Research at Department of Teacher Education

Teacher are showing students a map. Photo.

Our skilled teacher educators conduct research and development work geared towards schools, classrooms and workplaces. The purpose of the research is to further develop schools' overall knowledge, approaches and skills with regard to learning, teaching and collaboration.

Please note: Some of our research pages are only available in Norwegian.

Current research projects

Project Description Contact
200 milliarder og 1 Dybdelæring som distribuert flerfaglig praksis undersøkt i samarbeid mellom ungdomsskoler, lærerutdanning og kunstfelt Tone Pernille Østern
AcEngMulCla Acquisition of English in the multilingual classroom Eivind Nessa Torgersen
Childhood, school and inequality in the Nordic Countries Childhood, school and inequality in the Nordic Countries Anna Cecilia Rapp
ChilCa Children and catastrophes in fictional narratives Tatjana Kielland Samoilow
DAPHME Discourses of academization and professionalization in higher music education Eva Georgii-Hemming
Digital kanon i norskfaget Digital kanon i norskfaget Ruth Grüters
FUS Project Functional writing in primary school Gustaf Skar
HeadsUP Heads using professional learning communities Anne Berit Emstad
Iscenesatt læring i en digital samtid Iscenesatt læring i en digital samtid Kristian Nødtvedt Knudsen
KiS Kunstløft i Samarbeid Bjørn-Terje Bandlien
Kulturskolerelatert forskning Kulturskolerelatert forskning Elin Angelo
LaUDiM Språkbruk og språkutviklling i matematikk Vivi Nilssen
Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv Studering av bruk av fagspesifikke og fagovergripende literacy-kompetanser som vei til læring i ulike skolefag, og som inngang til faglige fellesskaper i lærernes profesjonsutdanning Randi Solheim
LOCUMS Local cultures for understanding mathematics and science Per-Odd Eggen
LUp Lærerutdanning i universitetsskolene – i praksis Torunn Klemp
Omvendt undervisning i kroppsøving Praksisrelatert forskning på omvendt undervisning i kroppsøving Ove Østerlie
OPVET International cooperation in vocational education and training Agneta Knutas
Privatisering i og av utdanning Privatisering i og av utdanning Ingvil Bjordal
ProPrimEd Reasoning and proving in primary education Anita Valenta
PROTEUS Professional teacher education through university schools Thomas Dahl
ReleQuant Develops digital, research-based learning resources in general relativity and quantum physics for upper secondary physics Berit Bungum
SATE School adaption in teacher education Per Ramberg
Skole- og barnekultur Skole- og barnekultur Elin Tronsaune Moen
SKUV Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering Lise Vikan Sandvik
Skyting for mestring Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; evaluering av et tiltak i skolen Ove Østerlie
STING STEM teacher training innovation for gender balance Peter Gray
STRA4INC Strategies for inclusion Lise Kvande
University Schools Partnership University Schools Partnership Ingrid Stenøien
Water Competence Water Competence Egil Galaaen Gjølme
Å bygge hjerner Å bygge hjerner Pål Kvello

 

