Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Grut, Gunnar. (2011) PPU musikkpraksis i Bosnia-Hercegovina 2008-2010. 2011.
  • Aasen, Solveig Fredriksen; Haug, Inger; Grut, Gunnar. (2008) Konflikthåndtering og skolemekling. 2008.

Others

  • Grut, Gunnar. (2021) Hvorfor unngå hybride praksiser for digital kildekritikk? Hva kan Civic Online Reasoning Assessment (CORA) tilføre samfunnsfagdidaktikken?. Samfunnsfagkonferansen 2021 Kritisk tenking i samfunnsfag . Nasjonalt nettverk for samfunnsfagene i lærerutdanningene; OsloMet. 2021-11-25 - 2021-11-26.
  • Ask, Kristine; Øygardslia, Kristine; Røkenes, Fredrik Mørk; Svendsen, Stine H. Bang; Grut, Gunnar; Ringrose, Priscilla; Skotnes, Christian Engen. (2020) Vi er alle vandrere – Et undervisningsopplegg om migrasjon basert på møter mellom elever i voksenopplæring og VGS. NTNU, Trondheim. 2020.
  • Grut, Gunnar. (2018) Norsk lærerutdanning som politisk prosjekt. Sjuende nordiske utdanningshistoriske konferanse . NTNU IPL, Nordic Journal of Educational History; Trondheim. 2018-09-19 - 2018-09-20.
  • Grut, Gunnar. (2018) The Social Studies assessment conundrum. Nordic Conference in Social Studies Didactics . HVL; Bergen. 2018-04-11 - 2018-04-14.
  • Grut, Gunnar. (2017) Rettferdig vurdering i samfunnsfag?. SU-fakultetets oppstart-konferanse . NTNU SU-fakultetet; Trondheim. 2017-04-16 - 2017-04-16.
  • Grut, Gunnar. (2017) Åpne data og kildekoder for styrket samfunnsfaglig læring. Nasjonal nettverkskonferanse i samfunnsfag . NTNU ILU; Trondheim. 2017-11-27 - 2017-11-28.
  • Grut, Gunnar; Østerås, Anne Kristine; Skotnes, Christian Engen; Busterud, Lars. (2016) Tolking av vurdering i samfunnskunnskap, historie og geografi: Norske erfaringer. 14th Nordic Teacher Education conference . NTNU FLT; Trondheim. 2016-05-13 - 2016-05-13.