Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

 • Bakken, Eskild Narum. (2022) Arkitekturprosjekt: Sirkulær enebolig i Gaia økolandsby, for John Gursli. Gaia Homes. 2022.
 • Bakken, Eskild Narum. (2022) Arkitekturprosjekt: Tilbygg og carport til sveitserhus på Gjøvik, for Kjersti Nørstebø. Avatar arkitektur. 2022.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Arkitekturprosjekt: Fritidsbolig i Frydalen landskapsvernområde, for Ole Kristian Haug. Avatar arkitektur. 2021.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Arkitekturprosjekt: Rehabilitering og historisk tilbakeføring av eldre enebolig på Kapp (tidl. Kapp bakeri), for Erik Røstadsand. Avatar arkitektur. 2021.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Arkitekturprosjekt: Sirkulær enebolig i Gaia økolandsby, for Trond Tangen-Langseth. Gaia Homes. 2021.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Arkitekturprosjekt: Sirkulært leilighetsbygg i Gaia økolandsby, for Gaia Homes. Gaia Homes. 2021.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Arkitekturprosjekt: Tilbygg og historisk tilbakeføring av jugendvilla på Raufoss, for Brede Smedsrud. Avatar arkitektur. 2021.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Arkitekturprosjekt: Utvikling av boligkatalog med sirkulære hus/hytter for Gaia Homes. Proporsjonsbasert byggesystem med store variasjonsmuligheter. Gaia Homes. 2021.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Arkitekturprosjekt: Rehabilitering og historisk tilbakeføring av våningshus i Nordlia, for Dani Sandvik. Avatar arkitektur. 2020.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Arkitekturprosjekt: Sirkulær fritidsbolig i Gaia økolandsby, for Kåre Surtevju. Gaia Homes. 2020.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Arkitekturprosjekt: Tilbygg av hagestue på eldre våningshus på Eina, for Lars Olav Næss. Avatar arkitektur. 2020.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Arkitekturprosjekt: Tilbygg til enebolig på Reinsvoll, for Geir Rognstad. Avatar arkitektur. 2020.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Arkitekturprosjekt: Tilbygg til seterhus i Frydalen landskapsvernområde, for Marte Marie Lundby. Avatar arkitektur. 2020.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Arkitekturprosjekt: Sirkulær enebolig i Gaia økolandsby, for Ståle Måntrøen. Gaia Homes. 2019.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Arkitekturprosjekt: Tilbygg til jugendvilla på Reinsvoll, for Vegard Laeskogen. Avatar arkitektur. 2019.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Arkitekturprosjekt: Våningshus på Reinsvoll, for Ole Martin Hagaseth. Avatar arkitektur. 2019.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Arkitekturprosjekt: Fritidsbolig på Skumsjøen, for Tor Idar Skumlien. Avatar arkitektur. 2018.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Arkitekturprosjekt: Internatbygg og rehabilitering av Gaukom Gård, for Goetheskolen folkehøgskole. Goetheskolen. 2017.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Arkitekturprosjekt: Sirkulær enebolig i Gaia økolandsby, for Turid Løite. Gaia Homes. 2017.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Fritidsbolig ved Mjøsa for Halgeir Leiknes. Avatar arkitektur. 2017.
 • Bakken, Eskild Narum. (2016) Arkitekturprosjekt: Sirkulær enebolig i Gaia økolandsby, for Bjørn og Mette Hellerud. Gaia Homes. 2016.
 • Bakken, Eskild Narum. (2014) Arkitekturprosjekt: Rehabilitering og tilbygg til våningshus på Kapp, for Dani Sandvik. Avatar arkitektur. 2014.
 • Bakken, Eskild Narum. (2012) Arkitekturprosjekt: Uthus/garasje/carport på Gjøvik for Per David Nielsen. Avatar arkitektur. 2012.
 • Bakken, Eskild Narum. (2011) Arkitekturprosjekt: Fradeling av boenhet i Hunndalen, for Jamal Qader. Avatar arkitektur. 2011.
