Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Vedul-Kjelsås, Vigdis; Elnan, Ingrid. (2021) Kroppslig læring for å fremme lærerstudenters forståelse av inkluderende kroppsøvingsundervisning. Kroppslig læring - perspektiver og praksiser.
  • Vedul-Kjelsås, Vigdis; Haga, Monika. (2021) Kroppslig læring som motorisk kompetanse. Kroppslig læring - perspektiver og praksiser.
  • Vedul-Kjelsås, Vigdis. (2016) "D e nå i kroppen som vil leik" Motorisk kompetanse, fysisk form, selvoppfatning og fysisk aktivitet hos barn og unge. Motorikk i et didaktisk perspektiv.

Report/dissertation

  • Østerlie, Ove; Buaas, Ingrid Østgaard; Vedul-Kjelsås, Vigdis; Løhre, Audhild. (2018) Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; Evaluering av et tiltak i skolen. 2018. ISBN 978-82-7923-081-6.
  • Østerlie, Ove; Kristensen, Geir Olav; Vedul-Kjelsås, Vigdis. (2015) Basis II. I artikkelkompendium K2 GLU 1-7 og 5-10. Akademika forlag. 2015.
  • Vedul-Kjelsås, Vigdis. (2014) Motor competence, Physical fitness, Self-Perception and Physical Activity in children. 2014. ISBN 9788232603848.