Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Heggem, Reidun; Brigham, Anne Margrethe; Zahl-Thanem, Alexander. (2017) Overvekt blant bygdebarn - årsaker og forebygging. 2017.
  • Heggem, Reidun; Thanem, Alexander. (2016) Trender i norsk landbruk 2016. Frekvensrapport. 2016. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (5/2016).
  • Heggem, Reidun; Thanem, Alexander. (2016) Trender i norsk landbruk 2016. Møre og Romsdal. 2016. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (6/2016).
  • Heggem, Reidun; Thanem, Alexander. (2016) Trender i norsk landbruk 2016. Rogaland. 2016. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (7/2016).

Others

  • Heggem, Reidun; Gjøsund, Gudveig. (2021) Erfaringer og utfordringer blant helsesøstre i rurale kommuner i Trøndelag relatert til forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. Regional nettverkskonferanse 2021 . Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe); Digitalt. 2021-01-21 - 2021-01-22.
  • Heggem, Reidun; Gjøsund, Gudveig. (2020) Tverrsektorielt samarbeid i rurale kommuner​ - Kvalitativ evaluering. Referansegruppemøte på prosjektet KOMPASS . KOMPASS; Digitalt. 2020-11-26 - 2020-11-26.
  • Heggem, Reidun; Zahl-Thanem, Alexander; Brigham, Anne Margrethe. (2019) Overweight and obesity among rural children. XXVIII European Society for Rural Sociology Congress "Rural futures in a complex world" . Ruralis; Trondheim. 2019-06-25 - 2019-06-28.
  • Heggem, Reidun. (2018) Skoledata - Kunnskapsløft for samfunnsfaget: Opprettelse av en database for student- og skoledata. Forskergruppeseminar - HIPOLS - ILU . Forskergruppa HIPOLS; Trondheim. 2018-10-01 - 2018-10-01.
  • Heggem, Reidun; Storstad, Oddveig. (2018) Analyse av lærebøker i samfunnsfag etter den urbane-rurale dimensjon. Nasjonal samfunnsfagkonferanse - nettverkskonferanse . Universitetet i Sørøst - Norge; Campus Drammen. 2018-11-28 - 2018-11-29.