 • Bakken, Eskild Narum. (2011) Arkitekturprosjekt: Garasje på prestegården Kallerud i Vestre Toten, for Opplysningsvesenets fond. Opplysningsvesenets fond. 2011.
 • Bakken, Eskild Narum. (2011) Arkitekturprosjekt: Innredning av testrom for utmattingsrigg, for Høgskolen i Gjøvik. Høgskolen i Gjøvik. 2011.
 • Bakken, Eskild Narum. (2011) Arkitekturprosjekt: Leilighetsbygg på Lena, for Aurora Byggconsult. Aurora Byggconsult. 2011.
 • Bakken, Eskild Narum. (2011) Arkitekturprosjekt: Rehabilitering og skifte av tak på Prestegården Kallerud i Vestre Toten, for opplysningsvesenets fond. Opplysningsvesenets fond. 2011.
 • Bakken, Eskild Narum. (2011) Arkitekturprosjekt: Undervisnings- og kontorbygg i massivtre, for Høgskolen i Gjøvik. Høgskolen i Gjøvik. 2011.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Arkitekturprosjekt: Enebolig på Lena, for Harald Hansen. Avatar arkitektur. 2010.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Arkitekturprosjekt: Innredning og rehabilitering av Nygard Stasjon på Gjøvikbanen, for anvendelse som naturmedisinsk senter. Avatar arkitektur. 2010.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Arkitekturprosjekt: Leilighet med atkomst på Kapp, for beboer med funksjonsnedsettelse. Avatar arkitektur. 2010.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Arkitekturprosjekt: Utvidelse av Kallerudhallen sportsarena på Gjøvik, for Høgskolen i Gjøvik. Høgskolen i Gjøvik. 2010.
 • Bakken, Eskild Narum. (2009) Arkitekturprosjekt: Leilighet i Trondhjemsveien 13 på Gjøvik, for Hussein Kalakeche. Avatar arkitektur. 2009.
 • Bakken, Eskild Narum. (2009) Arkitekturprosjekt: Ombygging av gamle Raufoss rådhus til leilighetsbygg, for Steinhammer bygg. Avatar arkitektur. 2009.
 • Bakken, Eskild Narum. (2009) Arkitekturprosjekt: Ombygging og utvidelse av enebolig på Bøverbru, for Wenche Gramm. Avatar arkitektur. 2009.
 • Bakken, Eskild Narum. (2009) Arkitekturprosjekt: Plan for utbygging av gardstun i Vestre Toten for gardsturisme, for Halgeir Øfstaas. Avatar arkitektur. 2009.
 • Bakken, Eskild Narum. (2009) Arkitekturprosjekt: Rehabilitering og tilbygg til enebolig i Ballangen, for Vigdis Solheim. Avatar arkitektur. 2009.
 • Bakken, Eskild Narum. (2009) Arkitekturprosjekt: Tilbygg og inngang til enebolig i Østre Toten, for beboer med funksjonsnedsettelse. Avatar arkitektur. 2009.
 • Bakken, Eskild Narum. (2008) Arkitekturprosjekt: Boligområde på Kapp med 41 boenheter, for Thomas Haavi. Avatar arkitektur. 2008.
 • Bakken, Eskild Narum. (2008) Arkitekturprosjekt: Innredning av forretningsgård, Hunnsveien 5 i Gjøvik. Paleum Eiendom. 2008.
 • Bakken, Eskild Narum. (2008) Arkitekturprosjekt: Leilighetsbygg i Snertingdal, for Petter Haakonsen. Avatar arkitektur. 2008.
 • Bakken, Eskild Narum. (2008) Arkitekturprosjekt: Samfunnshus på Nattland i Bergen. Sædalen og Nattland velforening. 2008.
 • Bakken, Eskild Narum. (2007) Arkitekturprosjekt: Kontorinnredning for HÅG kontormøbler. Avatar arkitektur. 2007.
