Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Fjørtoft, Henning. (2008) Materie, energi og poesi. Om økokritikk. Materie, energi og poesi. Om økokritikk. Ratatosk (Trondheim).
 • Fjørtoft, Henning. (2008) Spatiale metaforer i tverrfaglig globaliseringsforskning. Spatiale metaforer i tverrfaglig globaliseringsforskning. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
 • Fjørtoft, Henning. (2007) Vurdering og vurderingsverktøy. Vurdering og vurderingsverktøy. Norsklæreren.
 • Fjørtoft, Henning. (2006) Backwards by design. Modulkart og modulplaner som læringsverktøy. Backwards by design. Modulkart og modulplaner som læringsverktøy. Norsklæreren.
 • Fjørtoft, Henning. (2005) Kritikkens topos. Om Kjartan Fløgstads "Kron og mynt. Eit veddemål". Kritikkens topos. Om Kjartan Fløgstads "Kron og mynt. Eit veddemål". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. vol. 23 (4).
 • Fjørtoft, Henning. (2001) Idolatri og impresjonisme i Christian Kroghs "Albertine". Idolatri og impresjonisme i Christian Kroghs "Albertine". Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 2.

Books

 • Amdal, Arne Kristian; Guldal, Tale Margrethe; Fjørtoft, Henning. (2015) Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-321-0405-5.
 • Fjørtoft, Henning; Brønd, Kirsten Frøhlich; Gustafson, Trine; Heckmann, Lene Skovbo; Pam, Hook; Iverssøn, Victoria Grønning; Jensen, Annette Hildebrand; Marzano, Robert J; Nielsen, Bodil; Nottingham, James; Petty, Geoff. (2015) Læringsmål og taksonomiske redskaber. Læringsmål og taksonomiske redskaber. Dafolo Forlag. 2015. ISBN 9788771600766. Undervisning og læring (7423).
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Norskdidaktikk. Norskdidaktikk. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788245014129. LNUs skriftserie (198).
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Fjørtoft, Henning. (2009) Effektiv planlegging og vurdering. Rubrikker og andre verktøy for lærere. Effektiv planlegging og vurdering. Rubrikker og andre verktøy for lærere. Fagbokforlaget. 2009. ISBN 978-82-450-0797-8. Landslaget for norskundervisning (LNU) (175).

Part of book/report

 • Amdal, Arne Kristian; Fjørtoft, Henning; Guldal, Tale Margrethe. (2015) Innledning. Innledning. Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken.
 • Fjørtoft, Henning. (2015) Tjeklister og rubrics: kriteriebaserede vurderingsredskaber. Tjeklister og rubrics: kriteriebaserede vurderingsredskaber. Læringsmål og taksonomiske redskaber.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Grunnleggende ferdigheter i norsk. Grunnleggende ferdigheter i norsk. Innføring i grunnleggende ferdigheter : praktisk arbeid på fagenes premisser.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Hele skolen skriver. Skolebasert kompetansetutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet. Hele skolen skriver. Skolebasert kompetansetutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet. 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Leserammeverk i norsk grunnopplæring. Om validitet i LUS, SOL og Leselos. Leserammeverk i norsk grunnopplæring. Om validitet i LUS, SOL og Leselos. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.
 • Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2014) Hvordan utvikle vurderingskulturer?. Hvordan utvikle vurderingskulturer?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Vurderingspraksiser i matematikkfaget. Vurderingspraksiser i matematikkfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.