Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Hagen, Ingunn. (2018) Lykkeverktøy - For fagfolk som jobbar med menneske. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 9788202567538.
  • Hagen, Ingunn; Wold, Thomas. (2009) MEDIEGENERASJONEN - Barn og unge i det nye medielandskapet. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 978-82-521-7216-4.
  • Kolstrup, Søren; Agger, Gunhild; Nielsen, Torben; Jauert, Per; Schrøder, Kim; Jauert, Per; Hagen, Ingunn; Scharfe, Henrik; Pedersen, Lene Yding; Vestergaard, Torben; Frandsen, Finn; Phillips, Louise; Finneman, Niels Ole; Jauert, Per; Andersen, Michael Bruun; Kau, Edvin. (2009) MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSLEKSIKON. Samfundslitteratur. 2009. ISBN 978-87-593-0997-1.
  • Hagen, Ingunn; Wasko, Janet. (2000) Consuming Audiences? Production and Reception in Audience Research. 2000.