Research at Department of Teacher Education

Teacher are showing students a map

Our skilled teacher educators conduct research and development directed towards school, classroom and workshop. The purpose is to develop the school's overall knowledge, attitudes and skills with regard to learning, teaching and collaboration.

Some of our research pages are only available in Norwegian. 

Current Research Projects

Project   Contact
DAPHME Discourses of Academization and Professionalization in Higher Music Education Eva Georgii-Hemming
HeadsUP Heads Using Professional Learning Communities Anne Berit Emstad
InFo-TED International Forum for Teacher Educator Development Kari Smith
IRISforsk Forskergruppen ser på hvordan musikkopplæring kan styrkes for barn og unge med tanke på talentutvikling, bredde og rekruttering Elin Angelo
LaUDiM Språkbruk og språkutvikling i matematikk Vivi Nilssen
Ledelse, undervisning og læring Forskergruppen ser på hvordan ledelse på ulike nivåer i skolen bidrar til læring innenfor et konstruktivistisk læringsperspektiv May Britt Postholm
Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv Studering av bruk av fagspesifikke og fagovergripende literacy-kompetanser som vei til læring i ulike skolefag, og som inngang til faglige fellesskaper i lærernes profesjonsutdanning Randi Solheim
LOCUMS Local Cultures for Understanding Mathematics and Science Per-Odd Eggen
NNKF Nettverk for kulturskolerelatert forskning Elin Angelo
Flipped Learning in Physical Education Flipped Learning in Physical Education Ove Østerlie
PROTEUS Professional Teacher Education through University Schools  Thomas Dahl
ReleQuant Develops digital, research-based learning resources in general relativity and quantum physics for upper secondary physics Berit Bungum
SATE School Adaptation in Teacher Education Per Ramberg
SKU Skolebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet May Britt Postholm
SKUV Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering Lise Vikan Sandvik
SKULE Faggruppen for skoleutvikling og utdanningsledelse arbeider med å utvikle og formidle handlingsorientert kunnskap for utvikling av skolen Carl Dons
Skyting for mestring Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; Evaluering av et tiltak i skolen Ove Østerlie
STING STEM Teacher training Innovation for Gender Balance Peter Gray
STRA4INC Strategies for Inclusion Lise Kvande
TEQUILA Teacher Education: Quality, Integration and Learning Peter Gray

University Schools 

University schools are lower and upper secondary schools that work in close partnership with NTNU Ingrid Stenøien
UPPscience Using Profiling and Publishing for the Upping of Scientific Approaches Peter Gray

Finalised Research Projects

Project   Contact
Apps in Math Development and testing of applications for mobile devices Øistein Gjøvik
FaSMEd Raising Achievement through Formative Assessment in Science and Mathematics Education Svein Arne Sikko
FIVS Forskning på individuell vurdering Trond Buland
MaSciL Mathematics and Science for Life Ragnhild Lyngved Staberg
Normprosjektet Developing national standards for the assessment of writing - a tool for teaching and learning Synnøve Matre
PRIMAS Promoting Inquiry In Mathematics And Science Education Across Europe Birgit Pepin
Smart læring Smart læring: Digital kompetanse Inger Langseth
SPACE ME Kunstfaglig inngang til læring Tone Pernille Østern