PhD students

PhD students

Even Einum, PhD student Trøndelag county council

Ph.d.-prosjektet har tittelen "Responsteknologi og elevsentrerte tilnærminger i språkopplæring". Han forsker på hvordan ny kommunikasjonsteknologi kan benyttes for å fremheve elevstemmen og tilpasse opplæringen til elevenes nivå og behov. Han har bakgrunn fra språkopplæring og utvikling av tekniske hjelpemidler til undervisningen, og gjennomfører sitt prosjekt i samarbeid med lærere og elever ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim. Foreløpige funn indikerer at anvendt teknologi kan gi elevene økt påvirkning på undervisningen gjennom blant annet dialogisk samarbeid med hverandre og læreren.


Audun Mollan Kristoffersen, PhD student Trondheim Municipality

Formålet med hans ph.d.-prosjekt er å undersøke hvordan man kan bidra til gode læringsmiljøer for barn og unge gjennom utvikling av estetiske tilnærminger til læring der inkludering står sentralt. Prosjektet er tenkt som et pedagogisk og didaktisk innovasjonsprosjekt på Saupstad skole og ressurssenter. Audun er utdannet spesialpedagog og har 14 års erfaring som lærer/spesialpedagog i barneskolen.


Gro Marte Strand, PhD student NTNU

The title of the Ph.d.- study is “Experiences and perspectives on the transitioning in to lower secondary school”. The aim of the study is to investigate the execution and experience of this transition from the perspectives of the teachers and the school leaders, the parents and the students with belonging to a Norwegian 8th grade class. Despite the importance attributed to facilitate smooth transitioning processes in Norwegian schools (Kunnskapsdepartementet, 2011), the  primary to secondary school transition has not featured strongly on the Norwegian academic agenda . The aim of the study is to fill this gap of lacking attention and research. The findings from the study can inspire and contribute to the development of good transitioning processes to lower secondary school in other contexts. Gro Marte has worked as a teacher at elementary school from 1996, and as an assistant professor at the Department of Teacher Education at NTNU from 2013. She has a Master’s degree in Counselling from NTNU.


Kristin Norum Skoglund, PhD student NTNU

The title of the ph.d-project is “Irregular heartbeats” within inter-organisational partnerships of school and university; exploring leadership interaction. The expression “Irregular heartbeats“ is inspired by Baumfield and Butterworth (2007), symbolising the interaction between different modes of governance. The research is focusing on interaction between leaders and how they affect tension, decision-making processes and leaders involvement in points of action.

She has previously acted as both teacher and school leader at schools in Trondheim Municipality. Organisational transformation and leadership has been in focus in her master studies from both Norway and England.


Beathe Liebech-Lien, PhD student Trondheim Municipality

I doktorgradsprosjektet skal hun undersøke betydningen av lærernes læringsfelleskap for oppstart og bruk av samarbeidslæring i undervisningen. De siste 11 år har hun arbeidet som lærer i ungdomsskolen i Trondheim og har gjennom utviklingsarbeid og egen undervisning hatt spesielt fokus på hvordan elever kan lære gjennom samarbeid og samtidig lære å samarbeide.


Anneke Kneppers, PhD student NTNU

Ph.d.-prosjektet har tittelen "Adapted education in the classroom in order to ensure equal chances for minority children", hvor hun skal undersøke hvordan tilpasset opplæring kan gjennomføres i det flerkulturelle klasserommet slik at minoritetsbarn skal ha nytte av det. Perspektivene til både elevene og lærerne er viktige i prosjektet for å bygge kunnskap om tilpasset opplæring i et flerkulturell miljø. Anneke har mastergrad i Childhood Studies ved NOSEB, NTNU, og har tidligere arbeidet som allmennlærer i grunnskolen i Nederland og ved en internasjonale skole i Trondheim. Hun har i tillegg undervisningserfaring som frivillig fra flere land i Afrika.