Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Godal, Jon Bojer; Renmælmo, Roald; Oalann, Trond; Holmboe, Grete; Berget, Jørn; Moldal, Steinar; Sollid, Aadne; Engen, Einar. (2012) Tekking og kleding med emne frå skog og mark. Frå den eldre materialforståinga. Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-321-0039-2.
 • Rønnevig, Else; Renmælmo, Roald; Fjeldheim, Ola H.. (2012) Gamle hus, inspirasjon og mange gode råd. 2012. ISBN 978-82-90912-04-3.

Part of book/report

 • Renmælmo, Roald. (2018) Kva er det med skottbenken. KULTURMINNEFONDET 2003–2018 Fornemmelse av fortida – fordel for framtida.
 • Renmælmo, Roald; Jarefjäll, Patrik; Karlsson, Tomas; Nilsson, Nina; Westerlund, Tina; Sjömar, Peter. (2017) METODER I HANTVERKSUNDERSÖKNINGAR Rapport från försök med hantverksinriktad forskarutbildning, del 2. HANTVERKSVETENSKAP.
 • Renmælmo, Roald. (2014) Kjellingfot og ronghake – nemningar i snikkarhandverket omsett til handverkspraksis. "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.
 • Renmælmo, Roald. (2014) Tømrartradisjonen i Målselv. Roald Haugli vert intervjua av Roald Renmælmo. Hantverkare emellan.
 • Renmælmo, Roald; Tomas, Karlsson. (2014) Snickaren och handverktygen - Sjur Nesheim från Hordaland fylke inervjuas av Tomas Karlsson och Roald Renmælmo. Hantverkare emellan.
 • Renmælmo, Roald. (2013) Handhøvling av golvbord - på jakt etter skottbenken. Kulturarvets Hantverk.
 • Renmælmo, Roald. (2012) Kløyving av tømmer med Konrad Stenvold. Tekking og kleding med emne frå skog og mark. Frå den eldre materialforståinga.
 • Renmælmo, Roald. (2012) Neverløyping og nevertekking i Troms. Tekking og kleding med emne frå skog og mark. Frå den eldre materialforståinga.
 • Renmælmo, Roald. (2009) The skjelter boathouse Skjelternaustet. Living crafts : preserving, passing on and developing our common intangible heritage. International and national ambitions.

Others

 • Renmælmo, Roald. (2021) Knut Larsen Snekker- Snikkartradisjonen og snikkaren. Seminar/kurs i historisk snikkararbeid med fokus på utvendig listverk . Bygningsvernsenteret, Rørosmuseet; Røros (5 delt.) + strømming på nett i Noreg (330 delt.). 2021-02-09 - 2021-02-09.
 • Renmælmo, Roald. (2021) Portalane til Høs-Knut. Seminar/kurs i historisk snikkararbeid med fokus på utvendig listverk . Bygningsvernsenteret, Rørosmuseet; Røros (5 delt) + strømming på nett i Noreg (330 delt). 2021-02-09 - 2021-02-09.
 • Renmælmo, Roald. (2020) Grindsaga - historie, utforming og bruk. Handverksmartna i Kurantgården 2020 . Antikvarisk verkstad, Rørosmuseet; Røros. 2020-02-18 - 2020-02-22.
 • Renmælmo, Roald. (2020) Material til stavkyrkjeportalen på Urnes, skog, felling og forarbeid. Kopi av nordportalen i Urnes stavkirke . Fortidsminneforeningen; Urnes. 2020-08-31 - 2020-09-02.
 • Renmælmo, Roald. (2020) Utdanning i tradisjonshandverk på universitetet. Bevaringstjenester og bygningsverntjenester i museene . Nordlandsmuseet; Jektefartsmuseet i Bodø. 2020-09-22.
 • Renmælmo, Roald. (2019) Bøkkerarbeid. TREinord, seminar . Midt-Troms museum; Istindportalen, Målselv. 2019-06-28 - 2019-06-30.
 • Renmælmo, Roald. (2019) Handverksforskning; Erfaringer frå NTNU sitt bachelorløp. HårFe seminar, Håndverksforskning i museene . Bygningsvern - museumsnettverk for tradisjonshandverk; Stiklestad nasjonale kultursenter. 2019-09-18 - 2019-09-19.
 • Renmælmo, Roald. (2019) Kopi av Haltdalen stavkyrkje - kopibygging som metode for å forske på originalen. Middelalderuka i Numedal . Fortidsminneforeningen, avdeling Buskerud; Uvdal stavkyrkje. 2019-07-20 - 2019-07-29.
 • Renmælmo, Roald. (2018) Fyllingsdører, karm og hengslar. Fagleg samling i snikring av karmar . NTNU tradisjonelt bygghandverk/ Norsk håndverksinstitutt; Trondheim. 2018-10-25 - 2018-10-27.
