Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Books

 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2018) Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245020731.
 • Vettenranta, Soilikki; Frantzen, Vegard. (2012) Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2832-8.

Part of book/report

 • Frantzen, Vegard. (2018) Teksturer i medietekst og kontekst. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2018) Innledning. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2018) Mediepedagogikk og mediedidaktikk. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard. (2018) Mellom medier, skole og hverdagsliv: Mediepedagogikk som forskningsfelt. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2013) Artefakter i nye læringsmiljø. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
 • Frantzen, Vegard. (2012) Ungdom, identitet og medier. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.
 • Vettenranta, Soilikki; Frantzen, Vegard. (2012) Forord. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.
 • Vettenranta, Soilikki; Frantzen, Vegard. (2012) Innledning: Mot en bærekraftig mediepedagogikk. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.

Report/dissertation

 • Schofield, Daniel; Kupiainen, Reijo P.; Frantzen, Vegard Marinius. (2020) På vei mot en nordisk MIK-indeks. En forstudie for en nordisk indeks for måling av medie- og informasjonskompetanse, på oppdrag for Statens Medieråd, Sverige. 2020.