Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Fjørtoft, Henning. (2008) Materie, energi og poesi. Om økokritikk. Ratatosk (Trondheim).
 • Fjørtoft, Henning. (2008) Spatiale metaforer i tverrfaglig globaliseringsforskning. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
 • Fjørtoft, Henning. (2007) Vurdering og vurderingsverktøy. Norsklæreren.
 • Fjørtoft, Henning. (2006) Backwards by design. Modulkart og modulplaner som læringsverktøy. Norsklæreren.
 • Fjørtoft, Henning. (2005) Kritikkens topos. Om Kjartan Fløgstads "Kron og mynt. Eit veddemål". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. vol. 23 (4).
 • Fjørtoft, Henning. (2001) Idolatri og impresjonisme i Christian Kroghs "Albertine". Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 2.

Books

 • Fjørtoft, Henning. (2014) Norskdidaktikk. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788245014129. LNUs skriftserie (198).
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Fjørtoft, Henning. (2009) Effektiv planlegging og vurdering. Rubrikker og andre verktøy for lærere. Fagbokforlaget. 2009. ISBN 978-82-450-0797-8. Landslaget for norskundervisning (LNU) (175).

Part of book/report

 • Fjørtoft, Henning. (2014) Grunnleggende ferdigheter i norsk. Innføring i grunnleggende ferdigheter : praktisk arbeid på fagenes premisser.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Hele skolen skriver. Skolebasert kompetansetutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet. 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Leserammeverk i norsk grunnopplæring. Om validitet i LUS, SOL og Leselos. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.
 • Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2014) Hvordan utvikle vurderingskulturer?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Vurderingspraksiser i matematikkfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Vurderinspraksiser i norskfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Fjørtoft, Henning. (2010) Vurdering og læring i norsk skriftlig. Mot en kriteriebasert skrivepedagogikk. Vurdering for læring i fag.

Report/dissertation

 • Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Lyngsnes, Kitt; Myhre, Hege; Fjørtoft, Henning. (2015) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Trøndelag, pulje 2. 2015.