 • Renmælmo, Roald. (2018) Knut Larsen Høis og høvelmaking. Veilederseminar i høvelmaking . NTNU tradisjonelt bygghandverk; NTNU i Trondheim. 2018-05-07 - 2019-05-09.
 • Renmælmo, Roald. (2018) Navar og borevinne i snikkararbeid. Navarsmiing og spikarsmiing, seminar . NTNU tradisjonelt bygghandverk; Trondheim. 2018-10-23 - 2018-10-25.
 • Renmælmo, Roald; Lundvang, Anders. (2018) Oppgangssaga i Aursfjord - enkelt og genialt. Film. https://youtu.be/AcwWmxX0qAY [Internett]. 2018-07-01.
 • Renmælmo, Roald. (2017) Inn i granskauen. Om prosessen frå skog til emne. Klangtreseminaret . Norsk Håndverksinstitutt og Norsk Instrumentmakerforening; Lillehammer. 2017-11-25 - 2017-11-25.
 • Renmælmo, Roald. (2017) Nevertekking og neverløyping, tradisjon og historiske kjelder. Tekking med never og torv . Rørosmuseet og uthusprosjektet på Røros; Røos. 2017-04-05 - 2017-04-05.
 • Renmælmo, Roald. (2016) Utdanning i tradisjonelt bygghandverk ved NTNU. Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag . Universitetet i Tromsø og Forbundet kysten; Breivika i Tromsø. 2016-10-17 - 2016-10-18.
 • Renmælmo, Roald. (2014) Aursfjordsaga, ei vassdrive oppgangsag i Malangen i Troms - handverkstradisjonen og saga som museumsgjenstand. Det relevante museum . Museene i Sør-Trøndelag og Norsk Kulturråd; Trondheim. 2014-10-20 - 2014-10-24.
 • Renmælmo, Roald. (2014) Aursfjordsaga, saga sin verkemåte og tidsstudier. Dokumentasjonsseminar om oppgangssager og saging . Norsk Folkemuseum, Göteborgs universitet; Oslo. 2014-03-11 - 2014-03-11.
 • Renmælmo, Roald. (2014) Dokumentasjonsfilm og tidsstudie Aursfjordsaga. Dokumentasjonsseminar om oppgangssager og saging . Norsk Folkemuseum, Göteborgs universitet; Oslo. 2014-03-11 - 2014-03-11.
 • Renmælmo, Roald. (2014) Høvelbenken og snikkarfaget, høvelbenken frå Vasaskipet som ein tidleg referanse. Sesjon, Snekkerfagets utvikling på Bygningsvernkongressen . Norsk Folkemuseum / håndverksnettverket; Bygdøy, Oslo. 2014-09-04 - 2014-09-04.
 • Renmælmo, Roald. (2014) Oppgangssager i Noreg, historikk og kjeldetilfang. Dokumentasjonsseminar om oppgangssager og saging . Norsk Folkemuseum, Göteborgs universitet; Oslo. 2014-03-11 - 2014-03-11.
 • Renmælmo, Roald. (2014) Skottbenken. Sesjon Skottbenken på bygningsvernkongressen i 2014 . Norsk Folkemuseum / håndverksnettverket; Bygdøy, Oslo. 2014-09-03 - 2014-09-04.
 • Renmælmo, Roald. (2014) Spørjelistesvar og snikkarhandverket. Sesjonen, Kunnskap om håndverk i arkivene på bygningsernkonkgressen i 2014 . Norsk Folkemuseum (+ NEG og Norsk folkeminnesamling); Bygdøy, Oslo. 2014-09-05 - 2014-09-05.
 • Renmælmo, Roald. (2014) Tradisjon og tradisjonshandverk, to sentrale omgrep i handverksforsking. Att sätt ord på fenomen, ting och handlingar . Institusjon for Kulturvård, Göteborgs universitet; Göteborg. 2014-02-03 - 2014-02-05.
 • Renmælmo, Roald. (2014) Verktøyspor etter snikkaren - spor, tolking og praktiske forsøk. Hypotetisk deduktiv metode i handverksforsking. Fagdag for håndverk . Museene i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2014-05-07 - 2014-05-07.
 • Renmælmo, Roald. (2013) Dørsnikring, verktøy og arbeidsmåte. Seminar dørsnikring på Sverresborg . HiST, GU, NHU, Sverresborg; Sverresborg Trondheim. 2013-03-11 - 2013-03-14.
 • Renmælmo, Roald. (2013) Hoggeteknikk gjennom tid og rom - tre dokumenterte døme. Med og uten mage: om tæljing av stoker . Norsk folkemuseum; Setesdalstunet, Norsk Folkemuseum, Oslo. 2013-01-28 - 2013-01-31.
