Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2020

2018

 • Jenssen, Lars Christian. (2018) Et verk i vekst og fall. Norsk arkivforum. vol. 24.
 • Jenssen, Lars Christian. (2018) «Gledens dag for arkiv.» Reportasje/Intervju. Østlendingen [Avis]. 2018-03-10.
 • Jenssen, Lars Christian. (2018) «I dag startet det desentraliserte studiet …» Intervju. Nyhetssendinger NRK P1 Ettermiddag i Hedmark og Oppland [Radio]. 2018-03-09.
 • Jenssen, Lars Christian; Carstens, Svein. (2018) Hva skjer med helsearkivene i Norge?. Michael. vol. 15 (3).
 • Soknes, Torun Segtnan; Jenssen, Lars Christian. (2018) Dokumentasjonsforvaltning - hva, hvorfor, hvordan. Fagdag om dokumentasjonsforvaltning . Avdeling for dokumentasjonsforvaltning, NTNU; Trondheim. 2018-12-07 - 2018-12-07.

2017

2016

 • Carstens, Svein; Jenssen, Lars Christian. (2016) «Sjokkerte over uventet forslag om å flytte fag». Intervju. Universitetsavisa.no [Internett]. 2016-02-29.
 • Jenssen, Lars Christian. (2016) Arkivforskning og -utdanning i Norge 2016. Dansk-norsk møte/seminar . Arkivforeningen (Danmark); København, Rigsarkivet. 2016-11-21 - 2016-11-21.
 • Jenssen, Lars Christian. (2016) Enighet om Arkivverket. Forskerforum [Fagblad]. 2016-09-01.
 • Jenssen, Lars Christian. (2016) Forskningen i Arkivverket mot 2020. Innledning til og ledelse av plenumsdiskusjon. Seminar Forskerforbundet i Arkivverket . Forskerforbundet ved Arkivverket; Oslo. 2016-10-11 - 2016-10-12.
 • Jenssen, Lars Christian. (2016) Forskningsstatus innen arkivfaget. Foredrag og paneldeltagelse. Arkivarforeningens vårseminar 2016 . Arkivarforeningen; Oslo. 2016-03-15 - 2016-03-16.
 • Jenssen, Lars Christian. (2016) Uttalelse til Kunnskapsdepartementets høring av utkast til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.
 • Jenssen, Lars Christian; Landsverk, Johanne. (2016) «Lite greie på forsking.» Intervju. Forskerforum [Fagblad]. 2016-01-05.
 • Landsverk, Johanne; Jenssen, Lars Christian. (2016) "Gjennomslag for forskingsseksjon i Arkivverket" Intervju. Forskerforum.no [Internett]. 2016-08-08.

2015

 • Jenssen, Lars Christian. (2015) «Forskerforbundets politikk for ABM-sektoren: ’Mer tid til FOU’. Vårseminar . Arkivarforeningen; Oslo, Thon Hotel Opera. 2015-03-24 - 2015-03-25.
 • Jenssen, Lars Christian. (2015) Forskningsutfordringer i det norske Arkivverket og i verden utenfor. Innlegg. Nordiske Arkivdager . Rigsarkivet (Danmark); København. 2015-05-06 - 2015-05-08.
 • Jenssen, Lars Christian. (2015) Paneldeltagelse med (del-)innledning og sluttinnlegg: Forskerforbundets politikk for ABM-sektoren. Sektorseminar for ABM-sektoren . Forskerforbundet; Losby (Akershus). 2015-01-27 - 2015-01-28.
 • Jenssen, Lars Christian. (2015) Utdanningstilbud og arkivverkenes kompetansebehov. Innlegg. Nordiske Arkivdager . Rigsarkivet (Danmark); København. 2015-05-06 - 2015-05-08.
 • Jenssen, Lars Christian; Landsverk, Johanne. (2015) "Ynskjer ny eining for forsking." Intervju. Forskerforum [Fagblad]. 2015-09-02.

2014

 • Landsverk, Johanne; Sauge, Birgitte; Jenssen, Lars Christian; m, fl.. (2014) "Forskinga vår blir usynleg". Forskerforum [Fagblad]. 2014-10-03.
 • Neergaard, André; Jenssen, Lars Christian; Steensland, Gustav; Stavheim, Synne. (2014) Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundret. Antologi. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232103683.