03-14.