Magnetic resonance equipment

 

800 MHZ

- Ultrashielded Bruker Avance III HD NMR spectrometer

-CryoProbe  5 mm (1H, 13C, 15N) with Z gradients

-SampleJet

-this magnet is part of the Norwegian NMR Platform :nmr.uib.no

 

600 MHz

- Ultrashielded Bruker Avance III HD NMR spectrometer

- CryoProbe  5 mm (1H, 13C, 15N) with Z gradients

-Samplecase, 24 positions

 

400 MHz

- Bruker Avance III HD NMR spectrometer, Nanaobay electronics

- Smartprobe 5mm probehead  (1H, 15N, 31P, 13C, 19F, 11B)

- Samplecase, 24 positions

 

 

Priser pr. 01.12.2015

Bidragsprosjekter betaler 100 NOK pr time for alle instrumentene.

Oppdragsprosjekter betaler 565 NOK pr time for alle instrumenter

Ved salg til eksterne kunder er timesprisen følgende:

400 MHz 600 NOK pr time

600 MHz 800 NOK pr time

800 MHz 1000 NOK pr time