Research at Department of Teacher Education

Teacher are showing students a map

Our skilled teacher educators conduct research and development directed towards school, classroom and workshop. The purpose is to develop the school's overall knowledge, attitudes and skills with regard to learning, teaching and collaboration.

Some of our research pages are only available in Norwegian. 

Current Research Projects

Project   Contact
200 milliarder og 1 Dybdelæring som distribuert flerfaglig praksis undersøkt i samarbeid mellom ungdomsskoler, lærerutdanning og kunstfeltet.  Tone Pernille Østern
AcEngMulCla

Acquisition of English in the multilingual classroom

Eivind Nessa Torgersen
ChilCa Children and Catastrophes in Fictional Narratives Tatjana Kielland Samoilow
DAPHME Discourses of Academization and Professionalization in Higher Music Education Eva Georgii-Hemming
HeadsUP Heads Using Professional Learning Communities Anne Berit Emstad
LaUDiM Språkbruk og språkutvikling i matematikk Vivi Nilssen
Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv Studering av bruk av fagspesifikke og fagovergripende literacy-kompetanser som vei til læring i ulike skolefag, og som inngang til faglige fellesskaper i lærernes profesjonsutdanning Randi Solheim
LOCUMS Local Cultures for Understanding Mathematics and Science Per-Odd Eggen
Flipped Learning in Physical Education Flipped Learning in Physical Education Ove Østerlie
PROTEUS Professional Teacher Education through University Schools  Thomas Dahl
ReleQuant Develops digital, research-based learning resources in general relativity and quantum physics for upper secondary physics Berit Bungum
SATE School Adaptation in Teacher Education Per Ramberg
SKU Skolebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet May Britt Postholm
SKUV Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering Lise Vikan Sandvik
Skyting for mestring Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; Evaluering av et tiltak i skolen Ove Østerlie
STING STEM Teacher training Innovation for Gender Balance Peter Gray
STRA4INC Strategies for Inclusion Lise Kvande
TEQUILA European network forcused on research-based teacher education that focuses on these challanges: Quality, Integration and Learning Peter Gray

University Schools 

University schools are lower and upper secondary schools that work in close partnership with NTNU Ingrid Stenøien

 

Research groups and networks

Reserch group/network   Contact
Bodily Learning The research group is interested in the body’s involvement in learning processes and through various projects challenges learning theory from the perspective of bodily learning. Gunn Engelsrud
Decolonial Research Group Decolonial Research Group Astrid Rasch
InFo-TED International Forum for Teacher Educator Development Kari Smith
IRISforsk Forskergruppen ser på hvordan musikkopplæring kan styrkes for barn og unge med tanke på talentutvikling, bredde og rekruttering Elin Angelo
Ledelse, undervisning og læring Forskergruppen ser på hvordan ledelse på ulike nivåer i skolen bidrar til læring innenfor et konstruktivistisk læringsperspektiv May Britt Postholm
NTED  New Technologies and Educational Design Research Group

Mari-Ann Letnes and Fredrik Mørk Røkenes

NNKF Nettverk for kulturskolerelatert forskning Elin Angelo
RE with NTNU RE with NTNU Oddrun Marie Hovde Bråten
ScienceHumanities We study natural science (including school science) as practice and culture, past and present, using perspectives from the humanities and the social sciences.  Annette Lykknes
SKULE Faggruppen for skoleutvikling og utdanningsledelse arbeider med å utvikle og formidle handlingsorientert kunnskap for utvikling av skolen Carl Fredrik Dons
TEQUILA European network forcused on research-based teacher education who focuses on these challanges: quality, integration and learning Peter Gray
UPPscience Strategic partnership for vocational schools that focuses on using profiling and publishing for the upping of scientific approaches Peter Gray