Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Bogsti, Wenche Bergseth; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr. (2019) Kan SVIP-modellen bidra til å styrke vurderingskompetanse hos praksisveiledere?. Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi.

Report/dissertation

Others

 • Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr; Kydland, Anne Grethe R. (2019) Ett år med prosjekt ESV (Elektronisk Studentvurdering) i praksisstudier bachelor sykepleie. Læringsfestivalen 2019 . DIKU og NTNU; Trondheim. 2019-05-06 - 2019-05-07.
 • Kydland, Anne Grethe R; Nordhagen, Siv Sønsteby. (2018) Elektronisk studentvurdering i veiledet praksis.ESV. Innlandskonferanse . Samarbeid mellom Sykehuset- Innlandet, Høgskolen i Innlandet; Gjøvik. 2018-09-27 - 2018-09-27.
 • Nordhagen, Siv Sønsteby; Kydland, Anne Grethe R. (2018) ESV Elektronisk studentvurdering i praksisstudier i bachelor i sykepleie. Innlandets helseforskningskonferanse for helse- og sosialfag 2018 . HINN, NTNU Sykehuset Innlandet; NTNU i Gjøvik. 2018-09-27 - 2018-09-27.
 • Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr. (2018) ESV- Elektronisk studentvurdering i praksisstudier i bachelor i sykepleie. Regional Utdanningskonferanse . NTNU og Helse Midt; Trondheim. 2018-06-06 - 2018-06-07.
 • Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig Kr. (2018) ESV- Elektronisk studentvurdering i praksisstudier i bachelor i sykepleie. Læringsfestivalen 2018 . Norgesuniversitetet og NTNU; Trondheim. 2018-05-03 - 2018-05-04.
 • Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr; Arvidsson, Barbro. (2010) Changing role of nurse teachers; Transition provides better supervision for nursing students. The Fourth European Nursing Congress: Older Persons: The Future Of Care ; Rotterdam. 2010-10-04 - 2010-10-07.
 • Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr; Arvidsson, Barbro. (2010) Changing role of nurse teachers; Transition provides better supervision for nursing students. QMSH 10 - 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health ; Uppsala, Sweden. 2010-05-02 - 2010-05-04.
 • Struksnes, Solveig Kr; Engelien, Ragna Ingeborg; Bogsti, Wenche Bergseth; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Solvik, Elisabeth; Arvidsson, Barbro. (2010) Nurses' conceptions of how an alternative supervising model influences their competence in assessment of nursing students in clinical practice. The Fourth European Nursing Congress: Older Persons: The Future Of Care ; Rotterdam. 2010-10-04 - 2010-10-07.
 • Struksnes, Solveig Kr; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Nordhagen, Siv Sønsteby; Bogsti, Wenche Bergseth; Moen, Øyfrid Larsen; Arvidsson, Barbro. (2010) Nurses' conception of how an alternative supervision model influences their competence in assessment of nursing students in clinical practice. QMSH 10 - 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health ; Uppsala, Sweden. 2010-05-02 - 2010-05-04.
 • Nordhagen, Siv Sønsteby; Moen, Øyfrid Larsen; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig Kr; Arvidsson, Barbro. (2009) Lærerrolle i endring: transition gir styrket praksisveiledning for sykepleiestudenter. Innlandets helseforskningskonferanse . Sykehuset Innlandet HF, HIG, HiHm, HiL; Biri. 2009-09-22 - 2009-09-22.