 • Bakken, Eskild Narum. (2007) Arkitekturprosjekt: Pyramidebygg for seremoniell anvendelse. AMORC - Den nordiske storlosje i Rosenkorsordenen. 2007.
 • Bakken, Eskild Narum. (2005) Arkitekturprosjekt: Plan for næringsområde ved Lauvåsen Fjellstue, for Tore Strand. Avatar arkitektur. 2005.
 • Bakken, Eskild Narum. (2003) Arkitekturprosjekt: Renovering og innredning av renessansepalass i Toscana, Waldenserkirkens seminarsenter Casa Cares, tidligere Villa I Graffi, i Regello ved Firenze. Avatar arkitektur. 2003.
 • Bakken, Eskild Narum. (1998) Arkitekturprosjekt: Tilbygg til enebolig på Eina, for Øyvind Bjørnerud. Avatar arkitektur. 1998.
 • Bakken, Eskild Narum. (1990) Separatutstilling: Splitter naken. Hedmarksmuseet. 1990.
 • Bakken, Eskild Narum. (1987) Bokillustrasjon: Bevegelseslære av Per Tveit. Universitetsforlaget. 1987.

Part of book/report

 • Bakken, Eskild Narum; Björnfot, Anders. (2013) The Dichotomy of Colour in Mechanistic and Organic Modernist Architecture. AIC Colour 2013, 12th Congress of the International Colour Association, 8-12 July, 2013, Newcastle upon Tyne, UK. Proceedings, Vol 1-4.
 • Björnfot, Anders; Storm, Leif Erik; Bakken, Eskild Narum. (2013) Assessing Construction End User Values. 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013.
 • Bakken, Eskild Narum. (2001) Hamskifte på Rud Klokkergard. Totn, Årbok 2000/2001.

Report/dissertation

 • Bakken, Eskild Narum. (2022) Bidrag til DIVE-analyse for Eina sentrum. 2022.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Skisse til estetikkveileder for Direktoratet for Byggkvalitet. 2021.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikkbestemmelser i Riksantikvarens byggesaksveileder "Byggesaksbehandling og hensynet til kulturminner, kulturmiljøer og landskap". 2019.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Høringsuttalelse til bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel 2019-2031 for Gjøvik Kommune. 2019.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Notat til bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel 2019-2031 for Gjøvik kommune. 2019.
 • Bakken, Eskild Narum. (2016) Notat til Revisjon av NS 11001 universell utforming av byggverk. 2016.
 • Bakken, Eskild Narum. (2014) Byggeskikk, estetikk og stedsforming - kompendium for Husbanken. 2014.

Others

 • Bakken, Eskild Narum. (2022) Colour accessibility. Seminar universell utforming . Høyskolen Kristiania; Høyskolen Kristiania. 2022-03-21 - 2022-03-21.
 • Bakken, Eskild Narum. (2022) Estetikk i Ringebu sentrum. Sentrumsplanlegging Ringebu kommune ; 2022-04-26 - 2022-04-26.
 • Bakken, Eskild Narum. (2022) Farger-luminans-synlighet. Seminar universell utforming . Høyskolen Kristiania; Høyskolen Kristiania. 2022-03-21 - 2022-03-21.
 • Bakken, Eskild Narum. (2022) Hva er tidsmessig arkitektur?. Norwegian ArchFest 2022 . Den norske filmfestivalen og Haugesund kommune; Haugesund. 2022-08-22 - 2022-08-22.
 • Bakken, Eskild Narum. (2022) Hva er tidsmessig arkitektur (utvidet versjon)?. INKA oppstartseminar ; 2022-09-09 - 2022-09-09.
