Vocabulary L

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
  la (å legge) /¹lɑː/   وضع  10A v
et laboratorium /et lɑbrɑ¹tuːriʉm/ laboratoriet, laboratorier, laboratoriene مخبر  09C s
et lag /et ¹lɑːɡ/ laget, lag, lagene فريق  05B s
å lage /o ²lɑːge/ lager, lagde, har lagd أن يصنع / يحضّر  04B v
en laks /en ¹lɑks/ laksen, lakser, laksene سلمون  05C s
et land /et ¹lɑn/ landet, land, landene بلد  08B s
et landslag /et ¹lɑnsˌlɑːɡ/ landslaget, landslag, landslagene المنتخب الوطني  10D s
  lang /¹lɑŋ/ langt, lange طويل  02D a
en larm /en ¹lɑrm/ larmen ضجيج  11B s
en lastebil /en ²lɑsteˌbiːl/ lastebilen, lastebiler, lastebilene شاحنة  03B s
  lav /¹lɑːv/ lavt, lave منخفض  06C a
å le /o ¹leː/ ler, lo, har ledd أن يضحك  03A v
  ledig /²leːdi/ ledig, ledige فارغ / شاغر / غير محجوز  02B a
en lege /en ²leːge/ legen, leger, legene طبيب  09D s
en legeattest /en ²leːɡeɑˌtest/ legeattesten, legeattester, legeattestene تقرير طبي  10B s
ei legeerklæring /æi ²leːɡeærˌklæːriŋ/ legeerklæringa, legeerklæringer, legeerklæringene تقرير طبي  10B s
å legge /o ²lege/ legger, la, har lagt أن يضع  04D v
å legge seg /o ²lege ˌsæi/ legger seg, la seg, har lagt seg أن يستلقي  12D v
en lego /en ¹leːɡu/ legoen, legoer, legoene ليغو  07C s
  lei seg /¹læi ˌsæi/ lei segt, lei sege حزين  11A a
en leilighet /en ²læiliˌheːt/ leiligheten, leiligheter, leilighetene شقة  03C s
å leke /o ²leːke/ leker, lekte, har lekt أن يلعب  07C v
en lekebutikk /en ²leːkebʉˌtik/ lekebutikken, lekebutikker, lekebutikkene محل ألعاب  06C s
ei lekse /æi ²lekse/ leksa, lekser, leksene واجب  07D s
en lenestol /en ²leːneˌstuːl/ lenestolen, lenestoler, lenestolene كرسي  03C s
  lenge /²leŋe/ lenger, lengst وقت طويل  06C d
  lenge siden /²leŋe ˌsiːdn̩/   منذ وقت طويل  11C d
  lenger /¹leŋer/   بعد الآن  06D d
ei leppe /æi ²lepe/ leppa, lepper, leppene شفة  10C s
å lese /o ²leːse/ leser, leste, har lest أن يقرأ  04D v
  lett /¹let/ lett, lette سهل  10D a
å levere /o le¹veːre/ leverer, leverte, har levert أن يوصل  10B v
å ligge /o ²lige/ ligger, lå, har ligget أن يتمدد  03A v
å ligne /o ²liŋne/ ligner, lignet, har lignet أن يشبه  11D v
å like /o ²liːke/ liker, likte, har likt أن يعجب  03C v
  like /²liːke/   نفس مثل  02B  
  like god /²liːke ¹ɡuː/   نفس جودة ...  12C  
  like i nærheten /²liːke i ¹næːrˌheːtṇ/   بالقرب  04B  
  likevel /²liːke¹vel/   أخيراً  09A d
  lille (liten) /²lile/   صغير  11A a
en lillebror /en ²lile̩bruːr/ lillebroren, lillebrødre, lillebrødrene الأخ الصغير  08A s
  lita (liten) /²liːtɑ/   صغير  06C a
  lite (liten) /²liːte/   صغير  06C a
  liten /²liːtn̩/ lita(f), lite(n), små(pl), det/det lille, de små صغير  06B a
en liter /en ¹liːter/ literen, liter, literne لتر  05C s
  litt /¹lit/   القليل من  05C a
et liv /et ¹liːv/ livet, liv, livene حياة  11B s
en loff /en ¹luf/ loffen, loffer, loffene خبز أبيض  05C s
ei lomme /æi ²lume/ lomma, lommer, lommene جيب  04D s
en lov /en ¹loːv/ loven, lover, lovene قانون  12D s
å love /o ²loːve/ lover, lovte, har lovt أن يعد  11D v
ei lue /æi ²lʉːe/ lua, luer, luene طاقية للشتاء  06C s
ei lufthavn /æi ¹lʉftˌhɑvn/ lufthavna, lufthavner, lufthavnene مطار  02B s
å lukte /o ²lukte/ lukter, luktet, har luktet أن يشم  11B v
ei lunge /æi ²luŋe/ lunga, lunger, lungene رئة  10C s
en lunsj /en ¹løɳʃ/ lunsjen, lunsjer, lunsjene غداء  05B s
å lure på /o ²lʉːre ˌpoː/ lurer på, lurte på, har lurt på أن يتساءل  09B v
en lutefisk /en ²lʉːteˌfisk/ lutefisken, lutefisker, lutefiskene نوع سمك  12C s
en lykke /en ²lyke/ lykken, lykker, lykkene فرحة / سعادة  11D s
  lykkelig /²lykeli/ lykkelig, lykkelige سعيد  07C a
  lys /¹lyːs/ lyst, lyse فاتح (لون)  06C a
  lysebrun /²lyːseˌbrʉːn/ lysebrunt, lysebrune بني فاتح  06C a
et lyskryss /et ²lyːsˌkrys/ lyskrysset, lyskryss, lyskryssene تقاطع  04C s
en lyst /en ¹lyst/ lysten, lyster, lystene أمنية / اشتياه / ميل  05D s
  lyst på (å ha lyst på noe) /¹lyst po/   أن يريد  05D  
  lyst til (å ha lyst til å ...) /¹lyst til/   أن يريد أن يفعل شيئاً  06B  
å lære /o ²læːre/ lærer, lærte, har lært أن يتعلم  04D v
en lærer /en ²læːrer/ læreren, lærere, lærerne معلم  07D s
et læreryrke /et ²læːrerˌyrke/ læreryrket, læreryrker, læreryrkene مهنة التعليم  09D s
å løfte /o ²løfte/ løfter, løftet, har løftet أن يرفع  04A v
ei lønn /æi ¹løn/ lønna, lønner, lønnene راتب  09D s
å løpe /o ²løːpe/ løper, løp, har løpt أن يركض  03C v
en lørdag /en ¹løːˌɖɑːg/ lørdagen, lørdager, lørdagene يوم السبت  06A s
å løse /o ²løːse/ løser, løste, har løst أن يحل  07B v
å låne /o ²loːne/ låner, lånte, har lånt أن يستعير  08A v

 
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVWYZØÅ

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)