Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Berg, Terje. (2019) Økonomiforståelse for ledere og styremedlemmer. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 978-82-450-2494-4.
  • Berg, Terje. (2018) Grunnleggende økonomistyring. 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 9788202592479.
  • Berg, Terje. (2017) Grunnleggende økonomistyring. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-52050-2.
  • Berg, Terje. (2017) Oppgavesamling til Grunnleggende økonomistyring. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-56490-2.
  • Berg, Terje; Vikene, Tore. (2017) Økonomistyring for prosjektledere - Fra lønnsomhetsberegning til gevinst. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-51209-5.

Part of book/report

  • Becker, Denis; Berg, Terje. (2017) Kostnadsfordeling under usikkerhet og risiko eksemplifisert med aktivitetsbasert kalkulasjon. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Berg, Terje; Erichsen, Morten. (2017) Mot et rammeverk for læring i auditoriet ved hjelp av et spillbasert responssystem. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.