Background and activities

Herbarium TRH - scientific collections of plants and fungi 

 

As collectons manager I’m responsible for the daily activities at herbarium TRH (botanical collections) at the NTNU University Museum. My work includes electronic documentation, databases, support, loans, development of database applications, organizing the work for all technical staff, and some more….
 
The scientific collections are used in internal research projects as well as national and international biological research. Object information is updated regularly to GBIF for the international research community. For a Norwegian audientce object information is available in Artskart at the Biodiversity Information Center where it's used for land use management, nature management and public communication.
 

Links:

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Prestø, Tommy. (2016) Vårtur på Ladestien. 58 turer i Trondheim & omegn.
 • Prestø, Tommy. (2010) Management of a semi-natural alpine garden facing changes in climate and grazing regimes. Proceedings of the 2nd International Congress of Alpine and Arctic Botanical Gardens.
 • Prestø, Tommy. (2010) Reservater: Barskog. I midtnorsk naturarv.
 • Prestø, Tommy. (2010) Reservater: Lauvskog. I midtnorsk naturarv.
 • Blom, Hans H.; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2002) Moser. Miljøregistrering i skog - biologisk mangfold. Hovedrapport.

Report/dissertation

 • Prestø, Tommy; Hassel, Kristian. (2015) Når samlet vi den mosen sist? Mosestatistikk for herbarium TRH. 2015. ISBN 978-82-8322-045-2. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (5).
 • Prestø, Tommy; Lüth, Michael; Hassel, Kristian. (2014) Bryophytes of the Longyearbyen area. 2014. ISBN 978-82-7126-997-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (10).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy; Schmidt, Niels M.. (2012) Bryophyte diversity in high and low arctic Greenland. 2012. ISBN 978-87-92825-51-3. Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy (27).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy. (2008) Kvalitetssikret forvaltning og overvåking av biologisk mangfold i kystgranskog - boreal regnskog. 2008. ISBN 978-82-7456-559-3. Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport (55).
 • Holtan, Dag; Prestø, Tommy. (2008) Kartlegging av naturtyper i Herøy kommune, Nordland. 2008. Miljøfaglig Utredning Rapport (9).
 • Hagen, Dagmar; Prestø, Tommy. (2007) Biologisk mangfold - temarapport som grunnlag for arealplan for Longyearbyen planområde. 2007. ISBN 978-82-426-1812-2. NINA rapport (252).
 • Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina; Prestø, Tommy. (2005) Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. 2005. ISBN 82-426-1744-9. NINA rapport (186).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2005) Usma - Gardåa kraftverk: Gardåa og Usma med Storbekken i Selbu kommune. Virkninger for biologisk mangfold. 2005. ISBN 82-7126-721-3. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (6).
 • Prestø, Tommy; Hassel, Kristian. (2005) Undersøkelse av lav og moser ved Bruvollelva, Snåsa kommune. 2005. ISBN 82-7126-730-2. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (10).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar; Lyngstad, Anders. (2004) Biologisk mangfold i Longyearbyen - integrering i lokalsamfunnsplan.Forprosjekt. 2004. ISBN 82-7126-699-3. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2004:4).
 • Prestø, Tommy. (2003) Moser og lav ved Gravbrøtsfossen. 2003. ISBN 82-7126-678-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2003-6).
 • Lyngstad, Anders; Prestø, Tommy. (2002) Biologisk mangfold i Osen kommune. 2002. ISBN 82-7126-651-9. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (5).
 • Prestø, Tommy. (2002) Gammel barskog i Haltdalen øvingsområde, Holtålen kommune. 2002. ISBN 82-7126-633-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (9).
 • Prestø, Tommy; Lyngstad, Anders. (2002) Biologisk mangfold i Bjugn kommune. 2002. ISBN 82-7126-655-1. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (8).