 • Bakken, Eskild Narum. (2022) Persepsjon og sanseapparatet. Seminar universell utforming . Høyskolen Kristiania; Høyskolen Kristiania. 2022-03-21 - 2022-03-21.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Arkitektur styrer måten vi tenker på. www.psykologisk.no [Internett]. 2021-10-16.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Arkitekturopprøret - kan det påvirke norske byggeregler og plan- og byggesaker?. NKF fagkonferanse 2021 . Norsk kommunalteknisk forening; 2021-09-09 - 2021-09-09.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Arkitekturopprøret. Norsk kommunalteknisk forening; 2021-03-06.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Estetikk i planbestemmelser. Planbestemmelser og estetikk . Struktura UMB; Digital. 2021-12-20 - 2021-12-20.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Estetikk, byggesak og fortetting. Estetikk og kvalitet i plan og fortetting . Vestfold og Telemark fylkeskommune; 2021-01-14 - 2021-01-14.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Estetikkbestemmelser i norske byggeregler - muligheter og begrensinger. Farger og estetikk . Struktura UMB; Digital. 2021-04-27 - 2021-04-27.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Hva er tidsmessig arkitektur?. Utdeling av Bygg og bevar prisen 2021 ; 2021-12-10 - 2021-12-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Ivaretakelse av estetiske hensyn gjennom planleggingsmetodikk og planbestemmelser. NKF fagkonferanse 2021 . Norsk kommunalteknisk forening; 2021-09-09 - 2021-09-09.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Seminar universell utforming. Seminar for Høyskolen Kristiania ; 2021-03-22 - 2021-03-22.
 • Bakken, Eskild Narum. (2021) Stedsutvikling Bøverbru. Utvikling av Bøverbru sentrum ; 2021-11-15 - 2021-11-15.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Estetikk i plan - hvilke muligheter gir byggereglene?. Estetikk og kvalitet i plan og fortetting . Vestfold og Telemark fylkeskommune; 2020-12-10 - 2020-12-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Estetikk i plan- og byggesaker, teori og praksis. Tromsøkonferansen 2020 . Norsk kommunalteknisk forening; 2020-02-04 - 2020-02-04.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Hvorfor har vi estetikkbestemmelser i lovverk?. Hvordan bør estetikk behandles i byggesaker . Norske arkitekters landsforbund; Oslo. 2020-08-28 - 2020-08-28.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Lovverk og planverk som styringsredskap for estetikk. Estetikk og estetikkparagrafen i plan- og bygningsloven . Stavanger arkitektforening; Stavanger. 2020-11-05 - 2020-11-05.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Seminar: estetikk i plan- og byggesaker. Seminar for Lillestrøm kommune . Lillestrøm kommune; Lillestrøm Rådhus. 2020-09-23 - 2020-09-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Universell utforming og design - begreper og definisjoner. Undervisning Høyskolen Kristiania ; 2020-03-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Universell utforming og design - eksempler. Undervisning Høyskolen Kristiania ; 2020-03-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Universell utforming og fargetilgjengelighet. Undervisning Høyskolen Kristiania ; 2020-03-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Universell utforming og visuell orientering. Undervisning Høyskolen Kristiania ; 2020-03-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Universell utforming: Farger, luminans og synlighet. Undervisning Høyskolen Kristiania ; 2020-03-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2020) Workshop - Vurdering av estetikk i byggesaker. Estetikkseminar for Gjøvik, Toten, Land og Hadeland . Vestre Toten kommune; Raufoss. 2020-02-13 - 2020-02-13.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Arkitektur, estetikk og historiske verdier. Faglig seminar . Opplysningsvesenets fond; 2019-05-20 - 2019-05-20.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Byggereglenes estetikkbestemmelser. Juridiske føringer, begrepsanvendelse, vurdering av estetikk. Internseminar Bærum kommune ; 2019-05-14.