Annette Lykknes

Associate Professor Department of Teacher Education
+47 73590496 +47 48031517
Jonsvannsveien 82, PLU * B373

Background and activities

Research areas: Chemistry/science education and History of chemistry/science.

Areas of interest: Chemistry teaching, textbooks, writing in science, women in science and engineering, collaborative couples, scientific instruments, technical education, 20th century history of chemistry

Courses: Chemistry didactics (PPU 4224/4727) - Episodes in the history of the natural sciences (RFEL 3093) - Elective theory (LPY3006 - Master of science education)

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Lykknes, Annette; Suay-Matallana, Ignacio. (2017) 11the International Conference on the History of Chemistry, Trondheim 2017. Book of abstracts. 2017. ISBN 978-82-7923-079-3.
 • Lykknes, Annette; Gusland, Joakim Ziegler. (2015) Akademi og industri: Kjemiutdanning og -forskning ved NTNU gjennom 100 år. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 9788245018288.
 • Lykknes, Annette; Opitz, Donald L.; Van Tiggelen, Brigitte. (2012) For Better or For Worse? Collaborative Couples in the Sciences. Birkhäuser Verlag. 2012. ISBN 9783034802857.

Part of book/report

 • Lykknes, Annette. (2016) Bjørn Pedersen, kjemiker (10. februar 2016). Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • Lykknes, Annette. (2015) Ignored, Disregarded, Discarded? On the Introduction of the Periodic System in Norwegian Periodicals and Textbooks, c. 1870-1930s. Early Responses to the Periodic System.
 • Lykknes, Annette. (2015) Å beskrive og utforske naturen. Naturfagrelevante skriveoppgaver i Normprosjektet. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..
 • Tesfamariam, Gebrekidan Mebrahtu; Lykknes, Annette; Kvittingen, Lise. (2014) Teacher's Perception of the Use of Small-scale Chemistry Experimentation. Science education research and education for sustainable development.
 • Opitz, Donald L.; Lykknes, Annette; Van Tiggelen, Brigitte. (2012) Introduction. For Better or For Worse? Collaborative Couples in the Sciences.
 • Van Tiggelen, Brigitte; Lykknes, Annette. (2012) Ida and Walter Noddack Through Better or Worse: An Arbeitsgemeinschaft in Chemistry. For Better or For Worse? Collaborative Couples in the Sciences.
 • Lykknes, Annette. (2011) From Fascinating Black Box to Science with Little Potential: Radioactivity in the Early 20th Century. Marie Sklodowska / Madame Curie.
 • Torvatn, Anne Charlotte; Lykknes, Annette. (2011) Biografi eller fagartikkel, forsøksrapport eller logg? Om innhold, form og bruk i naturfagskriving på mellomtrinnet. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Bungum, Berit; Rødseth, Silje; Lykknes, Annette; Murvoll, Kari Mette. (2010) What brought them into science? University students' interest profiles and motivation for choosing science at university level. Contemporary Science Education Research: Learning and Assessment.
 • Lykknes, Annette; Smidt, Jon. (2010) Skrivesituasjoner og potensialer for læring i naturfag på ungdomstrinnet og videregående skole. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Lykknes, Annette; Torvatn, Anne Charlotte. (2010) Om astronauter, blandinger og skrukketroll: Skriving i naturfag på 4. og 5. trinn. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Lykknes, Annette; Smidt, Jon. (2009) Skriving i arbeidsbok i naturfag på ungdomstrinnet: Innhold, form og formål. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Lykknes, Annette. (2009) Ellen Gleditsch: radiokjemiker, professor og kvinnelig forbilde. Historier om helse.
 • Lykknes, Annette; Smidt, Jon. (2009) Skriving i arbeidsbok i naturfag på ungdomstrinnet: Innhold, form og formål. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Lykknes, Annette; Arnesen, Trond. (2008) Fra lister til tankekart: skriving i naturfag i noen nye lærebøker. Å skrive i alle fag.
 • Lykknes, Annette; Smidt, Jon. (2008) "Strukturert og ordentlig" - om å skrive forsøksrapport i naturfag på ungdomstrinnet. Å skrive i alle fag.
 • Lykknes, Annette; Kvittingen, Lise; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2006) Founding of a laboratory at Norway's Institute of Technology: Laboratory practices 1910-1036. 5th International Conference on History of Chemistry: "Chemistry, Technology and Society" - Proceedings.

Report/dissertation

 • Lykknes, Annette. (2005) Ellen Gleditsch: Professor, Radiochemist, and Mentor. 2005. ISBN 82-471-7115-5.
 • Lykknes, Annette. (1999) Arsenforbindelser:Eksempler på bruk og misbruk gjennom tidene. En historie om arsens anvendelser og testmetoder samt bi. 1999. ISBN 82-7861-138-6. PS-skrift.
 • Lykknes, Annette. (1998) Arsenforbindelser: Eksempler på bruk og misbruk gjennom tidene. En historie om arsens anvendelser og testmetoder samt. 1998.