Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Farstad, Maja; Heggem, Reidun. (2008) Like barn leker best? Om mannlige bønders holdninger til kvinner i landbruket. Den nye bygda / (red.) Almås, R., Haugen, M. S., Rye, J. F. og Villa, M.
 • Myskja, Bjørn Kåre; Heggem, Reidun. (2006) The human and social sciences in interdisciplinary biotechnology research: Trojan horses or useful idiots?. Ethics and The Politics of Food.
 • Bjørkhaug, Hilde; Heggem, Reidun; Melberg, Kjersti. (2006) Diversity of women’s role and motivation in Norwegian farms. Changing European farming systems for a better future.

Report/dissertation

 • Heggem, Reidun; Thanem, Alexander. (2016) Trender i norsk landbruk 2016. Frekvensrapport. 2016. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (5/2016).
 • Heggem, Reidun; Thanem, Alexander. (2016) Trender i norsk landbruk 2016. Møre og Romsdal. 2016. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (6/2016).
 • Heggem, Reidun; Thanem, Alexander. (2016) Trender i norsk landbruk 2016. Rogaland. 2016. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (7/2016).
 • Heggem, Reidun. (2008) Identitet og strukturell symbolsk interaksjonisme; teoretisk tilnærming til eit landbruk og ei bonderolle i endring. 2008.
 • Heggem, Reidun; Bjørkhaug, Hilde. (2006) Kvinner i landbruket - tilpasning til eller utfordring av en etablert mannlig driftskultur?. 2006. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (13/06).
 • Heggem, Reidun; Storstad, Oddveig. (2003) Evaluering av merkebestemmelser for uemballerte matvarer. 2003. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (4/03).
 • Storstad, Oddveig; Heggem, Reidun. (2000) Radioaktivitet, miljøgifter og bruk av kostholdsråd. En evaluering. 2000. Rapport Norsk senter for bygdeforskning (17/99).

Others

 • Rønningen, Katrina; Heggem, Reidun. (2015) Annen generasjons distriktsbasert reiseliv. Sluttseminar Prosjektet Annen generasjons distriktsbasert reiseliv . Norsk senter for bygdeforskning; Dragvoll, Trondheim. 2015-12-09 - 2015-12-09.
 • Bjørkhaug, Hilde; Heggem, Reidun. (2012) Sense and Sensibility - A troublesome right to farm?. Rural at the Edge – the 2nd Nordic conference for rural research . University of Eastern Finland; Joensuu. 2012-05-21 - 2012-05-23.
 • Heggem, Reidun. (2011) Reproduction and crumbling of the masculine agriculture. Power and Participation: The 25th Conference of the Nordic Sociological Association 2011 . Nordic sociological Association; Oslo. 2011-08-04 - 2011-08-07.
 • Bjørkhaug, Hilde; Heggem, Reidun; Melberg, Kjersti. (2006) Women in Norwegian farming. The 7th European symposium of the International Farming Systems Association ; Wageningen. 2006-05-07 - 2006-05-11.
 • Myskja, Bjørn Kåre; Heggem, Reidun. (2006) The human and social sciences in interdisciplinary biotechnology research: Trojan horses or useful idiots?. EurSAFE 2006 . European Society for Agricultural and Food Ethics; Oslo. 2006-06-22 - 2006-06-24.
 • Almås, Reidar; Heggem, Reidun. (2003) Changing political discourse and GM strawberries-a new role for concerned social scientists?. The XX Congress of the European Society for Rural Sociology . [Mangler data]; Sligo, Irland. 2003-08-23.
 • Blekesaune, Arild; Heggem, Reidun. (2003) Rekruttering til landbruket. Norges forskningsråds konferanse om forskningsprogrammet om levekår blant landbruksbefolkningen . [Mangler data]; Voksenåsen, Oslo. 2003-10-15.
 • Heggem, Reidun; Almås, Reidar. (2003) Modified strawberries and doubting consumers. The 4th Congress of the European Society for Food Ethics . [Mangler data]; Toulouse. 2003-03-20.
 • Myskja, Bjørn Kåre; Heggem, Reidun. (2003) GM strawberry: consumer attitudes and the value of nature. Ethische Bewertung der Gentechnik . [Mangler data]; Aachen, Tyskland. 2003-07-04.
 • Myskja, Bjørn Kåre; Mehli, Lisbeth; Heggem, Reidun; Schaart, Jan; Kupfer, Christoph. (2003) GM strawberry development and assessments. An interdisciplinary approach. Ethics as a dimension of agrifood politics. 4th Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics . [Mangler data]; Toulouse. 2003-03-22.