Background and activities

Ph.D. in Public Health and General Practice, behavioral epidemiology. Academic work and field of interest: Is a specialist in physical activity epidemiology and has extensive experience with the use of large epidemiological data sets to resolve issues tie into the health effects of physical activity and its interaction with general health behavior and cardiovascular disease risk in particular. Have expertise in behavioral epidemiology, measurement of physical activity and epidemiological population studies.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2022

2021

 • Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Opdahl, Signe; Kvistad, Kyrre; Moa, Pål Fossland; Rangul, Vegar; Krokstad, Steinar; Heimburg, Dina von; Sund, Erik. (2021) Flersykelighet og egenrapporterte sykdommer i Trøndelag 2019. Helsestatistikk-rapport nummer 8 fra HUNT4. 2021. ISBN 978-82-91725-47-5.
 • Heimburg, Dina von; Rangul, Vegar; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Opdahl, Signe; Kvistad, Kyrre; Moa, Pål Fossland; Krokstad, Steinar; Sund, Erik. (2021) Nærmiljø i Trøndelag 2019: trivsel, opplevd trygghet, tilgjengelighet til tjenester og nærmiljøressurser, og støy. Helsestatistikk-rapport nummer 5 fra HUNT4. 2021. ISBN 978-82-91725-23-9.
 • Krokstad, Steinar; Heimburg, Dina von; Rangul, Vegar; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Opdahl, Signe; Kvistad, Kyrre; Moa, Pål Fossland; Sund, Erik. (2021) Psykisk helse i Trøndelag 2019. Helsestatistikk-rapport nummer 6 fra HUNT4. 2021. ISBN 978-82-91725-44-4.
 • Løkken, Bente Irene; Merom, Dafna; Sund, Erik; Krokstad, Steinar; Rangul, Vegar. (2021) Association of engagement in cultural activities with cause-specific mortality determined through an eight-year follow up: The HUNT Study, Norway. PLOS ONE. vol. 16 (3).
 • Rangul, Vegar; Krokstad, Steinar; Heimburg, Dina von; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Opdahl, Signe; Kvistad, Kyrre; Moa, Pål Fossland; Sund, Erik. (2021) Sosiale relasjoner i Trøndelag 2019 Helsestatistikk-rapport nummer 7 fra HUNT4. 2021. ISBN 978-82-91725-46-8.

2020

2019

2018

 • Bauman, Adrian; Petersen, Christina B.; Blond, Kim; Rangul, Vegar; Hardy, Louise L.. (2018) The Descriptive Epidemiology of Sedentary Behaviour. Sedentary Behaviour Epidemiology.
 • Løkken, Bente Irene; Rangul, Vegar; Merom, Dafna; Ekholm, Ola; Krokstad, Steinar; Sund, Erik. (2018) Are Playing Instruments, Singing or Participating in Theatre Good for Population Health? Associations with Self-Rated Health and All-Cause Mortality in the HUNT3 Study (2006–2008), Norway. Music and Public Health : a Nordic perspective.
 • Rangul, Vegar. (2018) Arts, health and care in Norway – The Norwegian Resource Center for Arts and Health. DANCE, MOVEMENT, MUSIC AND HEALTH: THE ELDERLY . Norwegian University of Science and Technology; Trondheim. 2018-12-08 - 2018-12-08.
 • Rangul, Vegar. (2018) Musikkbasert miljøbehandling (MMB). Nasjonalt opplæringsprogram i miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse. Høstkonferanse Fylkesmannen i Telemark . Fylkesmannen i Telemark; Vrådal. 2018-10-17 - 2018-10-18.
 • Rangul, Vegar. (2018) Musikkbasert miljøbehandling. Nasjonalt opplæringsprogram med integrert bruk av musikk, dans og bevegelse for ansatte i helse- og omsorgssektoren. Kunst, mestring og omsorg. Nasjonal konferanse om bruk av dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg . Verdighetssentret og N. kompetansesenter for kultur, helse; Bergen. 2018-04-19 - 2018-04-20.
 • Rangul, Vegar; Odd, Håpnes. (2018) Musikkbasert miljøbehandling gir nye musikalske verktøy for helsearbeiderne. Forskning.no.
 • Rangul, Vegar; Sund, Erik Reidar; Mork, Paul Jarle; Røe, Oluf Dimitri; Bauman, Adrian. (2018) The associations of sitting time and physical activity on total and site-specific cancer incidence: Results from the HUNT study, Norway. PLOS ONE. vol. 13:e0206015 (10).

