Cross-linguistic Influence in Multilingual Acquisition (CLIMA)

Cross-linguistic Influence in Multilingual Acquisition (CLIMA)


Cross-linguistic Influence in Multilingual Acquisition (CLIMA)

Digital undervisning. Foto
Foto: Thor Nielsen/NTNU

Acquiring multiple languages is extremely common. CLIMA addresses resesarch gaps in multilingualism concerning the role of cross-linguistic influence (CLI) and learner-internal factors in third language acquisition (L3A). An ongoing debate concerns the question of how previously learned languages affect acquisition of the grammar of an L3, and of the source and nature of CLI on morphosyntactic structures in L3A.

We investigate L3A of word order, specifically placement of finite verbs, which is central to language competence. Verb placement has been studied previously in L3A research, but different studies have found contradictory evidence with respect to CLI over the course of acquisition.

Our participants have different combinations of three out of five languages (Norwegian, English, German, French, and Spanish) which differ systematically with regard to verb placement. We investigate the influence of these linguistic differences, as well as of learner-internal factors. We furthermore ask whether the previous inconclusive results may in part be due to methodological differences.

CLIMA is unique in three ways:

  1. It is a large-scale study of participants for whom the combinations of first, second, and third language differ systematically, and whose languages are combined in one project for the first time.
  2. It has a stronger focus on the properties of prior language knowledge than previous studies, both in terms of second-language proficiency and use, and of metalinguistic knowledge.
  3. It has a particular focus on methodology and triangulates experimental methods to avoid an unwanted association between methods and outcomes.

CLIMA has implications for our understanding of the human language learning capacity in general and of multilingualism in particular, as well as for additional language learning and teaching.

Aktiviteter

​​​​​​CLIMA kick-off seminar. 10-11 March 2022. Trondheim, Dragvoll. 

Workshop. 13-14 October 2022. Oslo, Blindern. 

CLIMA Team meeting. 10 January 2023. Zoom. 

Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet.
The interaction of target language, prior languages, and structure type in the L3 acquisition of verb placement. Workshop on Multilingual Language Acquisition, Processing and Use 2022 - L3 Workshop; 2022-10-22 - 2022-10-23 NTNU UiO
 
Busterud, Guro; Listhaug, Kjersti Faldet; Dahl, Anne.
CLIMA - et forskningsprosjekt om tredjespråkstilegnelse. NOA9 Forskningskonferanse om norsk som andrespråk 2022; 2022-02-03 - 2022-02-04 UiO NTNU
 
Dahl, Anne; Busterud, Guro; Listhaug, Kjersti Faldet.
​Cross-Linguistic Influence in Multilingual Acquisition (CLIMA). Cross-linguistic Influences in Multilingual Acquisition - Kick-off seminar; 2022-03-10 - 2022-03-11 NTNU UiO
 
Dahl, Anne; Busterud, Guro; Listhaug, Kjersti Faldet.
The relationship between L2 proficiency and transfer in L3 acquisition. IAML3 The 12th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism; 2022-09-15 - 2022-09-17 NTNU UiO
 
Iacorossi, Michela.
Trajectories of cross-linguistic influence in the acquisition of Norwegian as a third language. CLIMA Workshop; 2022-10-13 UiO
 
Iacorossi, Michela; Nogueira Sánchez, Laura.
CLIMA (Cross-linguistic Influence in Multilingual Acquisition) PhD projects. AcqVa Lunch Seminar; 2022-09-21 NTNU UiO
 
Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro; Dahl, Anne.
Acquisition de la position du verbe fini en français et en allemand langue troisième​. The Nordic Romanist Conference (ROM22); 2022-08-16 - 2022-08-20 NTNU
 
Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro; Dahl, Anne.
Cross-linguistic influence in multilingual acquisition - CLIMA. Presentation at the ISL research day. ISL-dagen; 2022-10-20 - 2022-10-20 NTNU UiO
 
Nogueira Sánchez, Laura.
Verb placement in L3 Spanish and German: a multimethodological approach. CLIMA workshop; 2022-10-13 - 2022-10-14, NTNU
 
Strætkvern, Sunniva Briså.
Transfer in L3 French: The importance of L2 English. CLIMA kick-off; 2022-03-10 - 2022-03-11 NTNU
 

Master students in CLIMA

Siri Beatrice Pedersen. Master in French (lektor) at NTNU: Working title: Metalingvistisk kunnskap og metalingvistisk bevissthet i L3 fransk [Metalinguistic knowlede and metalinguistic awarenes in L3 French]

Lillian Vikmoen. Master in Norwegian as a second language at UiO: Working title: Syntaktisk transfer når norsk er tredjespåket [Syntactic transfer when Norwegian is the L3]

Possible student projects (INL, UiO)

At UiO, students have the option of participating in a research project as part of their course work, either at BA or MA level. CLIMA welcomes students at both levels.

Tverrspråklig påvirkning i flerspråklig tilegnelse

Flerspråklighet er svært utbredt, og Europakommisjonen har som mål at alle europeere skal beherske to språk i tillegg til morsmålet. I dag er det veldig vanlig å ha lært engelsk i tillegg til morsmålet sitt, men det er også nyttig, og ofte helt nødvendig, å beherske flere språk.

CLIMA undersøker hvordan språk nummer tre læres etter morsmålet og andrespråket engelsk. Ved hjelp av eksperimentelle metoder tester vi både nordmenn som lærer tysk, fransk og spansk som fremmedspråk, og personer med førstespråkene tysk, fransk eller spansk som lærer norsk. Alle deltakerne har engelsk som andrespråk. Vi fokuserer på ordstilling, nærmere på hvor verbet plasseres i setninga, noe som varierer systematisk i språkene som inngår i studien.

Tre problemstillinger står sentralt i CLIMA. For det første undersøker vi hvordan grammatiske likheter og/eller forskjeller mellom språkene påvirker innlæringa. Videre undersøker CLIMA hvordan ulike testmetoder reflekterer ulike nyanser av innlærernes underliggende grammatiske kompetanse, for eksempel forskjeller i produksjon og forståelse av språket. Endelig har vi et særskilt fokus på hvordan individuelle bakgrunnsfaktorer påvirker språklæringsprosessen i tredjespråket. Slike faktorer er for eksempel ferdighetsnivå i og erfaring med andrespråket engelsk, og metaspråklig kunnskap om første- og andrespråket. Resultatene vil dermed ha implikasjoner for hvilken rolle grammatikkundervisning bør ha i morsmåls- og engelskfaget, også for å støtte læringsprosessen i fremmedspråk.