Research at Department of Teacher Education

Teacher are showing students a map

Our skilled teacher educators conduct research and development directed towards school, classroom and workshop. The purpose is to develop the school's overall knowledge, attitudes and skills with regard to learning, teaching and collaboration.

Some of our research pages are only available in Norwegian. 

Current Research Projects

Project   Contact
200 milliarder og 1 Dybdelæring som distribuert flerfaglig praksis undersøkt i samarbeid mellom ungdomsskoler, lærerutdanning og kunstfeltet.  Tone Pernille Østern
AcEngMulCla

Acquisition of English in the multilingual classroom

Eivind Nessa Torgersen
ChilCa Children and Catastrophes in Fictional Narratives Tatjana Kielland Samoilow
DAPHME Discourses of Academization and Professionalization in Higher Music Education Eva Georgii-Hemming
Flipped Learning in Physical Education Flipped Learning in Physical Education Ove Østerlie
FUS Project Functional Writing in Primary School Gustaf Skar
HeadsUP Heads Using Professional Learning Communities Anne Berit Emstad
Kulturskolerelatert forskning Kulturskolerelatert forskning  
LaUDiM Språkbruk og språkutvikling i matematikk Vivi Nilssen
Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv Studering av bruk av fagspesifikke og fagovergripende literacy-kompetanser som vei til læring i ulike skolefag, og som inngang til faglige fellesskaper i lærernes profesjonsutdanning Randi Solheim
LOCUMS Local Cultures for Understanding Mathematics and Science Per-Odd Eggen
LUp Lærerutdanning i universitetsskolene – i praksis Torunn Klemp
OPVET International Cooperation in Vocational Education and Training Agneta Knutas
PROTEUS Professional Teacher Education through University Schools  Thomas Dahl
ReleQuant Develops digital, research-based learning resources in general relativity and quantum physics for upper secondary physics Berit Bungum
SATE School Adaptation in Teacher Education Per Ramberg
SKU Skolebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet May Britt Postholm
SKUV Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering Lise Vikan Sandvik
Skyting for mestring Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; Evaluering av et tiltak i skolen Ove Østerlie
STING STEM Teacher training Innovation for Gender Balance Peter Gray
STRA4INC Strategies for Inclusion Lise Kvande
TransLit Sustainable Trans/national Literacies: Ethics, Affect, Pedagogy Libe García Zarranz

University Schools 

University schools are lower and upper secondary schools that work in close partnership with NTNU Ingrid Stenøien
Å bygge hjernen Å bygge hjernen Pål Kvello

 

Research groups and networks

Resaerch group/network   Contact
Arts In-between Local/Global Research Group The becomings of arts, identities and phenomenons in the in-betweens of local/global knowledge systems, (educational) practices and ideas Sunniva Skjøstad Hovde
AGENCY This research group studies human agency, understood as individuals’ capability to be in charge of their own lives. Marit Uthus
Bodily Learning The research group is interested in the body’s involvement in learning processes and through various projects challenges learning theory from the perspective of bodily learning. Gunn Engelsrud
BULKIS Forskergruppen har som mål å frembringe forskningsbasert kunnskap om barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst. Maria Øksnes
COTED Collaboration for Teacher Education Lise Vikan Sandvik
DACED Democracy and Citizenship in Education Trond Solhaug
Decolonial Research Group Decolonial Research Group Astrid Rasch
DIRMA

Digital Records Management Research Group

Lars Christian Jenssen
Education Policy & Social Justice

Education Policy & Social Justice

Ingvil Bjordal
InFo-TED International Forum for Teacher Educator Development Kari Smith
IRISforsk Forskergruppen ser på hvordan musikkopplæring kan styrkes for barn og unge med tanke på talentutvikling, bredde og rekruttering Elin Angelo
Kunstfagdidaktisk forskning Forskerguppen undersøker forholdet mellom meningsskaping, læring og undervisning i kunstfagene gjennom sammenflettede kunstneriske-vitenskapelige metoder  Kari Mette Holdhus
Ledelse, undervisning og læring Forskergruppen ser på hvordan ledelse på ulike nivåer i skolen bidrar til læring innenfor et konstruktivistisk læringsperspektiv May Britt Postholm
Musikklærerutdanning i utvikling Musikklærerutdanning i utvikling. Eksempler fra Midt-Norge Elin Angelo
NTED  New Technologies and Educational Design Research Group

Mari-Ann Letnes and Fredrik Mørk Røkenes

NNKF Nettverk for kulturskolerelatert forskning Elin Angelo
NTNU RE Research Group An internationally oriented research group focused on exploring practice and policy in religious education (RE). Oddrun Marie Hovde Bråten
PLAC Professional Learning in Assessment Communities Lise Vikan Sandvik
Realfagdidaktikk Forskergruppe realfagdidaktikk Berit Bungum

Reasoning and proving in arithmetics

Reasoning and proving in arithmetics

Anita Valenta
ScienceHumanities We study natural science (including school science) as practice and culture, past and present, using perspectives from the humanities and the social sciences.  Annette Lykknes
Shakespeare in Education Research Group Shakespeare in Education Research Group Delilah Bermudez Brataas
SKULE Faggruppen for skoleutvikling og utdanningsledelse arbeider med å utvikle og formidle handlingsorientert kunnskap for utvikling av skolen Carl Fredrik Dons
STYRK

Samarbeid på Tvers i YRKesfag

Britt Karin Støen Utvær
TedSChat

Teacher education and Schools using Cultural historical activity theory

May Britt Postholm
TEQUILA European network focused on research-based teacher education who focuses on these challenges: quality, integration and learning Peter Gray
UPPscience Strategic partnership for vocational schools that focuses on using profiling and publishing for the upping of scientific approaches Peter Gray