Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Johansen, Torkel; Hårsaker, Karstein; Bakken, Solveig; Risvaag, Jon Anders. (2017) Revita-prosjektet 2006-2015. Sluttrapport. 2017. ISBN 978-82-8322-107-7.
  • Bjarghov, Steivor; Hårsaker, Karstein; Johansen, Torkel. (2014) Virksomhetsanalyse samlingsforvaltning. 2014.
  • Johansen, Torkel. (2014) Revita-prosjektet. årsrapport 2013. ISBN 978-82-7126-987-6. 2014. ISBN 978-82-7126-987-6.
  • Johansen, Torkel. (2013) Revita-prosjektet. Årsrapport 2012. 2013. ISBN 978-82-7126-967-8.
  • Hårsaker, Karstein; Johansen, Torkel. (2012) Revita-prosjektet - Årsrapport 2011. 2012. ISBN 978-82-7126-947-0.
  • Wiig, Øystein; Bakken, Vidar; Ebeling, Jarle; Djursvoll, Per; Frafjord, Karl; Hårsaker, Karstein; Innselset, Sonja M.; Johansen, Torkel; Prestø, Tommy; Timdal, Einar; Tønsberg, Tor; Uleberg, Espen. (2009) Evaluering av samlingsforvaltningssystemet KE EMu for bruk ved universitetsmuseene i Norge. Rapport til styret. 2009.