Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Bar, Eirin Marie Skjøndal; Hoel, Sunniva; Lerfall, Jørgen. (2017) New Product Development - Eirin M. Skjøndal Bar, Sunniva Hoel and Jørgen Lerfall. Trends in Fish Processing Technologies.

Report/dissertation

  • Hoel, Sunniva; Jakobsen, Anita Nordeng; Mehli, Lisbeth; Lerfall, Jørgen. (2021) Kartlegging av Listeria monocytogenes i fôr og sjøfase ved produksjon av atlantisk laks (Salmo salar). 2021.
  • Lerfall, Jørgen; Hannisdal, Atle; Hoel, Sunniva; Jakobsen, Anita Nordeng; Mehli, Lisbeth; Kjønvik, Elisabeth Hassel. (2020) Fareanalyse for å finne mulige kontamineringspunkter og smitteveier for L. monocytogenes ved produksjon av atlantisk laks (Salmo salar L.). 2020.
  • Hoel, Sunniva. (2018) Microbial ecology and food safety of fresh retail sushi. 2018. ISBN 978-82-326-3118-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (164).