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Byggereglenes estetikkbestemmelser: Juridiske føringer, begrepsanvendelse, vurdering av estetikk. Norsk kommunalteknisk forening - nettverkssamling Finnmark ; 2019-05-27.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk i Gjøvik - hva vil byen? Muligheter i plan- og byggesak. Fagmøte politisk utvalg for byggesaker - Gjøvik kommune . Gjøvik Kommune; Gjøvik. 2019-01-31.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk i Plan- og byggesaker. Seminar for Bømlo kommune ; 2019-11-26 - 2019-11-26.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk i plan- og byggesaker. Estetikk i plan og byggesaker for Agderfylkene . Aust-agder fylkeskommune; Strand Hotel Fevik. 2019-05-07.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk i plan- og byggesaker. Seminar - estetikk i plan- og byggesaker. Stavanger kommune. ; 2019-03-25 - 2019-03-25.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk og historiske verdier 4. Riksantikvarens utviklingsnett - hvordan bygge og bevare ; 2019-05-15.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikk og kulturarv i bærekraftens tidsalder. Riksantikvarens konferanse om kulturarv og byutvikling . Riksantikvaren; Trondheim. 2019-10-08.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Estetikkbegrepets status i byggereglene, vurdering av estetikk, fortetting og estetiske hensyn, estetikkpremisser i plansaker. Estetikkseminar for Gjøvik, Toten, Land og Hadeland . Vestre Toten kommune; Raufoss. 2019-09-25.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Lovverk og planverk som styringsredskap for estetikk. Nettverkssamling og fagdag - attraktive tettsteder i distriktene - Rogaland fylkeskommune . Rogaland fylkeskommune; Randaberg rådhus. 2019-01-18.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Naturmedisin og forskning. Tverrfaglig naturmedisinsk kongress - Norske naturmedisineres hovedorganisasjon NNH . Norske Naturterapeuters hovedorganisasjon; Lillestrøm. 2019-01-31.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Planlegging og vurdering av estetikk i Plan- og byggesaker. Seminar for Hamar og omliggende kommuner . Hamar kommune; Stange Bibliotek. 2019-09-05.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Skjønnhetsparagrafen og byggereglenes estetikkbestemmelser - muligheter i plan- og byggesak. Nettverkssamling for fortetting med kvalitet - Telemark fylkeskommune . Telemark fylkeskommune; Notodden. 2019-02-06.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Skjønnhetsparagrafen og byggereglenes estetikkbestemmelser - muligheter i plan- og byggesak. Plan- og byggesaksseminar for Grenlandskommunene . Skien kommune; 2019-04-04.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Universell utforming. Seminar universell utforming - Høyskolen Kristiania . Høyskolen Kristiania; Høyskolen Kristiania. 2019-03-12.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Verksted - vurdering av estetikk i byggesaker. Seminar Norske arkitekters landsforbund ; Oslo. 2019-08-29 - 2019-08-29.
 • Bakken, Eskild Narum. (2019) Vurdering av estetikk i plan- og byggesaker. Workshop - vurdering av estetikk i plan- og byggesaker - Norske arkitekters landsforbund . Norske Arkitekters Landsforbund; Oslo. 2019-02-05.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk i Plan- og bygningsloven. Lovverkets estetikkbestemmelser. Vurdering av estetikk i henhold til § 29-2. Fagmøte i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune . Oslo kommune, plan- og bygningsetaten; Oslo kommune. 2018-01-18.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk og byggeskikk – et streiftog blant aktuelle problemstillinger. Møte i Rotary Gjøvik . Gjøvik rotaryklubb; Gjøvik. 2018-01-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk og historiske verdier. Faglig samling for ORKidè-kommunene . ORKidè-kommunene; Averøy kommunehus. 2018-05-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk og historiske verdier 2. Riksantikvarens utviklingsnett - hvordan bygge og bevare . Riksantikvaren; Arkeologisk museum Stavanger. 2018-04-19.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikk og historiske verdier 3. Riksantikvarens utviklingsnett - hvordan bygge og bevare . Riksantikvaren; Sverresborg museum, Trondheim. 