Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Storstad, Oddveig. (2010) Kommunal kultursektor i endring. Fagbokforlaget. 2010. ISBN 978-82-7081-149-6.

Part of book/report

 • Gezelius, Stig Strandli; Storstad, Oddveig; Veggeland, Frode. (2022) Bøndene og dyrevelferdsforvaltningen: En flermetodisk studie av husdyrprodusenters erfaringer. Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2013) Festivalfolket – hvem er de?. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Haugen, Marit S.; Storstad, Oddveig. (2012) Hvem er aktørene i gårdsturismen?. Turisme i distriktene.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2011) Ekte mannfolk spiser ikke sushi?. Rurale brytninger.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2008) Hippe eller harry musikkfestivaler på bygda? Forhandlinger om populærkulturelle hierarkier. Den nye bygda.
 • Storstad, Oddveig. (2008) Det nasjonale i det globale. Nasjonale, lokale og rurale symboler i markedsføringen av mat. Den nye bygda / (red.) Almås, R., Haugen, M. S., Rye, J. F. og Villa, M.
 • Storstad, Oddveig. (2003) Kugalskapens historie: Biff- eller helsekrise?. Den politiserte maten.
 • Storstad, Oddveig. (2002) Borte tja, men hjemme best! Nordmenn og danskers tillit til landbruket. Bygdeforskning gjennom 20 år, redigert av Almås, Reidar, Marit S. Haugen, Jahn Petter Johnsen.
 • Storstad, Oddveig. (2001) The impact of consumer trust in the Nrwegian food market. Food Nature and Society. Rural Life in Late Modernity.
 • Storstad, Oddveig; Follo, Gro Irene. (1999) Flere kalorier per krone. Tanker om videre bruk av datamaterialet. "Slik kan det gjøres". Flerfaglige blikk på 'husmorfilmen'.
 • Storstad, Oddveig. (1998) Med hjelm og redningsvest ved matbordet. Sosiologisk fantasi.
 • Nygård, Berit; Storstad, Oddveig. (1997) The struggle surrounding the distribution of food in Norway. Sustainable Rural Development.

Report/dissertation

 • Aas, Oddfrid; Almås, Reidar; Holte, Kari Anne; Kjestveit, Kari; Logstein, Brit; Storstad, Oddveig; Follo, Gro Irene. (2016) Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeidsevne i landbruket. 2016. ISBN 978-82-991199-3-1.