Background and activities

Ph.D. in Public Health and General Practice, behavioral epidemiology. Academic work and field of interest: Is a specialist in physical activity epidemiology and has extensive experience with the use of large epidemiological data sets to resolve issues tie into the health effects of physical activity and its interaction with general health behavior and cardiovascular disease risk in particular. Have expertise in behavioral epidemiology, measurement of physical activity and epidemiological population studies.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2017

2016

 • Holmen, Jostein; Espnes, Geir Arild; Håpnes, Odd; Rangul, Vegar; Svebak, Sven; Sørensen, Torgeir; Theorell, Töres. (2016) Jakten på helsefremmende faktorer i epidemiologisk forskning: Eksempler fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Norsk Epidemiologi. vol. 26 (1-2).
 • Holmen, Jostein; Nguyen, Camilla; Håpnes, Odd; Rangul, Vegar; Espnes, Geir Arild. (2016) Kultur og helse i HUNT – En metodeevaluering. Norsk Epidemiologi. vol. 26 (1-2).
 • Krokstad, Steinar; Langhammer, Arnulf; Stuifbergen, Maria C; Rangul, Vegar; Hveem, Kristian; Ursin, Lars. (2016) Er helseforskning overvåkning?. Trønder-avisa.
 • Rangul, Vegar. (2016) Comentary on the research article; The association between leisure time physical activity in adolescence and poor mental health in early adulthood: a prospective cohort study. Commentary on research article in the Global Physical Activity Network (GlobalPANet) knowledge base ; 2016-02-01 - 2016-02-01.
 • Rangul, Vegar. (2016) Fysisk aktivitet og folkehelse. Dagkonferanse om sammenhengen mellom friluftsliv og folkehelse . Nord-Trøndelag fylkeskommune og FNF Nord-Trøndelag; Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 2016-01-21 - 2016-01-21.
 • Rangul, Vegar. (2016) Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Ung-HUNT. Helsa til ungdommen i Nord-Trøndelag - hva finner vi i Ung-HUNT?. Årsmøteseminar, Barne- og ungdomsfysioterapi. Fysioterapiforbundet . Fysioterapiforbundet; Trondheim. 2016-03-04 - 2016-03-04.
 • Rangul, Vegar. (2016) ”Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og beinmineraltetthet” - Norge ligger i verdenstoppen vedrørende årsaker som gjelder benbrudd. Hvilken betydning har fysisk aktivitet for benskjørhet og brudd?. Temamøte . Levanger og omegn osteoporoseforening, NOF; Levanger. 2016-05-19 - 2016-05-19.
 • Rangul, Vegar. (2016) Trøndelag skiller seg ut i norsk sammenheng på idrettsprestasjoner både individuelt og i lag. Ser vi igjen gode resultater på idrettsfronten i bedre helse og andre positive bidrag til samfunnet? Hva skjer fremover på idrettsfronten i Trøndelag? Og hva skjer videre med verdenskjente HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)? Bidrag fra Guri Hetland (Trøndelag2023), Tom Tvedt (Idrettspresident), Vegar Rangul (NTNU/HUNT). SAMSPILLKONFERANSEN 2016 – FRA TO TIL ÉN . Næringsforeningen i Trondheimsregionen; Trondheim. 2016-10-07 - 2016-10-07.
 • Rangul, Vegar. (2016) Utviklingstrekk for fysisk aktivitet og ungdomsidretten i Norge og mulige veivalg. Hvilke veivalg er aktuelle/mulige for idretten i Møre og Romsdal. Idrettens møteplass og idrettskretsting i Møre og Romsdal . Møre og Romsdal Idrettskrets; Molde. 2016-04-08 - 2016-04-09.
 • van den Tillaar, Roland; Rangul, Vegar; Lagestad, Pål. (2016) Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen : betydningen av økt fysisk aktivitet i kroppsøving når det gjelder tviklingen av det maksimale oksygenopptaket blant ungdomsskoleelever. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk. vol. 2 (1).

2015

 • Ernstsen, Linda; Rangul, Vegar; Nauman, Javaid; Nes, Bjarne; Dalen, Håvard; Krokstad, Steinar; Lavie, Carl; Blair, Steven N.; Wisløff, Ulrik. (2015) Protective Effect of Regular Physical Activity on Depression after Myocardial Infarction: the HUNT Study. American Journal of Medicine. vol. 129 (1).
 • Krokstad, Steinar; Rangul, Vegar. (2015) Hverdagsaktivitet og aktiv transport. Folkehelsekonferansen i Nord-Trøndelag 2015 . Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag; HINT, Røstad, Levanger. 2015-10-02.
 • Lagestad, Pål; Tillaar, Roland V; Floan, Oddbjørn; Rangul, Vegar. (2015) Utviklingen av det maksimale oksygenopptak (VO2peak) blant ungdomsskoleelever – En kroppsøvingsintervensjon. FOU i praksis ; 2015-04-09 - 2015-04-10.
 • Rangul, Vegar. (2015) Utviklingstrekk for ungdomsidretten i Norge og Nord-Trøndelag Hvilke veivalg er aktuelle/mulige for nordtrønderidretten. Nordtrønderidrettens møteplass . Nord-Trøndelag Idrettskrets; Steinkjer. 2015-10-30 - 2015-11-01.

2013

 • Rangul, Vegar. (2013) Adolescent physical activity patterns and subsequent health risk in a public health perspective: The HUNT Study. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2013. ISBN 978-82-471-4487-9.

2012

2011

2010

 • Kurtze, Nanna; Rangul, Vegar; Hustvedt, Bo-Egil; Holmen, Jostein. (2010) Comparison of physical activity questionnaires in a large population based study (The HUNT Study, Norway) and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), short form. ?.

2009

 • Rangul, Vegar. (2009) Predicting Changes in Physical Activity through Adolescence; The Young- HUNT Study, Norway. American College of Sports Medicine, 56th Annual Meeting ; Seattle, Washingto, USA. 2009-05-30 - 2009-05-30.