2017

2016

 • Holmen, Jostein; Espnes, Geir Arild; Håpnes, Odd; Rangul, Vegar; Svebak, Sven; Sørensen, Torgeir; Theorell, Töres. (2016) Jakten på helsefremmende faktorer i epidemiologisk forskning: Eksempler fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Norsk Epidemiologi. vol. 26 (1-2).
 • Holmen, Jostein; Nguyen, Camilla; Håpnes, Odd; Rangul, Vegar; Espnes, Geir Arild. (2016) Kultur og helse i HUNT – En metodeevaluering. Norsk Epidemiologi. vol. 26 (1-2).
 • Krokstad, Steinar; Langhammer, Arnulf; Stuifbergen, Maria C; Rangul, Vegar; Hveem, Kristian; Ursin, Lars. (2016) Er helseforskning overvåkning?. Trønder-avisa.
 • Rangul, Vegar. (2016) Comentary on the research article; The association between leisure time physical activity in adolescence and poor mental health in early adulthood: a prospective cohort study. Commentary on research article in the Global Physical Activity Network (GlobalPANet) knowledge base ; 2016-02-01 - 2016-02-01.
 • Rangul, Vegar. (2016) Fysisk aktivitet og folkehelse. Dagkonferanse om sammenhengen mellom friluftsliv og folkehelse . Nord-Trøndelag fylkeskommune og FNF Nord-Trøndelag; Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 2016-01-21 - 2016-01-21.
 • Rangul, Vegar. (2016) Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Ung-HUNT. Helsa til ungdommen i Nord-Trøndelag - hva finner vi i Ung-HUNT?. Årsmøteseminar, Barne- og ungdomsfysioterapi. Fysioterapiforbundet . Fysioterapiforbundet; Trondheim. 2016-03-04 - 2016-03-04.
 • Rangul, Vegar. (2016) ”Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og beinmineraltetthet” - Norge ligger i verdenstoppen vedrørende årsaker som gjelder benbrudd. Hvilken betydning har fysisk aktivitet for benskjørhet og brudd?. Temamøte . Levanger og omegn osteoporoseforening, NOF; Levanger. 2016-05-19 - 2016-05-19.
 • Rangul, Vegar. (2016) Trøndelag skiller seg ut i norsk sammenheng på idrettsprestasjoner både individuelt og i lag. Ser vi igjen gode resultater på idrettsfronten i bedre helse og andre positive bidrag til samfunnet? Hva skjer fremover på idrettsfronten i Trøndelag? Og hva skjer videre med verdenskjente HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)? Bidrag fra Guri Hetland (Trøndelag2023), Tom Tvedt (Idrettspresident), Vegar Rangul (NTNU/HUNT). SAMSPILLKONFERANSEN 2016 – FRA TO TIL ÉN . Næringsforeningen i Trondheimsregionen; Trondheim. 2016-10-07 - 2016-10-07.
 • Rangul, Vegar. (2016) Utviklingstrekk for fysisk aktivitet og ungdomsidretten i Norge og mulige veivalg. Hvilke veivalg er aktuelle/mulige for idretten i Møre og Romsdal. Idrettens møteplass og idrettskretsting i Møre og Romsdal . Møre og Romsdal Idrettskrets; Molde. 2016-04-08 - 2016-04-09.
 • van den Tillaar, Roland; Rangul, Vegar; Lagestad, Pål. (2016) Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen : betydningen av økt fysisk aktivitet i kroppsøving når det gjelder tviklingen av det maksimale oksygenopptaket blant ungdomsskoleelever. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. vol. 2 (1).

2015

 • Ernstsen, Linda; Rangul, Vegar; Bjerkeset, Ottar; Krokstad, Steinar; Wisløff, Ulrik. (2015) Physical inactivity, depression and mortality: Results from the HUNT study. American College of Sports Medicine’s 62nd Annual Meeting, 6th World Congress on Exercise is Medicine and World Congress on the Basic Science of Exercise Fatigue . American College of Sports Medicine; San Diego, California. 2015-05-26 - 2015-05-30.
 • Ernstsen, Linda; Rangul, Vegar; Nauman, Javaid; Nes, Bjarne; Dalen, Håvard; Krokstad, Steinar; Lavie, Carl; Blair, Steven N.; Wisløff, Ulrik. (2015) Protective Effect of Regular Physical Activity on Depression after Myocardial Infarction: the HUNT Study. American Journal of Medicine. vol. 129 (1).
 • Krokstad, Steinar; Rangul, Vegar. (2015) Hverdagsaktivitet og aktiv transport. Folkehelsekonferansen i Nord-Trøndelag 2015 . Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag; HINT, Røstad, Levanger. 2015-10-02.
 • Lagestad, Pål; Tillaar, Roland V; Floan, Oddbjørn; Rangul, Vegar. (2015) Utviklingen av det maksimale oksygenopptak (VO2peak) blant ungdomsskoleelever – En kroppsøvingsintervensjon. FOU i praksis ; 2015-04-09 - 2015-04-10.
 • Rangul, Vegar. (2015) Utviklingstrekk for ungdomsidretten i Norge og Nord-Trøndelag Hvilke veivalg er aktuelle/mulige for nordtrønderidretten. Nordtrønderidrettens møteplass . Nord-Trøndelag Idrettskrets; Steinkjer. 2015-10-30 - 2015-11-01.

2013

 • Rangul, Vegar. (2013) Adolescent physical activity patterns and subsequent health risk in a public health perspective: The HUNT Study. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2013. ISBN 978-82-471-4487-9.

2012

2011

2010

 • Kurtze, Nanna; Rangul, Vegar; Hustvedt, Bo-Egil; Holmen, Jostein. (2010) Comparison of physical activity questionnaires in a large population based study (The HUNT Study, Norway) and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), short form. ?.

2009

 • Rangul, Vegar. (2009) Predicting Changes in Physical Activity through Adolescence; The Young- HUNT Study, Norway. American College of Sports Medicine, 56th Annual Meeting ; Seattle, Washingto, USA. 2009-05-30 - 2009-05-30.
 • Rangul, Vegar; Holmen, Turid Lingaas; Midthjell, Kristian. (2009) Predicting Changes in Physical Activity through Adolescence; The Young- HUNT Study, Norway. Medicine & Science in Sports & Exercise.

2008

2007