Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

  • Bjerke, Øyvind; Aune, Tore Kristian; Lorås, Håvard. (2021) Læring av svømming og livredning. Utendørs svømme- og livredningsopplæring.
  • Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind. (2021) Forekomst og forståelser av kroppslig læring i norskspråklig forskning. Kroppslig læring - perspektiver og praksiser.
  • Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind; Engelsrud, Gunn Helene; Sørum, Anne Grut. (2021) Kroppslig læring - perspektiver og praksiser. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 978-82-15-04370-8.

2020

2019

2018

  • Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind. (2018) Flipped learning in higher education: Students’ experiences in physical education teacher education (PETE) with focus on knowledge promotion and self-effecacy. FoU i Praksis 2018 ; 2018-10-24 - 2018-10-25.
  • Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind. (2018) Omvendt undervisning i lærerutdanning og grunnskole. Seimnar for ansatte og studenter ved ILU . NTNU, ILU; 2018-09-19 - 2018-09-20.

2017

2016

2007

  • Bjerke, Øyvind; Vereijken, Beatrix. (2007) Promoting motor skills in school children and adolescents. Psychology for Physical Educators - Student in Focus.