Lysark

Lysark

På denne siden finner du lysark knyttet til de ulike kapitlene i boka Risikoanalyse. Teori og metoder. Alle lysarkene er laget av Marvin Rausand og Ingrid Bouwer Utne, men flere av dem er basert på lysark som tidligere har blitt laget av RAMS-gruppa på NTNU. Du kan finne engelske versjoner av noen av lysarkene her.

Lysarkene er laget i LaTeX og powerdot. (Hjertelig takk til Hendri Adriaens og Christopher Ellison!). Lysarkene (i pdf-format) kan brukes som støtte i selvstudium og som grunnlag for undervisning. Vi vil svært gjerne ha tilbakemeldinger, og har derfor merket lysarkene med revisjonsnr. Lysarkene vil etterhvert bli oppdatert.

Lysark knyttet til Risikoanalyse. Teori og metoder:

Kapittel 1 - Innledning

Kapittel 2 - Viktige begreper

Kapittel 3 - Farekilder og trusler

Kapittel 4 - Måling og vurdering av risiko

Kapittel 5 - Risikoanalyse og risikostyring

Kapittel 6 - Ulykkesmodeller

Kapittel 7 - Datakilder

Kapittel 8 - Oppstart og rapportering

Kapittel 9 - Grovanalyse

Kapittel 9 - FMECA

Kapittel 9 - HAZOP

Kapittel 9 - SWIFT

Kapittel 10 - Feiltreanalyse

Kapittel 10 - Introduksjon til Bayesianske nettverk

Kapittel 11 - Hendelsestreanalyse

Kapittel 12 - Barrierer

Kapittel 12 - BORA

Kapittel 12 - MORT

Kapittel 13 - Menneskelige og organisatoriske faktorer

Kapittel 14 - Usikkerhet og følsomhet

Kapittel 15 - Sikker-jobbanalyse (SJA)

Kapittel 16 - Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Kapittel 17 - Miljørisikoanalyse

Kapittel 18 - Risikoanalyse og storulykkesforskriften

Kapittel 19 - Maskinsikkerhet

Kapittel 19 - Produktsikkerhetsanalyse

ROSS Logo (headline hidden)

ROSS logo