Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Kildal, Nina Hanger. (2016) Kontrastmidler i røntgendiagnostikk - for radiografer. 2016. ISBN 978-82-690305-0-1.
  • Kildal, Nina Hanger. (2010) Erfaring med innføring av sonografer i norske bildediagnostiske avdelinger. 2010.
  • Kildal, Nina Hanger. (2009) Abdominale røntgenunderskelser: GI-traktus og nyrer/urinveier. Tapir Akademisk Forlag. 2009.

Others

  • Kildal, Nina Hanger; Johnsen, Lydia; Bøen, Gunn Catrin Fossum. (2016) Nasjonal utdanning i ultralyd av hjerte og kar. NFUDs symposium 2016 . Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk; Bergen. 2016-04-13 - 2016-04-15.
  • Siddle, Heidi; Kildal, Nina Hanger; Mandl, Peter; Aletha, D; Vliet Vlieland, T.P.; Backhaus, Marina; Cornell, P.; Agostino, Mazziotta; Ellegaard, Karen; Iagnocco, Annamaria; Jacobsen, Bente; Jasinski, T.; Lehner, M.; Möller, Ingrid; Supp, G. M.; O'Connor, P; Redmond, A. C.; Naredo, Esperanza; Wakefield, Richard J.. (2016) Points to consider for Health Professionals undertaking musculoskeletal ultrasound for rheumatic and musculoskeletal diseases: Progress of a EULAR Task Force. Annual European Congress . EULAR (European League Agains Rheumatism); London. 2016-06-05 - 2016-06-07.
  • Kildal, Nina Hanger; Johnsen, Lydia; Hisdal, Jonny; Pedersen, Gustav. (2015) Nasjonal utdanning av ultralydteknikere til karfysiologiske laboratorium. Norsk karkirurgisk forenings høstmøtesymposium . Norsk karkirurgisk forening; Oslo. 2015-10-22 - 2015-10-24.