Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Næss, Robert; Solli, Jøran. (2013) Klimakunnskap og klimatilpasning. Hvordan drives klimatilpasning?. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0307-2.

Part of book/report

 • Ryghaug, Marianne; Næss, Robert. (2012) Climate Change Politics and Everyday Life. Climate Change Politics. Communication and Public Engagement.
 • Næss, Robert; Sørensen, Knut Holtan. (2008) Ubrukt miljøforskning: Metodiske monologer eller politisk uforstand?. Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning.
 • Næss, Robert. (2007) Når ting tar tid: utviklingen av saltkraftverk-teknologi i Norge. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
 • Næss, Robert. (2007) Teknologisk melankoli? Debatten om gasskraft 1997-2004. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
 • Ryghaug, Marianne; Næss, Robert. (2007) Nye energiholdninger? Når komfortkulturen møter klimatrusselen. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
 • Bye, Robert; Næss, Robert. (2003) Transporttelematikk: Vil det løse et stort moderne problem?. IKT etter dotcom-boblen (Helge Godø (red.)).

Report/dissertation

 • Næss, Robert; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Grønn kunnskap, blå stemning Teknologi og politikk for en bærekraftig energibruk?. 2007. ISBN 978-82-471-2369-0.
 • Næss, Robert. (2002) Fortellingens iscenesettelse. 2002. STS arbeidsnotat/ working paper (5/02).
 • Næss, Robert. (2001) Will Telematics Move in Concert? Social shaping of transport telematics: The case of Germany. 2001. STS-rapport.
 • Næss, Robert. (2000) Til veiens pris? Diskursen om veiprising 1960-2000. 2000. STS arbeidsnotat/ working paper.

Others

 • Skotheim, Hanna; Næss, Robert; Solbu, Gisle. (2022) Klimatiltak har vært forbeholdt middelklassen. Nå må vi få med de med lav inntekt, sier forskere fra NTNU. Fontene.no [Fagblad]. 2022-03-16.
 • Solbakken, Vilde; Johannessen, Emil Røthe; Næss, Robert; Heidenreich, Sara. (2022) Det grønne skiftet – kun for de rike? Har alle de samme forutsetningene for å ta grønne valg og bidra til den grønne omstillingen?. kbnn.no [Internett]. 2022-03-16.
 • Næss, Robert; Heidenreich, Sara. (2021) Forsker for å få alle med i det grønne skiftet. Trondheim 2030 [Avis]. 2021-06-04.