Brita Bungum

Assistant Professor Programme for Teacher Education

+47 73590440 Jonsvannsveien 82, PLU

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Bungum, Brita; Kvande, Elin. (2013) The rise and fall of ‘cash for care’ in Norway:changes in the use of child-care policies. Nordic Journal of Social Research. vol. 4.
 • Børve, Hege Eggen; Bungum, Brita. (2010) Globale arbeidstakere- fedre mellom nærvær og fravær?. Sosiologi i dag. vol. 40 (1-2).
 • Bungum, Brita. (2008) Foreldres arbeidsliv og barns erfaringer – en kunnskapsoversikt. Barn. vol. 26 (4).
 • Bungum, Brita. (2008) Med nøkkelen rundt halsen. Barns opplevelser av foreldres arbeidsliv. Sosiologisk Tidsskrift. vol. 16 (2).

Books

 • Brandth, Berit; Bungum, Brita; Kvande, Elin. (2005) Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Gyldendal Akademisk. 2005. ISBN 82-05-34529-5.

Part of book/report

 • Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita. (2014) Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Bungum, Brita. (2013) Barnas fedrekvote - tid sammen med far. Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.
 • Bungum, Brita. (2007) Når blir jeg hentet? Barns tidsforhandlinger med yrkesaktive mødre og fedre. Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet.
 • Bungum, Brita. (2006) The Childless Working Life. Work-Life Integration International Perspectives on the Balancing of Multiple Roles.
 • Brandth, Berit; Bungum, Brita; Kvande, Elin. (2005) Valgfrihet i omsorgspolitikken. Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet.

Report/dissertation

 • Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita. (2013) Sammen så veie vi flere tonn - Evaluering av prosjektet "Sats på skulen - snu Sogn". Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0192-4.
 • Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita; Dahl, Thomas. (2012) Privatisteksamen - en vei tilbake på sporet? Rapport fra studie av privatister i Sør-Trøndelag. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 9788251929363.
 • Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Buland, Trond Hallgeir; Slettbakk, Rune; Ose, Solveig Osborg. (2012) Holdninger til fravær og nærvær i skole og arbeidsliv. 2012. ISBN 978-82-14-054958.
 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Bungum, Brita; Mordal, Siri. (2011) På vei mot framtida - men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgiving. 2011. ISBN 978-82-14-05084-4.
 • Andersson, Helle Wessel; Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Bjørngaard, Johan Håkon; Buland, Trond Hallgeir. (2010) Psykisk helse i skolen- Effektevaluering av opplæringsprogrammene Hva er det emd Monica,STEP-ungdom møter ungdom, og Venn1.no. 2010.
 • Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Andersson, Helle Wessel; Bjørngaard, Johan Håkon; Ådnanes, Marian; Buland, Trond Hallgeir. (2009) Psykisk helse i skolen. Deskriptiv fremstilling av datamaterialet for evaluering av opplæringsprgrammene Hva er det med Monica?,STEP- ungdom møter ungdom, og Venn1.no. Delrapport B. 2009.
 • Bungum, Brita. (2008) Bungum, B. 2008:Barndommens tid og foreldres arbeidsliv. En sosiologisk studie av barn og yrkesaktive mødres og fedres perspektiver på arbeids- og familieliv. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. 2008. ISBN 978-82-471-5871-5.
 • Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente. (2003) Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Delrapport B. 2003. SINTEF Rapport (STF38 A03502).
 • Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente. (2003) Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Delrapport C. 2003. SINTEF Rapport (STF38 A03501).

Postal address

Programme for Teacher Education Norwegian University of Science and Technology NTNU 7491 Trondheim Norway