 • Söderström, Lars; Hassel, Kristian; Hassel, Kristian; Weibull, Henrik; Weibull, Henrik; Abolina, Austra; Abolina, Austra; Blom, Hans H.; Damsholt, Kell; Damsholt, Kell; Fagerstén, Reino; Fagerstén, Reino; Flatberg, Kjell Ivar; Frisvoll, Arne A.; Frisvoll, Arne A.; Haapasaari, Matti; Haapasaari, Matti; Hallingbäck, Tomas; Hallingbäck, Tomas; Hedenäs, Lars; Hedenäs, Lars; Heegaard, Einar; Heegaard, Einar; Huttunen, Sanna; Huttunen, Sanna; Ingerpuu, Nele; Ingerpuu, Nele; Isoviita, Pekka; Isoviita, Pekka; Johannsson, Bergthor; Johannsson, Bergthor; Jukoniene, Ilona; Jukoniene, Ilona; Koponen, Timo; Koponen, Timo; Lewinsky-Haapasaari, Jette; Lewinsky-Haapasaari, Jette; Ohenoja, Martti; Ohenoja, Martti; Økland, Rune H.; Økland, Rune H.; Piippo, Sinikka; Piippo, Sinikka; Prestø, Tommy; Syrjänen, Kimmo; Syrjänen, Kimmo; Thingsgaard, Karen; Thingsgaard, Karen; Ulvinen, Tauno; Ulvinen, Tauno; Vellak, Kai; Vellak, Kai; Virtanen, Risto; Virtanen, Risto. (2002) Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 1 Hepaticae and Anthocerotae. 2002.
 • Prestø, Tommy. (2001) Floraregistrering ved Storfossen i Juldøla, Verdal. 2001. ISBN 82-7126-607-1. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2001-2).
 • Prestø, Tommy. (2001) Klostertustmose (Tortula obtusifolia) på ruinene av Reins kloster, Rissa. 2001. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2001-3).
 • Prestø, Tommy; Holien, Håkon. (2001) Forvaltning av lav og moser i boreal regnskog Management of lichens and bryophytes in boreal rainforests. 2001. ISBN 8271266225.
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy; Sivertsen, Sigmund; Fremstad, Eli. (2000) Lav, moser og sopp i barskogreservatene Hilmo og Råndalen, Tydal og Selbu, Sør-Trøndelag. 2000. ISBN 82-7126-591-1. Rapport Botanisk Serie (20000/4).
 • Prestø, Tommy. (2000) Registrering av flora og naturtyper ved Stavelifossen, Meldal kommune. 2000. ISBN 82-7126-598-9. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2002-2).
 • Prestø, Tommy. (2000) Sammenhenger mellom forstlige variabler og botanisk diversitet i Trondheim bymark. 2000. ISBN 82-7126-597-0. Rapport (8).
 • Tømmerås, Bjørn Åge; Wilmann, Bodil; Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove; Breistein, June; Abildsnes, Johannes; Prestø, Tommy; Aakra, Ketil; Krogstad, Steinar. (2000) Effekter av fragmentering på biodiversitet i granskog. 2000. ISBN 82-426-1131-9. NINA fagrapport (40).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy; Sivertsen, Sigmund. (2000) Lav, moser og sopp i barskogreservatene Hilmo og Råndalen, Tydal og Selbu, Sør-Trøndelag. 2000. ISBN 82-7126-591-1.
 • Prestø, Tommy; Fremstad, Eli. (1999) Botanisk mangfold i Rotldalen, Selbu, Sør-Trøndelag. 1999. ISBN 82-7126-577-6. Rapport (1).
 • Prestø, Tommy. (1998) Moser i skog, systematikk og økologi : for kurset landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 1998. ISBN 82-7456-096-5. Høgskolen i Nord-Trøndelag, Kompendium.
 • Framstad, Erik; Bendiksen, Egil; Flatberg, Kjell Ivar; Frisvoll, Arne A.; Holien, Håkon; Høiland, Klaus; Prestø, Tommy; Svalastog, Dag; Erikstad, Lars; Jonsson, Bror. (1997) Planter i boreal skog - effekter av økologi og skogsdrift på artsmangfoldet. 1997. ISBN 82-426-0826-1. NINA temahefte (7).
 • Prestø, Tommy; Fremstad, Eli. (1997) Naturkvaliteter og nøkkelbiotoper for biologisk mangfold på skogeiendommene Gammelvollsjøen og Fossan, Tydal kommune, Sør-Trøndelag. 1997. ISBN 82-7126-535-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2).
 • Söderström, Lars; Prestø, Tommy. (1996) State of Nordic Bryology Today and Tomorrow. 1996. NTNU, Vitensk. mus. Rapp. Bot. Ser. (4).
 • Prestø, Tommy. (1996) Moser som signalarter for verdifull skog. 1996. ISBN 82-7456-056-6.

Others

 • Ekrem, Torbjørn; Guidetti, Roberto; Jönsson, K. Ingemar; Kaczmarek, Łukasz; Meier, Terje; Stur, Elisabeth; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; Hårsaker, Karstein; Topstad, Lasse; Gjerde, Ivar. (2018) Tardigrades in Norwegian forests. 14th International Symposium on Tardigrada . University of Copenhagen; København. 2018-07-30 - 2018-08-03.
 • Prestø, Tommy. (2018) Should we stay or should we go? Land use, climate change and sustainability of an alpine garden in Norway. EUROGARD VIII – Eight European Botanic Gardens Congress: Botanic Gardens, People and Plants for a Sustainable World . Jardim Botânico da Ajuda; Lisboa. 2018-05-07 - 2018-05-11.