2018-11-08.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetikkbestemmelser i lovverk. Faglig samling for ORKidè-kommunene . ORKidè-kommunene; Averøy kommunehus. 2018-05-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Estetiske redegjørelser, estetiske vurdering og klagesaker – eksempler. Estetikk i plan- og byggesaker, seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2018-09-11.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Hvordan sikre god estetikk gjennom planprosesser og byggesaksbehandling. Estetikk i planprosesser og byggesaksbehandling, seminar Gjøvik kommune . Gjøvik kommune; 2018-04-18.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Lovverk og planverk som styringsredskap for estetikk. Levende steder - Hvordan legge til rette for et godt liv i by og bygd - Nasjonal konferanse . Hedmark & Oppland fylkeskommuner og Forum for stedsutvikling; Lillehammer kino og kunstmuseum, Lillehammer. 2018-11-06.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Lovverkets estetikkbestemmelser - hovedpunkter og dypdykk. Estetikk i plan- og byggesaker, seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2018-09-11.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Offentlige intensjoner og publikasjoner om estetikk. Faglig samling for ORKidè-kommunene . ORKidè-kommunene; Averøy kommunehus. 2018-05-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Om universell utforming, arkitektur og design. Universell utforming - labdag på NTNU Gjøvik . Norske arkitekters landsforbund; NTNU i Gjøvik. 2018-11-15.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Vurdering av estetikk. Faglig samling for ORKidè-kommunene . ORKidè-kommunene; Averøy kommunehus. 2018-05-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2018) Vurdering av estetikk i henhold til Plan- og bygningslovens estetikkbestemmelser. Hvordan ivareta estetikk, arkitektur og kulturminnevern i plan- og byggesak? Seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2018-11-30.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikk i antroposofisk arkitektur. Fagmøte i antroposofisk selskap Gjøvik-Toten . Antroposofisk selskap Gjøvik-Toten; Granly stiftelse, Kapp. 2017-11-28.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikk i byggereglene. Lovverkets bestemmelser og estetikkfaglige forhold. Vurdering av estetikk i byggesaker. Fagkonferanse Norsk kommunalteknisk forening 2017 . Norsk kommunalteknisk forening; Oslo-København. 2017-08-29.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikk og historiske verdier 1. Riksantikvarens utviklingsnett - hvordan bygge og bevare . Riksantikvaren; Bærum kulturhus. 2017-11-15.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikkbestemmelsene i Pbl – faglige sider. Plan- og bygningsloven for viderekomne, seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2017-05-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikkbestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Byggesaksdagene 2017, Direktoratet for byggkvalitet, nasjonal konferanse . Direktoratet for byggkvalitet; Gardermoen. 2017-11-07.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Estetikkbestemmelsene i plan- og bygningsloven i et historisk perspektiv. Nettverk for regional og kommunal planlegging, Kommunal- og moderniseringsdepartementet . Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Oslo. 2017-12-07.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Fukt- og varmeegenskaper i bioøkonomiske byggekonsepter. Klimapositivt hytteliv på Lygna, regionalt seminar . Gran kommune; Lygna. 2017-01-26.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Hvordan sikre byggeskikk og estetikk i lover og forskrifter. Workshop estetikk - Direktoratet for byggkvalitet . Direktoratet for byggkvalitet DiBK; Oslo. 2017-02-02.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Organisk arkitektur og runde hus. Gaia homes generalforsamling 2017 . Gaia Homes; Alvdal. 2017-09-17.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Universell utforming i fremtidens samfunn. Møte i Rotary Gjøvik . Gjøvik rotaryklubb; Gjøvik. 2017-09-29.