Research groups and networks

Project Description Contact
Arts In-between Local/Global Research Group The becoming of arts, identities and phenomenons in the in-betweens of local/global knowledge systems, (eductaional) practices nad ideas Sunniva Skjøstad Hovde
AGENCY Forskningsgruppen ønsker å studere human agency, forstått som menneskers evne til å ta styring i eget liv Marit Uthus
Bodily learning The research group is interested in the body`s involvement in learning processes and through various projects challanges learning theory from the perspective of bodily learning Gunn Engelsrud
BULKIS Forskningsgruppen har som mål å frembringe forskningsbasert kunnskap om barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst Maria Øksnes
COTED Collaboration for teacher eductaion Lise Vikan Sandvik
DACED Democracy and citizenship in education Trond Solhaug
Decolonial Research Group Decolonial Research Group Astrid Rasch
DIGIT Digitalisering av utdanningsområdet i høyere utdanning Inger Langseth
DIRMA Digital record management research group Lars Christian Jenssen
Fysisk aktivitet, motorikk og læring Fysisk aktivitet, motorikk og læring Monika Haga
GLOBED Globale forhold og internasjonale spørsmål i utdanning Knut Vesterdal
HIPOLS Historie, politikk og samfunnsutvikling Roar Madsen
Indigenous topics in education Indigenous topics in education Helen Margaret Murray
Inequality, Welfare and Organization Inequality, Welfare and Organization Eli Smeplass
InFo- TED International forum for teacher educator development Kari Smith
INUBU Innovative Science Education for Sustainable Development Jardar Cyvin
IRISforsk Forskningsgruppen ser åp hvordan musikkopplæring kan styrkes for barn og unge med tanke på talentutvikling, bredde og rekruttering Elin Angelo
Kunstfagdidaktisk forskning Forskningsgruppen undersøker forholdet mellom meningsskaping, læring og undervisning i kunstfagene gjennom sammenflettede kunstneriske-vitenskaplige metoder Kari Mette Holdhus
Lesson design study & teaching resources Lesson design study & teaching resources Svein Arne Sikko
Litteraturdidaktiske grunnlagsproblemer Forskergruppen vil undersøke og utfordre litteraturdidaktikkens grenser, definisjoner og muligheter. For forskergruppen er det vesentlig at feltet ikke må defineres for snevert, og at litteraturdidaktikk ikke forstås primært som metodikk. Anna Ruth Grüters
Læring og undervisning av matematikk med digitale verktøy Læring og undervisning av matematikk med digitale verktøy Øistein Gjøvik
Mathematical cognition and literacy Mathematical cognition and literacy Trygve Solstad
Mathematical practices in primary school and teacher education Mathematical practices in primary school and teacher education» Anita Valenta
Matematisk kognisjon og literacy Matematisk kognisjon og literacy Trygve Solstad
Multilingualism and intercultural education Multilingualism and intercultural education: On the path between home, school and university Yesim Sevinc
Musikklærerutdanning i utvikling Musikklærerutdanning i utvikling. Eksempler fra Midt-Norge Elin Angelo
MusTed Musikkteknologi i didaktisk praksis Øyvin Johan Eiksund
Nevrovitenskap i utdanningen Forskningsgruppe for nevrovitenskap i utdanningen Pål Kvello
North American Studies at NTNU North American Studies at NTNU Eir-Anne Edgar
NTED New technologies and educational design research group Mari-Ann Letnes and Fredrik Mørk Røkenes
NNKF Nettverk for kulturskolerelatert forskning Elin Angelo
NTNU RE Research group An internationally oriented research group focused on exploring practice and policy in religous education (RE) Oddrun Marie Hovde Bråten
Overganger i Skole og Utdanning Overganger i Skole og Utdanning - Educational Transitions Gro Marte Strand
PLAC Professional learning in assesment communities Lise Vikan Sandvik
ProfILU Profesjonsutvikling i lærerutdanningen Audhild Løhre
REALFAG REALFAG is a research group at NTNU`s department of teacher education Rodrigo De Miguel
Reasoning and proving in arithmetics Reasoning and proving in arithmetics Anita Valenta
Samtaler i skole og utdanning Samtaler i skole og utdanning Marit Olave Riis-Johansen
ScienceHumanities We study natural science (including school science) as practice and culture, past and present, using perspectives from the humanities and the social sciences Annette Lykknes
Shakespeare in Education Research Group Shakespeare in Education Research Group Delilah Bermundez Brataas
SiSLU Forskningsgruppen skal frambringe forskningsbasert kunnskap innenfor det spesialpedagogiske feltet Anne-Lise Sæteren
Språk mangfold i skole og samfunn Språklig mangfold i skole og samfunn Irmelin Kjelaas
SKULE Faggruppen for skoleutvikling og udanningsledelse arbeider med å utvikle og formidle handlingsorientert kunnskap for utvikling av skolen Carl Fredrik Dons
Studenters skriving Studenters skriving Hildegunn Otnes
STYRK Samarbeid på tvers av YRKesfag Britt Karin Støen Utvær
TedSChat Teacher education and schools using cultural historical activity theory May Britt Postholm
TEQUILA European network focused on research-based teacher education who focuses on these challanges: quality, integration and learning Peter Gray
TransLit Sustainable Trans/national Literacies: Ethics, Affect, Pedagogy Libe Garcia Zarranz
Education policy & Social justice Education policy and social justice Ingvil Bjordal
UPPscience Strategic partnership for vocational schools that focuses on using profiling and publishing for the upping of scientific approaches Peter Gray