Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Bungum, Brita; Forseth, Ulla; Kvande, Elin. (2015) Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1780-9.
 • Brandth, Berit; Bungum, Brita; Kvande, Elin. (2005) Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Gyldendal Akademisk. 2005. ISBN 82-05-34529-5.

Part of book/report

 • Bungum, Brita. (2015) Skolen som velferdsstatens integreringsarena. Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.
 • Bungum, Brita; Forseth, Ulla; Kvande, Elin. (2015) Internasjonalisering og den norske modellen. Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.
 • Bungum, Brita; Kvande, Elin. (2015) Historien om kontantstøtten. Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.
 • Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita. (2014) Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Bungum, Brita. (2013) Barnas fedrekvote - tid sammen med far. Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.
 • Bungum, Brita. (2007) Når blir jeg hentet? Barns tidsforhandlinger med yrkesaktive mødre og fedre. Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet.
 • Bungum, Brita. (2006) The Childless Working Life. Work-Life Integration International Perspectives on the Balancing of Multiple Roles.
 • Brandth, Berit; Bungum, Brita; Kvande, Elin. (2005) Valgfrihet i omsorgspolitikken. Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet.

Report/dissertation

 • Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita; Dahl, Thomas. (2015) Omvalg - løsning eller symptom? - Rapport fra studie av omvalg i videregående skole i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 2015. ISBN 978-82-7923-071-7.
 • Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita. (2013) Sammen så veie vi flere tonn - Evaluering av prosjektet "Sats på skulen - snu Sogn". Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0192-4.
 • Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita; Dahl, Thomas. (2012) Privatisteksamen - en vei tilbake på sporet? Rapport fra studie av privatister i Sør-Trøndelag. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 9788251929363.
 • Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Buland, Trond Hallgeir; Slettbakk, Rune; Ose, Solveig Osborg. (2012) Holdninger til fravær og nærvær i skole og arbeidsliv. 2012. ISBN 978-82-14-054958.
 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Bungum, Brita; Mordal, Siri. (2011) På vei mot framtida - men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgiving. 2011. ISBN 978-82-14-05084-4.