 • Renmælmo, Roald. (2013) Høvelbenk, blogg http://hyvelbenk.wordpress.com.
 • Renmælmo, Roald. (2013) Materialer til restaureringsarbeid, analyse av originale materialer og metoder for å skaffe tilsvarende. FRA ALVED TIL KIRKESPON . Rørosmuseet, Bardu historielag og Bardu kommune; Setermoen, Bardu. 2013-10-27 - 2013-10-27.
 • Renmælmo, Roald. (2013) Neverløyping, tilgang på never i bygningsvernet, hovudinnlegg på seminaret. Näver-täckning till torv- och vedtak . Hantverkslaboratoriet ved Göteborgs universitet og Skansen; Skansen i Stockholm. 2013-02-06 - 2013-02-06.
 • Renmælmo, Roald. (2013) Snikkarhandverk – forskning kring verktygsspår. Nätverksträff och byggnadsvårds-seminarium i Järvsö . Hantverkslaboratoriet ved Göteborgs universitet; Pensionat Järvsöbaden. 2013-02-08 - 2013-02-09.
 • Renmælmo, Roald. (2013) Verktøy og verktøyspor i restaureringsarbeid. Seminarium om medeltida timmerbyggnader . HL GU, Dalarnas museum, Länsstyrelsen i Dalarna; Lima, Dalarna, Sverige. 2013-05-31 - 2013-06-01.
 • Renmælmo, Roald. (2013) Vindauge i bygningsvernet, snikring og spor. Seminar, Rørosmartnan . Rørosmuseet; Røros. 2013-02-22 - 2013-02-22.
 • Renmælmo, Roald. (2013) Økser og arbeidsmåte, Østerdalen og Indre Troms. Økseseminar på Røros . Norsk handverksutvikling, Rørosmuseet og HiST; Røros. 2013-02-25 - 2013-02-26.
 • Renmælmo, Roald. (2012) Bygningssnikkaren på 1800-talet, material til snikring av vindauge. Fagsamling i førindustriell vindusproduksjon . HiST, Sverresborg Trøndelag folkemuseum, NHU, GU; Sverresborg Trondheim. 2012-10-17 - 2012-10-20.
 • Renmælmo, Roald. (2012) Kløyving av tømmer, kjelder, tradisjon og forsøk. Timmer-seminarium i Gallejaur . Hantverkslaboratoriet, Göteborgs Universitet; Gallejaur. 2012-11-30 - 2012-12-01.
 • Renmælmo, Roald. (2012) Never og nevertak. Fagdag om taktekking med never og torv . Oppland Fylkeskommune; Otta. 2012-03-06 - 2012-03-06.
 • Renmælmo, Roald. (2012) Tjærebrenning i Troms. Bardu kirke, spontak, tjærebreing og tjærebrenning . Rørosmuseet, Bardu historielag; Setermoen, Bardu. 2012-06-23 - 2012-06-23.
 • Renmælmo, Roald. (2012) Vindauge, snikkaren Sjur Nesheim viser døme på arbeidsmåte. Phd seminar . Hantverkslaboratoriet, Göteborgs Universitet; Mariestad. 2012-06-19 - 2012-06-21.
 • Renmælmo, Roald. (2011) Materialkvalitet i kortaket på Værnes Kyrkje. Bygningsarkeologi – mål og mening Nordisk konferanse for bygningsarkeologi 2011 . Nordisk forum for bygningsarkeologi; Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29, 017. 2011-09-30 - 2011-10-02.
 • Renmælmo, Roald. (2011) Rekonstruksjon av hoggespor i samband med restaureringsarbeid, døme frå arbeider på Gildeskål kyrkje og Rolstadloftet. Sportolking og verktøy . Hantverkslaboratoriet og Göteborgs Universitet; Mariestad. 2011-11-21 - 2011-11-22.
 • Renmælmo, Roald. (2011) Rolstadloftet – om undersökningarna av ett norskt pilgrimsloft från Nidarosleden, daterat till 1300-talet. KYRKBODEN I INGATORP Ett seminarium kring Sveriges äldsta daterade träbyggnad . Byggnadsvård Quarnarp, Hantverkslaboratoriet, m.fl.; Ingatorps församlingshem. 2011-04-12 - 2011-04-12.
 • Renmælmo, Roald. (2011) Tradisjonell tjærebrenning i Nord-Norge, tradisjon og metodar i eit handverks-perspektiv. Seminarium kring tjära och tjärstrykning . Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet, Hantverkslab; Riksantikvarieämbetets hörsal, Gotland. 2011-10-20 - 2011-10-21.