Background and activities

Herbarium TRH and Kongsvoll biological station and alpine garden 

 

I’m responsible for the daily activities at herbarium TRH (botanical collections) at the Museum of Natural History and Archaeology. The work is performed together with the curators. My work includes electronic documentation, databases, support, loans, development of database applications, organizing the work for all technical staff, and some more….
 
The scientific collections are used in national and international biological research, as well as land use management, nature management and public communication.
 
I’m also manager of Kongsvoll biological station and alpine garden, where I spend most of my summertime.

Links:

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Hassel, Kristian; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Yousefi, Narjes; Prestø, Tommy; Stenøien, Hans K.; Shaw, Jonathan A.; Flatberg, Kjell Ivar. (2018) Sphagnum divinum (sp. nov.) and S. medium Limpr. and their relationship to S. magellanicum Brid. Journal of Bryology. vol. 40 (3).
 • Moen, Asbjørn; Flatberg, Kjell Ivar; Prestø, Tommy. (2018) Olaf Inge Rønning 1924-2018. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 76 (2).
 • Speed, James David Mervyn; Bendiksby, Mika; Finstad, Anders Gravbrøt; Hassel, Kristian; Kolstad, Anders Lorentzen; Prestø, Tommy. (2018) Contrasting spatial, temporal and environmental patterns in observation and specimen based species occurrence data. PLOS ONE. vol. 13 (4).
 • Aspaas, Aina Mærk; Guidetti, Roberto; Jönsson, K. Ingemar; Kaczmarek, Łukasz; Meier, Terje; Stur, Elisabeth; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; Boström, Erik; Hårsaker, Karstein; Ekrem, Torbjørn. (2017) Barcoding Norwegian water bears (Tardigrada). Genome. vol. 60 (11).
 • Prestø, Tommy; Holien, Håkon. (2017) Lavstatistikk for Midt-Norge. Orebladet. vol. 20 (1).
 • Prestø, Tommy. (2016) Hvor ble det av blåveisen?. Adresseavisen. vol. 250 (81).
 • Prestø, Tommy; Holien, Håkon. (2016) Soppstatistikk for Midt-Norge i norske herbarier. Orebladet. vol. 19 (1).
 • Kyrkjeeide, Magni Olsen; Hassel, Kristian; Stenøien, Hans K.; Prestø, Tommy; Boström, Erik; Shaw, Jonathan; Flatberg, Kjell Ivar. (2015) The dark morph of Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. In Europe is conspecific with the North American S. beothuk. Journal of Bryology. vol. 37 (4).
 • Prestø, Tommy. (2015) Mosestatistikk for Midt-Norge. Orebladet. vol. 18 (1).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy; Zechmeister, H. (2014) Mosses (Bryophyta) and liverworts (Marchantoiphyta) of the Zackenberg valley, northeast Greenland. Lindbergia. vol. 37.
 • Prestø, Tommy. (2013) Trenger herbariet ved NTNU Vitenskapsmuseet flere karplanteobjekter fra Midt-Norge?. Orebladet. vol. 16 (2).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar; Vange, Vibekke. (2013) Sembrafuru Pinus cembra invaderer bynært kulturlandskap. Eksempel fra Ladehalvøya, Trondheim. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 71 (1).
 • Prestø, Tommy. (2008) Etterlyste karplanter i Trondheim kommune: karplanter som ikke er dokumentert siden før 1940. Orebladet. vol. 11 (1).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar. (2008) Vaniljerota er fortsatt på Lade. Orebladet. vol. 11 (1).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar. (2007) Katsuratre - et levende fossil forvillet i Trøndelag. Orebladet. vol. 10 (2).
 • Prestø, Tommy. (2005) Bymarka naturreservat. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) Bymarka skoger. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) "Husmosene": skogens grønne teppe. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) Klippepulverlav. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) Skogens skjegg. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) Trærne i bymarka. Bli med ut!.
 • Woelkerling, William J.; Gustavsen, Gry; Myklebost, Heidi Elin; Prestø, Tommy; Såstad, Sigurd M.. (2005) The coralline red algal herbarium of Mikael Foslie: revised catalogue with analyses. Gunneria. vol. 77.
 • Blom, Hans H.; Gaarder, Geir; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2001) Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge - hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 59 (1).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy. (2001) Lavfloraen i Trondheim kommune I. Blad- og busklav. Orebladet. vol. 4 (1).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy. (2001) Lavfloraen i Trondheim kommune I. Blad- og busklav. Orebladet. vol. 4 (1).
 • Lindmo, Sigrid; Gjærevoll, Inger; Prestø, Tommy. (2000) Status for utnevnelse av kommuneblomster og eksempler fra saksbehandlingen. Orebladet. vol. 3 (2).
 • Prestø, Tommy. (2000) Svartor Alnus glutinosa i Mosvik. Orebladet. vol. 3 (2).
 • Frisvoll, Arne A.; Prestø, Tommy. (1997) Spruce forest bryophytes in central Norway and their relationship to environmental factors including modern forestry. Ecography. vol. 20 (1).

