Etterstilte småord i norsk talemål

Etterstilte småord i norsk talemål

Lær mer om hvor i landet ulike etterstilte småord brukes, og om de blir brukt mest av unge eller gamle, menn eller kvinner.

Vi har utført en spørrundersøkelse og gir deg tilgang til resultatene i form av et søkeprogram. Om undersøkelsen.

Du kan søke opp informasjon om 46 ulike etterstilte uttrykk. Elektroniske kart viser deg hvor i landet uttrykkene brukes ifølge vår undersøkelse, og du vil kunne finne ut om alder og kjønn har noe å si. Du vil også finne informasjon om hvordan uttrykkene uttales ifølge informantene som har deltatt i undersøkelsen.

Instruksjon: Hvordan søke i de elektroniske kartene?

 

Klikk for å søke i systemet

Les artikkelen Etterstilte småord i norske talemål. Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn. 

Prosjektet har vært utført i samarbeid med Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo. Forskningsrådet har støttet prosjektet (prosjektnummer: 230782).

 

Forskningrådet logo         Tekstlab. Logo

etterstilte småord -notis

Dette er artig, gitt!norgeskart

Dette er artig, e’von?

Dette er artig, mann!

Dette er artig, måta!

Dette er artig, sjø!

Dette er artig, assa!

Dette er artig, da!

Dette er artig, vete!

 

Les mer om prosjektet The Meaning and Function of Norwegian Tags