 • Bakken, Eskild Narum. (2017) Økogrenda i Alvdal – planer for et bærekraftig samfunn. Fagsamling KiCK Energiråd innlandet . Energiråd innlandet; Kultursalen, Koppang. 2017-02-16.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Estetikk og visuelle kvaliteter, hvordan vurdere og kommunisere. Om sentrale begreper og metoder, relatert til lovverk og arkitektfagfeltet. Arkitektkompetanse til kommunene. videreutdanning for byggesaksbehandlere - seminar Norske arkitekters landsforbund ; 2015-02-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Estetikkbestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Hva menes med «visuelle kvaliteter»? Hva er vurderingsgrunnlaget? Kommunens skjønn. Klage på avslag. Prosjektpresentasjon. Plan- og bygningsloven for viderekomne - seminar Norske arkitekters landsforbund . Norske arkitekters landsforbund; Norske arkitekters landsforbund, Oslo. 2015-02-27.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Grunnleggende problemstillinger i estetisk vurdering. Plassering av tiltak, høydefastsettelse og terreng. Norsk kommunalteknisk forening - nettverksgruppe Romerike . Norsk kommunalteknisk forening; Hurdal rådhus. 2015-09-16.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Hvordan forene estetikk og digitalt regelverk. Seminar - Digitale reguleringsbestemmelser, Kommunal- og regionaldepartementet . Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Holmen Fjordhotell, Asker. 2015-11-11.
 • Bakken, Eskild Narum. (2015) Universell utforming - etikk versus estetikk?. Den internasjonale verdighetsdagen - seminar Kunst- og designhøgskolen i Bergen . Kunst- og designhøgskolen i Bergen KHIB; Bergen. 2015-10-14.
 • Bakken, Eskild Narum. (2014) UU introduksjon. Arkitektonisk farge og universell utforming – etikk versus estetikk?. Seminar Hedmark og Oppland arkitektforening . Hedmark og Oppland arkitektforening; Høgskolen i Gjøvik. 2014-03-13.
 • Bakken, Eskild Narum; Hardeberg, Jon Yngve. (2013) Architectural Colour and Universal Design: Ethics versus Aesthetics?. AIC 2013, 12th International AIC Colour Congress . International Colour Association AIC; Newcastle. 2013-07-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2012) Laboratorietjenester og primærredskaper i forbindelse med universell utforming. Framtidens byer konferanse: Kollektivtransportens utfordringer i framtidens byer . Framtidens byer; Felix konferansesenter, Oslo. 2012-04-23.
 • Bakken, Eskild Narum. (2012) Modernisme og psykoanalyse. Nordisk arkitekturforskning Symposium . Nordisk arkitekturforskning; Alnarp, Sverige. 2012-04-26.
 • Bakken, Eskild Narum. (2011) Estetikk i arkitekturteori og i Plan- og bygningsloven. Estetikk og byggeskikk - seminar Husbanken . Husbanken; Bergen. 2011-12-10.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Nye byggeregler 2010. Seminar Høgskolen i Gjøvik . Høgskolen i Gjøvik; Gjøvik. 2010-05-28.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Planløsning og design som verktøy i universell utforming. Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn, nordisk konferanse ved Høgskolen i Gjøvik ; 2010-11-02 - 2010-11-03.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Utredning av visuelle omgivelser i Norsk forskningslaboratorium for universell utforming. Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn, nordisk konferanse ved Høgskolen i Gjøvik . Høgskolen i Gjøvik; Gjøvik. 2010-11-02 - 2010-11-03.
 • Bakken, Eskild Narum. (2010) Utredning av visuelle omgivelser i laboratorium for universell utforming. Universell utforming i reiseliv, stedsutvikling og friluftsliv/folkehelse, regional konferanse Hedmark og Oppland fylkeskommuner . Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Husbanken; Hamar. 2010-11-29 - 2010-11-30.
 • Bakken, Eskild Narum. (2009) Sacred Architecture. Seminar sacred architecture, Evangelische akademie Loccum, Tyskland . Evangelische akademie Loccum; Loccum. 2009-03-25 - 2009-03-27.
 • Bakken, Eskild Narum. (2004) Patent: Anatomisk kontrollenhet for elektronisk kommunikasjon. Norsk patentbyrå. 2004.
 • Bakken, Eskild Narum. (1996) Antroposofisk arkitektur. Fagmøte i antroposofisk selskap Gjøvik-Toten ; 1996-12-11.