Part of book/report

 • Prestø, Tommy. (2016) Vårtur på Ladestien. 58 turer i Trondheim & omegn.
 • Prestø, Tommy. (2010) Management of a semi-natural alpine garden facing changes in climate and grazing regimes. Proceedings of the 2nd International Congress of Alpine and Arctic Botanical Gardens.
 • Prestø, Tommy. (2010) Reservater: Barskog. I midtnorsk naturarv.
 • Prestø, Tommy. (2010) Reservater: Lauvskog. I midtnorsk naturarv.
 • Blom, Hans H.; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2002) Moser. Miljøregistrering i skog - biologisk mangfold. Hovedrapport.

Report/dissertation

 • Prestø, Tommy; Hassel, Kristian. (2015) Når samlet vi den mosen sist? Mosestatistikk for herbarium TRH. 2015. ISBN 978-82-8322-045-2. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (5).
 • Prestø, Tommy; Lüth, Michael; Hassel, Kristian. (2014) Bryophytes of the Longyearbyen area. 2014. ISBN 978-82-7126-997-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (10).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy; Schmidt, Niels M.. (2012) Bryophyte diversity in high and low arctic Greenland. 2012. ISBN 978-87-92825-51-3. Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy (27).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy. (2008) Kvalitetssikret forvaltning og overvåking av biologisk mangfold i kystgranskog - boreal regnskog. 2008. ISBN 978-82-7456-559-3. Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport (55).
 • Holtan, Dag; Prestø, Tommy. (2008) Kartlegging av naturtyper i Herøy kommune, Nordland. 2008. Miljøfaglig Utredning Rapport (9).
 • Hagen, Dagmar; Prestø, Tommy. (2007) Biologisk mangfold - temarapport som grunnlag for arealplan for Longyearbyen planområde. 2007. ISBN 978-82-426-1812-2. NINA rapport (252).
 • Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina; Prestø, Tommy. (2005) Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. 2005. ISBN 82-426-1744-9. NINA rapport (186).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2005) Usma - Gardåa kraftverk: Gardåa og Usma med Storbekken i Selbu kommune. Virkninger for biologisk mangfold. 2005. ISBN 82-7126-721-3. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (6).
 • Prestø, Tommy; Hassel, Kristian. (2005) Undersøkelse av lav og moser ved Bruvollelva, Snåsa kommune. 2005. ISBN 82-7126-730-2. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (10).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar; Lyngstad, Anders. (2004) Biologisk mangfold i Longyearbyen - integrering i lokalsamfunnsplan.Forprosjekt. 2004. ISBN 82-7126-699-3. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2004:4).
 • Prestø, Tommy. (2003) Moser og lav ved Gravbrøtsfossen. 2003. ISBN 82-7126-678-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2003-6).
 • Lyngstad, Anders; Prestø, Tommy. (2002) Biologisk mangfold i Osen kommune. 2002. ISBN 82-7126-651-9. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (5).
 • Prestø, Tommy. (2002) Gammel barskog i Haltdalen øvingsområde, Holtålen kommune. 2002. ISBN 82-7126-633-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (9).
 • Prestø, Tommy; Lyngstad, Anders. (2002) Biologisk mangfold i Bjugn kommune. 2002. ISBN 82-7126-655-1. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (8).
 • Söderström, Lars; Hassel, Kristian; Hassel, Kristian; Weibull, Henrik; Weibull, Henrik; Abolina, Austra; Abolina, Austra; Blom, Hans H.; Damsholt, Kell; Damsholt, Kell; Fagerstén, Reino; Fagerstén, Reino; Flatberg, Kjell Ivar; Frisvoll, Arne A.; Frisvoll, Arne A.; Haapasaari, Matti; Haapasaari, Matti; Hallingbäck, Tomas; Hallingbäck, Tomas; Hedenäs, Lars; Hedenäs, Lars; Heegaard, Einar; Heegaard, Einar; Huttunen, Sanna; Huttunen, Sanna; Ingerpuu, Nele; Ingerpuu, Nele; Isoviita, Pekka; Isoviita, Pekka; Johannsson, Bergthor; Johannsson, Bergthor; Jukoniene, Ilona; Jukoniene, Ilona; Koponen, Timo; Koponen, Timo; Lewinsky-Haapasaari, Jette; Lewinsky-Haapasaari, Jette; Ohenoja, Martti; Ohenoja, Martti; Økland, Rune H.; Økland, Rune H.; Piippo, Sinikka; Piippo, Sinikka; Prestø, Tommy; Syrjänen, Kimmo; Syrjänen, Kimmo; Thingsgaard, Karen; Thingsgaard, Karen; Ulvinen, Tauno; Ulvinen, Tauno; Vellak, Kai; Vellak, Kai; Virtanen, Risto; Virtanen, Risto. (2002) Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 1 Hepaticae and Anthocerotae. 2002.
 • Prestø, Tommy. (2001) Floraregistrering ved Storfossen i Juldøla, Verdal. 2001. ISBN 82-7126-607-1. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2001-2).
 • Prestø, Tommy. (2001) Klostertustmose (Tortula obtusifolia) på ruinene av Reins kloster, Rissa. 2001. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2001-3).
 • Prestø, Tommy; Holien, Håkon. (2001) Forvaltning av lav og moser i boreal regnskog Management of lichens and bryophytes in boreal rainforests. 2001. ISBN 8271266225.
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy; Sivertsen, Sigmund; Fremstad, Eli. (2000) Lav, moser og sopp i barskogreservatene Hilmo og Råndalen, Tydal og Selbu, Sør-Trøndelag. 2000. ISBN 82-7126-591-1. Rapport Botanisk Serie (20000/4).
 • Prestø, Tommy. (2000) Registrering av flora og naturtyper ved Stavelifossen, Meldal kommune. 2000. ISBN 82-7126-598-9. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2002-2).
 • Prestø, Tommy. (2000) Sammenhenger mellom forstlige variabler og botanisk diversitet i Trondheim bymark. 2000. ISBN 82-7126-597-0. Rapport (8).
 • Tømmerås, Bjørn Åge; Wilmann, Bodil; Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove; Breistein, June; Abildsnes, Johannes; Prestø, Tommy; Aakra, Ketil; Krogstad, Steinar. (2000) Effekter av fragmentering på biodiversitet i granskog. 2000. ISBN 82-426-1131-9. NINA fagrapport (40).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy; Sivertsen, Sigmund. (2000) Lav, moser og sopp i barskogreservatene Hilmo og Råndalen, Tydal og Selbu, Sør-Trøndelag. 2000. ISBN 82-7126-591-1.
 • Prestø, Tommy; Fremstad, Eli. (1999) Botanisk mangfold i Rotldalen, Selbu, Sør-Trøndelag. 1999. ISBN 82-7126-577-6. Rapport (1).
 • Prestø, Tommy. (1998) Moser i skog, systematikk og økologi : for kurset landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 1998. ISBN 82-7456-096-5. Høgskolen i Nord-Trøndelag, Kompendium.
 • Framstad, Erik; Bendiksen, Egil; Flatberg, Kjell Ivar; Frisvoll, Arne A.; Holien, Håkon; Høiland, Klaus; Prestø, Tommy; Svalastog, Dag; Erikstad, Lars; Jonsson, Bror. (1997) Planter i boreal skog - effekter av økologi og skogsdrift på artsmangfoldet. 1997. ISBN 82-426-0826-1. NINA temahefte (7).
 • Prestø, Tommy; Fremstad, Eli. (1997) Naturkvaliteter og nøkkelbiotoper for biologisk mangfold på skogeiendommene Gammelvollsjøen og Fossan, Tydal kommune, Sør-Trøndelag. 1997. ISBN 82-7126-535-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2).
 • Söderström, Lars; Prestø, Tommy. (1996) State of Nordic Bryology Today and Tomorrow. 1996. NTNU, Vitensk. mus. Rapp. Bot. Ser. (4).
 • Prestø, Tommy. (1996) Moser som signalarter for verdifull skog. 1996. ISBN 82-7456-056-6.

