The Feminist Legacy in Art Museums

2020-2025

The Feminist Legacy in Art Museums

Gitte Dæhlin, Selskapsdame (Society Lady), 1975. Textile sculpture.
© Gitte Dæhlin / BONO 2020. Courtesy of Kunstmuseet NordTrøndelag. Photo: Yvonne Helen Antonsen 

Why are art museums still lagging behind when it comes to collecting and representing art made by women? What are the frameworks for building collections today, and how are they rooted in storytelling and ideology? And not least, how can we make space for women’s art and culture? 

These are questions we ask ourselves in the research project The Feminist Legacy in Art Museums. Museums’ inability to provide space for women as actors and cultural producers in both the present and the past is a democratic problem and a deficiency in museums as managers of cultural heritage.

We argue that the lack of attention paid to and research on art made by women in art museums and in collections is connected to a general lack of recognition of the feminist project in art history. We shall conduct empirical studies of the feminist avant-garde in the 1970s, its forms of exhibition and social spaces, and examine the institution’s ways of collecting and representing art. 

 

 

 

Call for papers for Stofflighetens politikk i Bergen,1.- 2. juni 

Om kjønnsrepresentasjon, tekstil og materialbasert kunst i norske samlinger

Diskusjoner om kjønn, mangfold og representasjon har stått sentralt på kunstfeltet de siste 10 år. Erkjennelsen av at kanon representerer en bestemt ideologi om kunst har fått museer til å ta nye kuratoriske grep og se med nye blikk på sine samlinger. Det er særlig tekstil kunst, kvinners kunst og politisk kunst som er lite dokumentert. 

I dag blir kunst- og kunstindustrimuseer slått sammen, kunstmuseer samler i større grad tekstilkunst, kunsthåndverk og design. Et utvidet kunstbegrep, et sterkere fokus på materialitet og materialbasert kunst kan tenkes å åpne dører for kvinners og urfolks kunst og estetiske praksiser. Men gjør det egentlig det? I forskningsprosjektet FLAME undersøker vi 1970-tallets feministiske kunst og sporene etter den. 

Denne konferansen ønsker å favne både 70-årenes faktiske manifestasjoner, men også de politiske kunstpraksiser som er kommet til i ettertid og som en følge av dette arbeidet.  Konferansen henvender seg både til kuratorer og konservatorer i de norske kunstmuseene, så vel som til forskere, kunstnere og andre interesserte. Vi ønsker å dele viten og erfaringer om hva som finnes, arbeides med og planlegges av utstillinger, innsamling og forskning på feltet. 

Språk: skandinavisk

Ønsker du å holde innlegg, send abstrakt på maks. 200 ord til Sigrun.Asebo@uib.no senest 3. mai.

  


 


Project leader

Project leader

  Ulla Angkjær Jørgensen
  Associate Professor
 Department of Art and Media Studies
+47 479 54 490   ulla.jorgensen@ntnu.no
 

Co-project leader

Co-project leader

 Sigrun Åsebø
 Associate Professor
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies, University of Bergen
+47 416 83 977 Sigrun.Asebo@uib.no

The project is funded by:

Forthcoming events

Forthcoming events

1 May 2021, deadline for call for papers on Samlinger, utstillinger, kjønn, special issue of Kunst & Kultur.

1-2 June 2021, FLAME organises the conference Stofflighetens politikk Om kjønnsrepresentasjon, tekstil og materialbasert kunst i norske samlinger. The conference language is Scandinavian.

Previous events

Previous events

Åsebø and Angkjær participated in a webseminar on Professor Griselda Pollock's influential work in Feminism and Art History on the occasion of her recieving the Holberg Prize 2020. University of Bergen hosted the seminar, 22 February 2021,

Sigrun Åsebø participated in panel about Feminism in Art at Festspillene i Nord-Norge, October 2020.

News

News

1 March 2021, Pernille Zidore Nygaard starts her three-year PhD fellowship. The title of her project is «Tracing Gendered Patterns in Collecting: A feminist intervention in five major public collections in Norway». She will be based in Trondheim.

17 December 2020, in Kilden, Ulla Angkjær is being interviewet about story telling in museums.

30 November 2020, in Bergens Tidende, we have written a feature about the representation of women in museums as a reaction to the on-going counting-of-women-artists-in-museums debate.

26 November 2020, in Museumsnytt, we talk about women in museums.