Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Farstad, Maja; Heggem, Reidun. (2008) Like barn leker best? Om mannlige bønders holdninger til kvinner i landbruket. Den nye bygda / (red.) Almås, R., Haugen, M. S., Rye, J. F. og Villa, M.
 • Myskja, Bjørn Kåre; Heggem, Reidun. (2006) The human and social sciences in interdisciplinary biotechnology research: Trojan horses or useful idiots?. Ethics and The Politics of Food.
 • Bjørkhaug, Hilde; Heggem, Reidun; Melberg, Kjersti. (2006) Diversity of women’s role and motivation in Norwegian farms. Changing European farming systems for a better future.

Report/dissertation

 • Heggem, Reidun; Brigham, Anne Margrethe; Zahl-Thanem, Alexander. (2017) Overvekt blant bygdebarn - årsaker og forebygging. 2017.
 • Heggem, Reidun; Thanem, Alexander. (2016) Trender i norsk landbruk 2016. Frekvensrapport. 2016. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (5/2016).
 • Heggem, Reidun; Thanem, Alexander. (2016) Trender i norsk landbruk 2016. Møre og Romsdal. 2016. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (6/2016).
 • Heggem, Reidun; Thanem, Alexander. (2016) Trender i norsk landbruk 2016. Rogaland. 2016. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (7/2016).
 • Heggem, Reidun. (2008) Identitet og strukturell symbolsk interaksjonisme; teoretisk tilnærming til eit landbruk og ei bonderolle i endring. 2008.
 • Heggem, Reidun; Bjørkhaug, Hilde. (2006) Kvinner i landbruket - tilpasning til eller utfordring av en etablert mannlig driftskultur?. 2006. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (13/06).
 • Heggem, Reidun; Storstad, Oddveig. (2003) Evaluering av merkebestemmelser for uemballerte matvarer. 2003. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (4/03).
 • Storstad, Oddveig; Heggem, Reidun. (2000) Radioaktivitet, miljøgifter og bruk av kostholdsråd. En evaluering. 2000. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (17/99).