Background and activities

Jan Frode Haugseth is Associate Professor in Educatial science at the Department of Teacher Education. He has a PhD-degree in sociology from 2012, from the Department of Sociology and Political Science. Haugseth researches youth, formation, school and media.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Haugseth, Jan Frode. (2018) En mediepedagogisk samtidsdiagnose: Digitale ferdigheter i mediereguleringens tidsalder. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.

Report/dissertation

  • Haugseth, Jan Frode. (2005) Argumentasjon, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005. 2005. Complex (6/05).
  • Haugseth, Jan Frode; Sakslind, Rune. (2005) DRM og demokrati : argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endring av åndsverkloven 2003-2005. 2005.