Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

 • Bjerke, Øyvind; Aune, Tore Kristian; Lorås, Håvard. (2021) Læring av svømming og livredning. Utendørs svømme- og livredningsopplæring.
 • Engelsrud, Gunn Helene; Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind; Sørum, Anne Grut. (2021) Innledning til boken. Kroppslig læring - perspektiver og praksiser.
 • Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind. (2021) Forekomst og forståelser av kroppslig læring i norskspråklig forskning. Kroppslig læring - perspektiver og praksiser.
 • Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind; Engelsrud, Gunn Helene; Sørum, Anne Grut. (2021) Boklansering av den vitenskapelige antologien "Kroppslig læring. Perspektiver og praksiser" ved Universitetsforlaget. Redaktører: Østern, Bjerke, Engelsrud & Sørum. Bodily Learning Conference 2021 . NTNU og Universitetsforlaget; Virtual conference on zoom. 2021-04-22 - 2021-04-22.
 • Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind; Engelsrud, Gunn Helene; Sørum, Anne Grut. (2021) Kroppslig læring - perspektiver og praksiser. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 978-82-15-04370-8.

2020

2019

2018

 • Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind. (2018) Flipped learning in higher education: Students’ experiences in physical education teacher education (PETE) with focus on knowledge promotion and self-effecacy. FoU i Praksis 2018 ; 2018-10-24 - 2018-10-25.
 • Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind. (2018) Omvendt undervisning i lærerutdanning og grunnskole. Seimnar for ansatte og studenter ved ILU . NTNU, ILU; 2018-09-19 - 2018-09-20.

2017

2016

 • Bjerke, Øyvind. (2016) Hvor vil vi med kroppsøvingsfaget?. Trønderavisa.
 • Bjerke, Øyvind. (2016) Uteområdet som pedagogisk arena. Kvalitetssikring av uteskole som faglig arena . Den Fysiske Skolesekken; Trondheim/Åfjord. 2016-05-12 - 2016-05-13.
 • Bjerke, Øyvind; Aune, Tore Kristian; Pedersen, Arve Vorland; Lorås, Håvard. (2016) Variations of the relative age effect within and across groups in elite alpine skiing - an inverse RAE at the very top level?. International Congress on Science and Skiing (ICSS) . University of Salzburg; St.Christoph. 2016-12-10 - 2016-12-15.
 • Bjerke, Øyvind; Lorås, Håvard W.; Pedersen, Arve Vorland. (2016) Variations of the Relative Age Effect Within and Across Groups in Elite Alpine Skiing. Comprehensive Psychology. vol. 5.
 • Bjerke, Øyvind; Lyngstad, Idar; Lagestad, Pål. (2016) The perceived well-being in physical education among students with high and low aerobe fitness. AIESEP 2016 . AIESEP; Laramie, Wyoming. 2016-06-08 - 2016-06-11.
 • Bjerke, Øyvind; Lyngstad, Idar; Lagestad, Pål. (2016) Trivsel i kroppsøvingsfaget blant elever med lavt og høyt oksygenopptak. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. vol. 2 (2).
 • Lagestad, Pål; Lyngstad, Idar; Bjerke, Øyvind. (2016) To see or not to see the student - that is the question!. Blazing new trails: Future directions for sport pedagogy and physical activity . AIESEP; 2016-06-08 - 2016-08-11.
 • Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind. (2016) Omvendt undervisning i kroppsøving – et pilotstudie om effekten av omvendt undervisning på lærerstudenter sin motivasjon i kroppsøvingsundervisningen. Den 14. nordiske lærerutdanningkonferansen . NTNU; Trondheim. 2016-05-11 - 2016-05-13.

2015

 • Bjerke, Øyvind. (2015) Lærercamp - Uteskole. Lærercamp . Den fysiske skolesekken og LFF; Lavollen, Trondheim. 2015-10-10 - 2015-10-11.
 • Bjerke, Øyvind; Lyngstad, Idar; Lagestad, Pål. (2015) Trivsel i kroppsøvingsfaget for elever med høy og lav fysisk form. Kroppsøvingskonferansen . Norges Idrettshøgskole (NIH); NIH, Sognsvann. 2015-06-11 - 2015-06-12.

2007

 • Bjerke, Øyvind; Vereijken, Beatrix. (2007) Promoting motor skills in school children and adolescents. Psychology for Physical Educators - Student in Focus.