Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Jenssen, Lars Christian. (2017) Arkivforskning i Norge 2016. Norsk Arkivforum. vol. 23.
  • Jenssen, Lars Christian. (1999) «’50 år i stampesjø’. Fagbevegelsens kamp mot bekvemmelighetsflagg». Artikkel. Arbeiderhistorie.
  • Jenssen, Lars Christian. (1998) Etablering av skipsfartsberedskap i Norge og NATO. Artikkel. FHFS-notat.
  • Jenssen, Lars Christian. (1998) Sjøkrigshistorie i Norge – forum og forskning. Introduserende artikkel. FHFS-notat.
  • Jenssen, Lars Christian. (1997) Die Arbeiterbewegung und die norwegischen Geheimdienste. Artikkel. Moving the social. Journal of social history and the history of social movements. vol. 19.
  • Jenssen, Lars Christian. (1995) Eksil-regjeringen og lønnsforhandlingene i handelsflåten. Arbeiderhistorie.

Books

  • Neergaard, André; Jenssen, Lars Christian; Steensland, Gustav; Stavheim, Synne. (2014) Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundret. Antologi. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232103683.
  • Jenssen, Lars Christian; Riste, Olav. (2001) Intelligence in the Cold War : organisation, role, international cooperation. 2001. ISBN 8291571023.

Part of book/report

  • Jenssen, Lars Christian. (2003) Olav Ristes forfatterskap. Bokkapittel. Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskriving.

Report/dissertation