Background and activities

Aasetre, Jørund; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Holtrup, Egberth.
Recreational preferences along a naturalness-development continuum: Results from surveys in two unequal urban forests in Europe. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 2016 ;Volum In Press.
NTNU NINA

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Aasetre, Jørund. (2013) Nature conservation in Norway. Norway : Nature industry and society.
 • Aasetre, Jørund; Carlsson, Espen. (2012) Brudd og kontinuitet? Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted.
 • Vik, Jostein; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Aasetre, Jørund. (2011) Bruk og vern-brytninger om demokrati. Rurale brytninger.
 • Aasetre, Jørund. (2005) INON - the history of a Norwegian wilderness indicator. Landscape, Law and Justice. Proceedings of a conference organised by the Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters.
 • Aasetre, Jørund. (2004) Naturforvaltningens holdninger til kulturlandskapet. Det levende landskapet. Festskrift til Michael Jones.
 • Aasetre, Jørund. (2000) Norsk Naturforvaltning: Oppfatninger og verdier. Menneskers rom.

Report/dissertation

 • Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre; Aasetre, Jørund. (2013) Lokalt utviklingsarbeid. En vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune. 2013. ISBN 978-82-7732-174-5.
 • Nilsen, Berit Therese; Carlsson, Espen; Aasetre, Jørund; Bye, Robert; Ryan, Anne Wally; Sletterød, Niels Arvid; Wollan, Gjermund. (2009) Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. Kartlegging og eksempelstudier. 2009. Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling (14).
 • Skjeggedal, Terje; Arnesen, Tor; Kveli, Jens; Markhus, Guri; Thingstad, Per Gustav; Wollan, Gjermund; Aasetre, Jørund. (2005) Inngrepsfrie naturområder som verktøy for arealforvaltning. 2005. NTF-notat (6).
 • Aasetre, Jørund. (2000) Holdninger og kultur i norsk naturforvaltning. 2000. ISBN 82-471-5024-7.

Others

 • Aasetre, Jørund. (2017) Hverdagsforestillinger og kunnskap om demografi i skolen. Samfunnsfagkonferanse og nytt nasjonalt nettverk for samfunnsfag i Trondheim 27.-28.11 2017 . NTNU; Trondheim. 2017-11-27 - 2017-11-28.
 • Aasetre, Jørund. (2017) Politisk økologi - Et viktig perspektiv på miljøproblemer. Antropologidagene 2017 . Antropologistudentene ved NTNU; Trondheim. 2017-02-16 - 2017-02-16.
 • Aasetre, Jørund; Hagen, Dagmar; Bye, Kristine. (2017) Ecological restoration as a Boundary object: Experiences from a Norwegian example in the Dovre Mountains. hopefulNESS 2017 - The 13th Nordic Environmental Social Science Conference . University of Tampere; Tampere. 2017-06-06 - 2017-06-08.