Others

 • Ekrem, Torbjørn; Guidetti, Roberto; Jönsson, K. Ingemar; Kaczmarek, Łukasz; Meier, Terje; Stur, Elisabeth; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; Hårsaker, Karstein; Topstad, Lasse; Gjerde, Ivar. (2018) Tardigrades in Norwegian forests. 14th International Symposium on Tardigrada . University of Copenhagen; København. 2018-07-30 - 2018-08-03.
 • Prestø, Tommy. (2018) Development of willow shrubs and the concept of Kongsvoll Alpine Garden in a changing landscape. Natural History of Norway . Royal Society for the Protection of Birds; Oppdal. 2018-06-13 - 2018-06-13.
 • Prestø, Tommy. (2018) Innsamling av materiale til universitetssamlinger - opplæring. Feltdemonstrasjon for Naturvernforbundet . Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2018-04-21 - 2018-04-21.
 • Prestø, Tommy. (2018) Kongsvoll fjellhage kan gro igjen. NRK P1 Friluftsmagasinet [Radio]. 2018-08-04.
 • Prestø, Tommy. (2018) Plantetur til Steinhø i Folldal. Turprogram 2018 . Folldal turlag; Folldal. 2018-07-14 - 2018-07-14.
 • Prestø, Tommy. (2018) Should we stay or should we go? Land use, climate change and sustainability of an alpine garden in Norway. EUROGARD VIII – Eight European Botanic Gardens Congress: Botanic Gardens, People and Plants for a Sustainable World . Jardim Botânico da Ajuda; Lisboa. 2018-05-07 - 2018-05-11.